Kun Sanna Tähkäpää aloitti oikeustieteen opintonsa Turun yliopistossa, hänellä oli sama motiivi, joka myöhemmin veti pois oikeuslaitostyöstä kohti pankkimaailmaa: aivan tavallisten ihmisten auttaminen.

– Tärkein syy, miksi aloin opiskella lakia oli se, että voisin hoitaa tavallisten ihmisten ihan tavallisia asioita. Pankissa työskennellessäni teen juuri tätä, hän toteaa.

Pankin arjessa lakiosaaminen onkin käytännössä yhtä keskeistä sisältöä kuin varsinainen finanssiosaaminen. OP:n asiakkaita Sanna auttaa lakiasioissa sekä suoraan henkilökohtaisesti palvelemalla että varainhoitajien kautta välillisesti.

– Olen meidän varainhoitajien tukena ja autan heitä lainopillisten kysymysten selvittämisessä. Alan tiukka sääntely tarkoittaa sitä, että varainhoitajien tulee olla perillä lakiasioista hyvinkin tarkasti.

Lakikysymysten ohella hänen puoleensa käännytään myös monissa muissa aihepiireissä. Työyhteisössä ollaankin jo totuttu siihen, että Sannan apuun voi luottaa asiassa kuin asiassa.

– On mukavaa saada eteen yllättäviä kysymyksiä ja haasteita, joihin lähden selvittämään

vastausta. Minulle sopii se, että kaikki päivät eivät ole keskenään samanlaisia.

Yhdessä tehden onnistuu

Haasteiden ratkominen ja erilaiset onnistumiset tehtävissä piristävät ja motivoivat Sannaa eteenpäin. Niin pientä asiaa työpaikalla ei olekaan, etteikö sen onnistumisesta saisi ilahtua.

– Mielestäni pienetkin onnistumiset voivat olla hyvin merkityksellisiä. Usein myös huomaan sen, kuinka harvassa asiassa onnistuu pelkästään yksin. Onnistumiset vaativat taakseen yhteistyötä, hän pohtii.

Yhteistyö on olennainen osa myös OP Privaten toimintakulttuuria ja ajattelua. Paitsi että asiakkaat saavat jokaiselta työntekijältä omaa henkilökohtaista palvelua, tiimityön ansiosta taustalla on aina myös laaja erikoistuneiden asiantuntijoiden joukko, johon tukeutua.

– OP:ssa tiimiajattelu tarkoittaa sitä, että kaikkea ei tarvitse osata itse. Aina voi pyytää apua siltä, joka osaa itseä paremmin. Näin pienemmistä palasista muodostuu yhdessä kokonaisuus.

Asiakkaan voi huomioida monella tavalla

Mitä Sannan toive auttaa tavallisia ihmisiä asioissaan sitten käytännössä tarkoittaa? Yksi esimerkki koskee hänen lakiasiantuntijana käyttämäänsä kieltä.

Yhdeksi tehtävistään Sanna nimeää toimimisen ikään kuin kääntäjänä toisinaan vaikeaselkoisen ja koukeroisen lakitekstin sekä tavallisen, oikeustieteisiin perehtymättömän, henkilön välillä.

– Voin toki mainita asiakkaalle vaikka sanan tasinkoprivilegi, mutta sitten kyllä lisään heti perään, että mitä se käytännössä tarkoittaa, Sanna naurahtaa.

Ihmislähtöisyys- ja läheisyys ovat hänelle tärkeitä arvoja, sillä lakiasioita ei tehdä niiden itsensä vuoksi, vaan palvelemaan ihmisten oikeutta ja turvaa. Siksi ymmärrys ja luottamus asiakkaan kanssa ovat tärkeitä saavuttaa.

– Minulle ihmisläheisyys sitä, että lähestyn asiakkaita ihmisenä ihmiselle, tasa-arvoisena keskustelukumppanina. Silloin keskustellaan reilusti ja Turun murteella.