Elokuussa 2022 OP Uusimaa aloitti toimintansa, kun Helsingin Seudun, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan Osuuspankit yhdistyivät yhdeksi osuuspankiksi.

– Ensimmäinen kokonainen toimintavuotemme on sujunut erinomaisesti. Kiitos siitä kuuluu asiakkaillemme ja pankin henkilöstölle, sanoo OP Uusimaan hallituksen puheenjohtaja Annukka Nikola.

OP Uusimaa on tällä hetkellä Suomen viidenneksi suurin pankki, jolla on yli 600 000 asiakasta. Ennakkoon jopa pohdittiin, muodostuiko fuusiossa liian suuri ja kasvoton pankki.

– Päinvastoin kävi, sillä olemme myös, ehkä hieman yllättävästikin, koko Suomen paikallisimpia osuuspankkeja: asiakasliiketoiminnastamme lähes 90 prosenttia tulee pankin omalta toimialueelta, Nikola kertoo.

OP Uusimaan asiakasosuus ja tunnettuus kasvoivat ensimmäisen toimintavuoden aikana vahvasti. Lisäksi se sai yli 12 600 uutta omistaja-asiakasta, joita omistajia pankilla olikin vuodenvaihteessa jo 362 096.

– Omistajiemme määrä kasvoi viime vuonna huimat 3,4 prosenttia. Se kertoo, että täysin asiakkaidensa omistamalle osuustoiminnalliselle pankille on vahva tilaus myös pääkaupunkiseudulla, Nikola toteaa.

Hyvä tulos hyödyttää omistaja-asiakkaita

Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyys olivat mittauksissa ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden päättyessä erinomaisella tasolla, ja koko OP Ryhmä rankattiin suomalaisten yritysten mainetutkimuksessa kolmen parhaan joukkoon hyvällä tuloksella.

– Olemme tuoneet OP Uusimaata poikkeuksellisen voimakkaasti esille aidosti asiakkaiden omistamana osuuspankkina, ja myös nuoremmat sukupolvet ovat selvästi toimialueellamme innostuneet osuustoiminnasta, Nikola pohtii.

OP Uusimaan tulos kehittyi odotuksia paremmin, ja pankin liikevoitto oli 233,2 miljoonaa euroa. Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti korkokatteen kasvu.

Hyvä tulos näkyy OP Uusimaan omistaja-asiakkaille kasvavina asiakasetuina, joiden yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2023 aikana 63,3 miljoonaa euroa.

– Pankin tekemä tulos hyödyttää asiakkaita taloudellisesti esimerkiksi bonuksina ja muina etuina. Pankin tuottamaa hyötyä käytetään omistajien eduksi, Nikola toteaa.

Tänä vuonna edut paranevat entisestään, sillä OP Uusimaa tarjoaa omistaja-asiakkailleen päivittäisasioinnin peruspalvelut ilmaiseksi ja maksaa asioinnista kertyvät OP-Bonukset peräti 40 prosentilla korotettuina.

– Muutenkin niin OP Ryhmän kuin OP Uusimaan toimintaa ja omistaja-asiakasohjelmaa monipuolistetaan jatkuvasti asiakkaiden hyväksi. OP-mobiilin ominaisuuksia esimerkiksi kehitetään voimakkaasti, koska sitä useimmat käyttävät pankkiasioidensa hoidossa, Nikola kuvailee.

Annukka NikolaAnnukka Nikola on ollut Osuuspankin toiminnassa mukana vuodesta 2005. Merkittävimpänä käännekohtana hän pitää elokuussa vuonna 2022 syntynyttä asiakkaittensa täysin omistamaa osuustoiminnallista pankkia Uudellamaalla.

Arvot ohjaavat modernia osuustoimintaa

Etujen lisäksi Nikola korostaa asiakkaiden mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon: OP Uusimaassa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto. Lisäksi myös pankin hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ovat kaikki pankin omistajia.

– Omistaja-asiakkaat pääsevät aidosti mukaan vaikuttamaan pankin toimintaan ja päätöksiin, joilla sekä asiakkaiden saamia hyötyjä että pankin vakavaraisuutta vahvistetaan entisestään, Nikola painottaa.

Nikolan mukaan nykyaikainen osuustoiminnallisuus rakentuu luontevasti OP Ryhmän arvojen – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – päälle, ja samat arvot luovat ihanteellisen pohjan myös OP Uusimaan toiminnalle.

– Osuustoiminnallisuus ja OP Ryhmän arvot koetaan eettisesti kestäviksi, ja uusimaalaisten on helppo tunnistaa ne omikseen. Niiden varaan on hyvä rakentaa modernia, asiakkaittensa omistaman finanssiryhmän ja pankin toimintaa, Nikola perustelee.

Arvoja heijastelevat myös OP Uusimaan vastuullisuusteot, joilla tuetaan esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia sekä taloustaitoja, seniorien digitaitoja ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamista

– Tämän vuoden aikana OP Uusimaa lahjoittaa 250 000 euroa kuudelle omistaja-asiakkaidensa valitsemalle kohteelle, Nikola kertoo.

Pankki ja Uusimaa kasvavat ja kehittyvät yhdessä

Vaikka OP Uusimaan ensimmäinen toimintavuosi ylitti odotukset, huolta ovat viime vuosina aiheuttaneet maailmanpoliittinen tilanne, yleinen taloustilanteen epävarmuus sekä korkotason voimakas ja nopea nousu. Ne haastoivat vuonna 2023 niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin.

– Tämä näkyi asuntomarkkinoiden ja asuntorahoituksen hiipumisena sekä yritysten investointien merkittävänä vähenemisenä myös Uudellamaalla, Nikola harmittelee.

Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta OP Uusimaan asuntoluottokanta kuitenkin kasvoi ja kasvaa edelleen. Nyt jo joka kymmenes Suomessa otettu asuntolaina on OP Uusimaan rahoittama.

– Toivon, että pääsemme palaamaan normaalimpaan toimintaympäristöön ja voimme taas alkaa luottamaan tulevaisuuteen. Monella uusimaalaisella kuitenkin menee oikein hyvin, eli on töitä ja onnellisuutta. Juuri nyt olisi hyvä hetki jokaisen nauttia elämästä läheistensä kanssa, Nikola kannustaa.