Aina kun OP Private Turun varainhoitaja Tiia Yrjälä kohtaa asiakkaan, kyseessä on merkityksellinen tapaaminen. Asiakassuhteista tulee varainhoitajalle hyvin läheisiäkin kumppanuuksia, sillä yhteistyö on usein tiivistä ja pitkäaikaista. Siksi Tiia saa asiakaskohtaamisista itsekin paljon.

– Olen tuntenut osan asiakkaistani yli kymmenen vuotta. Asiakkaat arvostavat sitä, että tunnen heidät ja heidän tilanteensa hyvin, Tiia kuvailee.

Hän haluaa edustaa varainhoitajana samoja arvoja, joita hän arvostaa ihmisenä muutenkin. Sellaisia ovat esimerkiksi vastuullisuus, avoimuus ja empaattisuus.

– Koen olevani helposti lähestyttävä ja minuun on aina helppo ottaa yhteyttä. Toivon, että asiakkaille jää positiivinen tunne tapaamisista.

Jokainen asiakas on erilainen

Toimiva vuorovaikutus on varainhoidossa avainasemassa, sillä asiakkaan kuuntelu ja yksilöllisen tilanteen selvittäminen ovat yhteisten onnistumisten lähtökohta.

– Moni asiakas haluaa salkulleen hyvää tuottoa, mutta vasta asiakkaan riskinsietokyky, suunniteltu sijoitusaika ja tavoitteet määrittävät sen, mitä voin suositella asiakkaalleni.

Oikeiden ratkaisujen löytäminen edellyttää syvällistä perehtymistä asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin. Tämä puolestaan edellyttää molemminpuolista avoimuutta ja luottamusta.

– Ajattelen niin, että olen työssä asiakkaitani varten. Haluan olla heidän luottamuksensa arvoinen.

Varainhoitaja mukana maailmalla

Asiakasnäkökulma pyritään OP Privatessa huomioimaan mahdollisimman laajasta näkökulmasta ja monella eri tavalla.

Yksi esimerkki on mahdollisuus hyödyntää varainhoitajien palveluita etänä.

– Suuri osa työstämme tehdään puhelimella ja sähköpostilla. Lisäksi verkkoneuvottelut ovat tulleet perinteisten kohtaamisten rinnalle, Tiia kertoo.

Verkkoneuvotteluissa hyödynnetään pankin omaa, turvattua videoyhteyttä, joka toimii missä tahansa päin maapalloa. Tai ainakin siellä, missä on saatavilla kohtuullinen verkkoyhteys.

Monipuolisia etäyhteydenpidon välineitä voivat halutessaan hyödyntää kaikki OP Privaten asiakkaat.

Jatkuvaa kehittymistä

Asiakkaiden erilaiset tarpeet näkyvät myös siinä, mitä asiakkaat varainhoidolta toivovat.

– Osa on halunnut ulkoistaa salkunhoidon kokonaan meille. Toiset asiakkaat taas seuraavat todella tiiviisti markkinaa ja toivovat lähinnä sparrausta ja vahvistusta omille päätöksilleen.

Yhteiskunnan ja talouden liikkeiden seuraaminen on varainhoitajalle käytännössä ympärivuorokautista työtä. Verotus ja lait muuttuvat jatkuvasti ja markkina elää koko ajan.

Niinpä Tiiankin on oltava työssään jatkuvasti ajan hermolla.

– Varainhoitajien työn vastuisiin kuuluu se, että pyrimme koko ajan kehittämään työtämme. Se on yksi asia, josta tässä työssä todella pidän.

Lue lisää Private -palveluistamme täältä.

Teksti: Miikka Rusi