OP Uusimaan edustajisto edustaa kaikkia pankin omistaja-asiakkaita. Edustajiston kautta pankin omistaja-asiakkaat pääsevät vaikuttamaan OP Uusimaan päätöksentekoon.

Millaisista asioista edustajisto päättää?

Edustajisto vahvistaa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Niitä ovat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta­ päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten valinta sekä pankin sääntöjen muuttaminen. Lisäksi yhteisöllisistä lahjoituksista päätetään vuosittain edustajiston kokouksessa. Varoja on kohdennettu esimerkiksi vuonna 2022 nuorten työllistämiseen Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan.

Keitä on ehdolla edustajistoon?

Ehdokkaina on OP Uusimaan hyvämaineisia, pankin palveluja käyttäviä omistaja-asiakkaita, jotka ovat itse asettuneet ehdolle 14.9.2022 mennessä. Ehdokkaan tulee olla täyttänyt 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Miten löydän mieluisen ehdokkaan?

Ehdokkaiden tietoihin pääsee tutustumaan etukäteen vaalikoneen tai äänestysmateriaalien avulla.

Montako edustajaa valitaan?

Itä-Uudenmaan vaalipiiristä 20, Länsi-Uudenmaan vaalipiiristä 18, Keski-Uudenmaan vaalipiiristä 32 ja Helsingin vaalipiiristä 30.

Kuka saa äänestää?

Jokainen OP Uusimaan omistaja-­asiakas, joka on liittynyt OP Helsingin, OP Itä-Uusimaan tai OP Uusimaan omistaja-­asiakkaaksi viimeistään 31.5.2022, ja joka on vaalien alkaessa edelleen omistaja-asiakkaana. Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla on vaalissa yksi ääni.

Milloin vaalit pidetään?

Äänestäminen tapahtuu 7.–17.11.2022.

Miten äänestän vaaleissa?

Ennen vaalien alkamista jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan verkkoviestillä op.fi-palvelussa sekä OP-mobiilissa tai postitse kirjeenä. Verkkopalvelua tai OP-mobiilia käyttävät voivat äänestää sähköisesti. Ne, joilla ei ole verkkopalvelutunnuksia, äänestävät äänestyslipukkeella postitse.

Milloin vaalin tulos selviää?

Tulokset julkaistaan 2.12.2022. Niihin voit tutustua OP Uusimaan sivuilla op.fi:ssä.