Hän siirtyi uuteen tehtäväänsä Turun Seudun Osuuspankista, jossa toimi henkilöasiakasliiketoiminnan asiakkuus- ja myyntijohtajana. Elokuussa uudessa tehtävässään aloittanut Astala tarttui OPKK:n ruoriin innolla. Siirtymistä helpottaa, että yhtiö ja suuri osa sen henkilökunnasta olivat hänelle jo osittain tuttuja monipuolisen yhteistyön kautta sekä Astalan aiemman välitysalalla tekemän työjakson myötä.

Satu Astala näkee välitysalan olevan suuressa murroksessa finanssialan rinnalla ja asiakkaiden odotusten kasvavan jatkuvasti.

– Asiakaskokemuksen merkitys sekä sähköisten palvelu- ja viestintäkanavien tärkeys kasvavat koko ajan. Turun Seudun OPKK:ssa on monipuolinen ja osaava tiimi, jonka kanssa lähden innolla tekemään työtä ja suuntaamaan yhdessä rohkeasti kohti tulevia muutoshaasteita.

– Meidän on kuunneltava asiakasta ja toimintaympäristöä ja oltava jatkuvasti hereillä siitä, mitkä asiat tällä hetkellä ovat pinnalla yhteiskunnassa ja asiakkaiden omassa arjessa. Parhaat ja luovimmat ratkaisut syntyvät usein näiden tekijöiden summana – ja rakkaudesta asiakkaaseen.

Astala korostaa, että finanssiala ja välitystoiminta liittyvät tiiviisti laajempaan asumisen palveluiden kokonaisuuteen.

– Kotiin ja asumiseen liittyy valtava toimijoiden verkosto, jossa on tilaa palveluinnovaatioille. On aika puhua ennemminkin asumisen palveluista kuin pelkästä välitystoiminnasta. Uskon, että OPn tavoite muuntautua monialaiseksi palveluyritykseksi tuo koko alalle paljon uutta, johon tartun innolla.

Turun Seudun OP-Kiinteistökeskuksen nykyinen toimitusjohtaja Mauri Sirén jäi eläkkeelle pitkän ja ansiokkaan välitysalalla tehdyn uran jälkeen.