Namikan lastenleireillä kerätään iloisia muistoja ja rakennetaan läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita

Kesä on aikaa, jolloin lapset ja nuoret kirmaavat ulkona, nauttivat auringosta ja luovat muistoja, joita he kantavat mukanaan pitkään. Yksi kesäperinteen kulmakivistä on lastenleirit. Leirit tarjoavat mahdollisuuden irrottautua arjesta ja tutustua luontoon. Turun NMKY – YMCA Turun kesäleirit pidetään kauniissa Harvan saaressa, jossa pystyy toteuttamaan itseään sekä kokeilla uusia asioita. Joka kesän odotetuimmaksi aktiviteetiksi on noussut niin korikiipeily kuin melontakin. Harvan saaren merellinen ympäristö ja hyvät tilat luovat mahdollisuuden moninaiseen leiritoimintaan.

Leireillä ollaan ja tehdään uusia asioita yhdessä, nämä edistävät sosiaalista vuorovaikutusta sekä ryhmätyötaitoja. Lapset ja nuoret kohtaavat uusia ystäviä erilaisista taustoista, oppivat toimimaan yhdessä ja rakentavat pysyviä ystävyyssuhteita.

Kesän leirit ovat ihanteellisia monesta syystä. Monesti kesäisin sää suosii ulkona tapahtuvia aktiviteetteja ja aurinkoiset päivät tekevät ulkona olemisesta erityisen houkuttelevaa. Lapset voivat nauttia kesän ilosta ja aurinkoisista päivistä yhdessä kavereiden kanssa.

Kesän leirit tarjoavat mielekkään vaihtoehdon lapsille, kun huoltajat ovat vielä töissä.  Ne tarjoavat turvallisen ja ohjatun ympäristön, jossa lapset voivat viettää aikaa sekä oppia uusia asioita. 

Namikan kesäisillä lastenleireillä muodostetaan muistoja ja luodaan kokemuksia, jotka kestävät läpi elämän. Ohjaajina voimme olla ylpeitä siitä, että olemme osa tätä merkityksellistä matkaa lasten ja nuorten kanssa. 

”Kouluun tuleminen on nyt mieluisampaa”

Otsikon teksti on peräisin oppilaalta, jonka luokassa Turun NMKY toteutti KISEä eli kiusaamista ehkäisevää toimintaa. Toiminnan päätavoitteena on vähentää kiusaamista osallistamalla lapsia ja nuoria pohtimaan itse, mitä ryhmässä pitäisi ja voisi tehdä eri tavalla. Lapset ja nuoret ovat myös miettineet omaa vastuutaan hyvän kouluilmapiirin luomisessa.

Namikan ohjaajat menevät luokkiin koulupäivän aikana ja suunnittelevat kunkin ryhmän tarpeisiin sopivan ohjelman yhdessä oppilaiden ja opettajien kanssa. Toiminta alkoi syksyllä 2018 kaveri- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisella ala-asteluokissa.  Koronan jälkimainingeissa kouluihin on palkattu enemmän aikuisia, kuten kouluvalmentajia ja koulunuorisotyöntekijöitä, ja myös kuraattoripalvelut ovat parantuneet lakimuutoksen myötä. Samalla KISE-toiminnan tarve on muuttunut selkeämmin koko luokan kanssa olemisen sijaan jonkin pienemmän ryhmän kanssa työskentelyksi. 

Tyypillisiä koulunkäyntiin negatiivisesti vaikuttavia asioita ovat haukkuminen, syrjään jättäminen, selän takana juoruilu, uhkailu ja väkivallalla reagointi. Näiden selvittämiseksi koulu on antanut Turun NMKY:n ohjaajille aikaa oppitunneista ja varannut tilan, jossa he ovat voineet toteuttaa kiusaamista ja muita konflikteja estävää työtä osapuolten kanssa.  Kunkin ryhmän kanssa on työskennelty niin pitkään, että jokainen oppilas on kokenut tulleensa kuulluksi, ja että kiusaaminen on päättynyt. Tärkeintä on ollut varmistaa valoisammat tulevaisuudennäkymät – se, että jokainen kokee olevansa valmis jatkamaan samassa koulussa eteenpäin.

Laillisuuskasvatuksella on kouluissa tarvetta. Sitä Turun NMKY on tehnyt paljon kuluvana vuonna osana kiusaamista ehkäisevää toimintaa. Tällöin ohjaajat ovat käyneet luokissa pitämässä oppitunteja väkivallan, kiusaamisen ja vahingontekojen määritelmistä ja seurauksista. Monelle nuorelle on ollut uutta tietoa se, että korvausvastuu toiselle ihmiselle aiheutetuista vammoista ja vahingoista, samoin kuin paikkojen rikkomisesta tai sotkemisesta, ei tunne ikärajoja. Alle 15-vuotias on korvausvelvollinen siinä missä yli 15-vuotiaskin. Opettajien mielestä on aina parempi, että koulun ulkopuoliset ihmiset tulevat puhumaan riita- ja rikosasioista, koska lapset ja nuoret kuuntelevat heitä paremmin kuin tuttuja opettajia.

Turun NMKY:llä on ollut ilo tehdä työtä, joka siihen osallistuneiden mukaan on lisännyt turvallisuuden tunnetta koulussa, vähentänyt kiusaamista ja henkistä ja fyysistä väkivaltaa, lisännyt oppilaiden motivaatiota koulunkäyntiin ja kehittänyt vuorovaikutustaitoja. Luulenpa, että myös tänään jotkut oppilaat kokevat kouluun menemisen aiempaa mieluisampana Namikan työn takia.

Turun NMKY on OP Turun Seudun pitkäaikainen yhteistyökumppani. OP Turun Seutu tukee Turun NMKY:n lapsi- ja nuorisotoimintaa.