Kasvava ymmärrys planetaarisesta kestävyydestä tulee lisäämään vastuullisen sijoittamisen trendiä. Ihmiset ympäri maailman saavat saman tiedon maailman tilasta ja toimenpiteistä, joita tarvitaan sen pelastamiseksi. Yksilöiden halu ja mahdollisuudet toimia kasvavat jatkuvasti. Vaikka osa teoista ovatkin pieniä, entistä useampi ymmärtää, että jokainen pieni teko on ratkaisevan tärkeä, etenkin kun se on linjassa päättäjien ja yritysjohtajien tahtotilan kanssa. EU voikin toimia globaalina suunnannäyttäjänä tässä asiassa. Suurin haaste tulee kuitenkin olemaan kestävyyskriisin ratkaisemiseen tarvittavien toimenpiteiden kustannusten taklaaminen sekä niiden toteutus kehittyvissä maissa.

Vastuullisen sijoittamisen ilmiö ei kuitenkaan näy vielä kovin voimakkaasti Suomessa. Institutionaaliset sijoittajat ovat kyllä tehneet vastaavia toimintalinjauksia kuin kansainväliset varainhoitajat, mutta varakkaiden yksityishenkilöiden sijoittamisessa ilmiö tekee vielä tuloaan. Piensijoittajat ovat ohjanneet omia säästöjään OP:ssa vastuullisiin sijoituskohteisiin, ja esimerkiksi OP-Ilmasto ja OP-Puhdas Vesi ovat tällä hetkellä suosituimpia rahastoja pitkäaikaiseen säästämiseen.

Yhteys sen välillä, että sijoittamalla voisi tehdä hyvää ja olla vaikuttamassa kestävämpien valintojen tekemiseen, on vielä kohtalaisen heikko tai ainakaan sitä ei ole kovin hyvin tiedostettu. Tässä voisikin olla merkittävä liiketoimintamahdollisuus, kun varainhoitaja loisi tällaisen vihreän ja vastuullisen segmentin varmistaen, että kyse ei ole viherpesusta vaan aidosti maailman tulevaisuuteen positiivisesti vaikuttavien rahavirtojen kanavoimisesta.

OP Ryhmässä on viime vuosina selvästi lisätty panostusta ja yhteistyötä kestävään kehitykseen sitoutuneiden varainhoitajien kanssa ja tehty rahastoihin kasvavissa määrin tätä tukevia sääntöjä; lisätty rahastojen poissulkuperiaatteita ja kohdennettu hyväksyttyä yhtiöjoukkoa entisestään. Tätä haastaa kuitenkin vielä toistaiseksi puutteellinen standardointi. ESG-normeja ja -säännöksiä on iso liuta kansainvälisesti, joka vaikeuttaa vertailtavuutta ja sen myötä myös vaikuttavuuden arviointia. Tätä standardointia edistetään kuitenkin tällä hetkellä, ja EU-tasolla on odotettavissa uusia linjauksia ja uutta sääntelyä tähän liittyen jo lyhyen ajan sisään.

Kestävien kulutustottumusten omaksuminen kaikilla elämän osa-alueilla johtaisi myös sijoittajien vaatimuksiin laadukkaista, kestävää kehitystä tukevista sijoituskohteista. Tässä kehityksessä jokaisen yhtiön tulisikin varmistaa, että sen oma liiketoiminta on varautunut asiakaskäyttäytymisen muutoksiin ja että se kykenee muokkaamaan liiketoimintansa vastuullisesti kannattavaksi myös uudessa toimintaympäristössä. Varautuminen tähän on jo käynnissä koko OP Ryhmässä, ja se tulee näkymään asiakkaillemme entistä vahvemmin tulevina vuosina. Haluamme brändivisiomme mukaisesti olla omistaja-asiakkaidemme parempien taloudellisten valintojen valmentajia ja toiveikkaampien tulevaisuuksien suunnannäyttäjiä.

Lue lisää OP-Ilmasto -rahastosta

Lue lisää OP-Puhdas Vesi -rahastosta

Kirjoittaja:

Petri Leino, liiketoimintajohtaja