Ensivaste määritellään yksiköksi, joka nopeimmin tavoittaa kiireellistä apua tarvitsevan potilaan. Ensivastetoiminnan tärkeys korostuu harvaan asutuilla seuduilla, kuten saaristossa, jossa ensihoidon palveluita ei ole jokaisessa kylässä nopeasti saatavilla. Suomessa merkittävimpiä ensivastetoiminnan tuottajia ovat sopimuspalokunnat eli VPK:t. Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti ja Rajavartiolaitos suorittavat myös ensivastetehtäviä. Turun Meripelastusyhdistys tuottaa ensivastepalvelua Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle PV ABSO aluksella, jolla suoritetaan myös meripelastus- ja avustustehtäviä.

 Meripelastusalus ABSO miehitetään vähintään neljällä vapaaehtoisella meripelastajalla, mutta useimmiten miehistössä on kuusi jäsentä. Heistä vähintään kaksi on saanut ensiauttajan koulutuksen, mutta usein aluksella on myös vapaaehtoisena mukana ensihoidon ammattilainen. Ensiauttajan koulutuksessa syvennetään ensiaputaitoja huomattavasti lisää, opetellaan erilaisten tutkimus- ja hoitovälineiden käyttöä sekä opiskellaan ensihoitojärjestelmän toimintaa. Ensiauttajakurssin (54 h, 2 op) suoritettuaan maallikkotaustainen meripelastaja saa toimia ensivasteyksikössä ja kykenee toimimaan itsenäisesti hätätilapotilaan auttamiseksi sekä avustamaan ammattiensihoitajia vaativissa ensihoitotehtävissä.

Ensivastetoiminnassa tarvitaan monipuolista välineistöä, ja PV ABSO onkin varustettu lähes samoilla laitteilla ja tarvikkeilla kuin ambulanssi. Rintakipua valittavalta potilaalta pystytään rekisteröimään sydänfilmi ja lähettämään se edelleen lääkärille arvioitavaksi. Hengitysvaikeudesta kärsivä saa tarvittaessa happihoitoa ja vammapotilasta varten on olemassa useita erilaisia tuenta- ja siirtovälineitä. Elottoman potilaan elvytystä varten aluksella on hengitystien turvaamiseen tarvittavat välineet ja tietysti defibrillaattori eli sydäniskuri. Tämä sydänpysähdyksen hoitoon tarvittava välttämätön laite on hankittu myös yhdistyksen toiseen alukseen, PV AHTIin. Sydäniskureita on nykyään paljon erilaisissa julkisissa kohteissa, kuten kauppakeskuksissa, liikenneasemilla ja yritysten aulatiloissa, joten elvytystilanteen osuessa kohdalle, kyseistä laitetta kannattaa tähyillä tai kysyä henkilökunnalta.

Tyypillinen ensivastetehtävä saaristossa on kaatumisen aiheuttama vamma. Liukkaat kalliot, siirtyminen laitureiden ja veneiden välillä ja epätasainen maasto saavat tasapainon horjumaan. Haavat tarvitsevat puhdistusta ja paikkausta, murtuneet ja nyrjähtäneet raajat tukemista, ja usein potilas myös evakuoidaan sopivan laiturin nokkaan, josta kumipyörillä varustettu ensihoitoyksikkö vie potilaan jatkohoitoon. Erilaiset sairauskohtaukset ja voinnin äkilliset heikkenemiset ovat myös tyypillisiä saariston ensivastetehtäviä ja monesti alkoholilla on osuutta asiaan.

Ampiaisen piston aiheuttamia allergisia reaktioita tavataan vuosittain, eikä käärmeen puremakaan ole harvinaisuus. Usein PV ABSO tarjoaa kyydin ambulanssin ensihoitajille saareen tai ulapalla olevaan veneeseen, missä apua tarvitaan. Vakavissa sairaskohtauksissa ja onnettomuuksissa tehtäville lähtee myös FinnHEMS lääkärihelikopteri tai Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri, joita ensivasteyksikkö avustaa.

Vapaaehtoinen meripelastaja tarvitsee monipuolista koulutusta ja koulutettavien määrä on suuri. Turun Meripelastusyhdistys päivystää Pohjois-Airistolla sijaitsevasta saaritukikohdasta käsin vapusta aina marraskuun loppuun. Juhannuksesta koulujen alkuun alukset ovat ympäri vuorokauden lähtövalmiina ja muina aikoina perjantai-illasta sunnuntai-iltaan. Valmiuden ylläpitäminen koko pitkän päivystyskauden ajan tarvitsee paljon tekijöitä. Esimerkiksi tällä kaudella TMPY:n aluksilla on päivystänyt yli 50 vapaaehtoista.

Ison vapaaehtoisjoukon kouluttaminen on haastavaa, mutta Suomen Meripelastusseuran tarjoamilla kursseilla ja omalla paikallisella koulutuksella pystymme pitämään miehistön osaamistason korkealla. Navigointi- ja merenkulkutaidot, meripelastusosaaminen ja ensiauttajan taidot ovat keskeisimpiä osaamisalueita, joita harjoitellaan säännöllisesti. Viikkokoulutukset ja päivystyksillä tapahtuvat harjoitteet ovat tärkeitä, kuten valtakunnalliset kurssitkin.

Kerran vuodessa kesän kynnyksellä TMPY:n vapaaehtoiset meripelastajat kokoontuvat harjoitusviikonloppuun. Tänä vuonna viikonloppu pidettiin toukokuun lopulla Nauvossa ja tapahtumaan osallistui 43 aktiivista ja innokasta meripelastajaa. Harjoituksia, työpajoja ja simulaatioita tehtiin perjantai-illasta alkaen koko viikonlopun ajan. Tämä keväinen harjoitusleiri onkin yhdistyksen koulutussektorin päätapahtuma. Tilavuokrat, harjoitusmateriaalit ja ison joukon ruokkiminen tekevät merkittävän loven yhdistyksen vuosibudjettiin ja siksi olemmekin OP Turun Seudulle erittäin kiitollisia koulutusviikonlopun tukemisesta.