Monelle turkulaiselle tutun Satu Alasen tie vei neljä vuotta sitten mukaan OP Turun Seudun edustajistoon. Kaupungin ja urheilujärjestökentän luottamustoimissa aktiivisesti pitkään toimineelle Alaselle mahdollisuus vaikuttaa oman pankin asioihin oli luonteva valinta. ”Olen ollut koko ikäni vahvasti osuuspankkilainen, joten ehdokkaaksi lähteminen tuntui minulle sopivalta. Haluan olla itse mukana vaikuttamassa oman pankkini tulevaisuuteen”, Alanen kertoo.

Edustajistoa Alanen kehuu ainutlaatuiseksi näköalapaikaksi OP Ryhmään ja koko pankkimaailmaan. ”Pankkimaailman kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä on ollut mielenkiintoista seurata. Edustajistossa olemme saaneet asiantuntevia katsauksia ajankohtaisista asioista.” Vaikka kokoukset ovatkin virallisia, on ilmapiiri niissä rento ja tunnelma hyvä. ”Olemme pystyneet aina keskustelemaan vapaasti ajankohtaisista hankalistakin asioista”, Alanen kiittelee.

Ensimmäisen kauden edustajiston jäseniin kuuluu myös Kauppahallin perinteisestä lihaliikkeestä turkulaisille tuttu kauppias Jari Heinonen. Hän asettui ehdolle pankin edustajistoon neljä vuotta sitten ystävien kannustamana, ilman poliittista taustaa. ”Omat tilini ja yrityksemme Lihaliike Reino Jokisen pankkiasiointi ovat OPssa, joten tuntui luontevalta hakeutua mukaan seuraamaan läheltä OP Turun Seudun toimintaa. Päätökseen vaikuttivat myös OPn hyvä maine sekä pankin vakavaraisuus. On mukavaa toimia luottamushenkilönä pankissa, jolla menee hyvin ja jonka asiakasmäärä on kasvussa”, Heinonen summaa.

Paikka pankin edustajistossa tarjoaa yrittäjälle oivallisen mahdollisuuden päästä seuraamaan Turun talousalueen tilannetta ja kehitystä pankin näkökulmasta käsin. Heinonen iloitsee, että viime vuosina koko talousalueen kehityksessä on tapahtunut selkeää muutosta valoisampaan suuntaan. Parhaiten kokouksista on jäänyt mieleen tulevaisuuden visiointi. Pankkimaailman muutokset ja toimialan laajentaminen perinteisestä finanssitalosta monialaiseksi palveluyritykseksi ovat Heinosesta mielenkiintoisia trendejä. ”Kun puhutaan OPn sfääreistä, katsotaan asioita paljon isommasta mittakaavasta kuin pienen yrittäjän näkökulmasta käsin. Tämä luo näköalaa myös omaan tekemiseen ja yritystoimintaan.”

Jari Heinonen ja Satu Alanen kannustavat jokaista pankkimaailmasta kiinnostunutta harkitsemaan ehdokkuutta syksyisissä vaaleissa. Itse he eivät ole vielä päättäneet, asettuvatko ehdolle myös tulevalle kaudelle. Harkinta-aikaa onneksi on vielä jäljellä. Vaalien ehdokasasettelu käynnistyy 14.8., ja äänestämään omistaja-asiakkaat pääsevät marraskuussa.

Teksti: Rita Suhonen