Punaisen Ristin teettämän selvityksen mukaan nuoret kokevat, että heillä ei ole rohkeutta tai taitoja toimia äkillisissä ensiapua vaativissa tilanteissa. InAction -yläkoululaisten ensiapukoulutuksella halutaan vastata tähän nuorten kokemukseen. Koulutuksessa nuoret oppivat ensiaputaitoja, joista on apua yllättävissä onnettomuustilanteissa. Naantalin Suopellon koulussa InAction-koulutukset on otettu ilolla vastaan.

– Kun hätä on suuri, niin taidot toivottavasti estävät paniikkiin joutumisen. Jokaisella meillä on auttamisvelv

ollisuus ja InAction-kurssi tuo varmuutta toimia näissä tilanteissa. Kurssilla opetetaan myös ennakoimaan tilanteita, jotta vältyttäisiin mahdollisimman monelta turhalta onnettomuudelta, kertoo Suopellon koulun opettaja Pia Varala.

Toiminnallinen ja pelillinen InAction-ensiapukoulutus on otettu oppilaiden keskuudessa hyvin vastaan. Konkreettiset harjoitukset innostavat ja taidot kuten painesiteen laittaminen, kylkiasentoon kääntäminen tai elvyttäminen opitaan nopeasti.

Yläkoululaiset harjoittelemassa ensiapua InAction-pelin avulla.
  Yläkoululaiset harjoittelemassa ensiapua InAction-pelin avulla.  

– Oppilailla on suuri halu suorittaa kurssi. Rastitehtävät tempaavat mukaansa ja niistä suoriudutaan tosi hyvin. Oppilaat, jotka ovat joutuneet olemaan poissa koulusta InAction-koulutuspäivänä, ovat tulleet kysymään mahdollisuutta suorittaa koulutus toisen ryhmän mukana, Varala jatkaa.

Ensiaputaidoista kansalaistaito

Ensiaputaidot ovat tärkeitä arjen taitoja ja niiden osaaminen ei ole koskaan turhaa. Elämässä tulee vastaan yllätyksiä ja ensiaputaidot opettavat myös varautumisen taitoa. Ensiaputaidot lähtevät siitä, että apua tarvitsevan ohi ei kävellä. Punainen Risti haluaa kannustaa kaikkia opettelemaan ja harjoittelemaan näitä taitoja. InAction-koulutuksella vahvistetaan erityisesti nuorten rohkeutta pysähtyä auttamaan ja osaamista auttaa tarvittaessa myös itseään.

– Ensiaputaidot vahvistavat myös nuorten itseluottamusta selvitä elämän tuomista haasteista, pohtii opettaja Pia Varala.

Suopellon koulussa ensiapukoulutuksia on järjestetty yhtäjaksoisesti jo viiden vuoden ajan. Edes korona-aika ei pysäyttänyt ensiaputaitojen opettamista. Silloin Punaisen Ristin kouluttaja toteutti koulutuksen verkko-opetuksena. Ilman ulkopuolista tukea kursseja ei kuitenkaan voitaisi ainakaan kaikille Suopellon koulun 8.-luokkalaisille tarjota.

–  Jos InAction-koulutus ei olisi koululle maksuton, niin emme olisi voineet ensiapukoulutuksia säännöllisesti oppilaille järjestää. Olemme todella iloisia ja kiitollisia siitä, että koulumme oppilaat ovat saaneet mahdollisuuden opetella näitä henkeä pelastavia taitoja Punaisen Ristin kouluttamana. Oppilaat ovat tulleet myös jälkikäteen kertomaan tilanteista, joissa he ovat koulutuksen ansiosta osanneet auttaa. He ovat olleet onnellisia siitä, että tilanteissa toimimista on mietitty ja harjoiteltu etukäteen, iloitsee Varala.

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri on OP Turun Seudun pitkäaikainen yhteistyökumppani. OP Turun Seutu tukee Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiriä vahvistamaan yläkoululaisten ensiaputaitoja ja auttamisvalmiutta.