Maailmantalous on viime vuosina ollut todellisessa myllerryksessä. Se on heijastunut myös suomalaisten arkeen. OP Uusimaan tuoreen tutkimuksen mukaan ihmisiä huolettavat tällä hetkellä erityisesti inflaatio, energian hinta, asumiskulujen nousu sekä rahojen riittäminen.

Synkentyneistä talousnäkymistä huolimatta OP Uusimaan asiakkaat ovat jatkaneet pitkäjänteistä säästämistä. Kuukausittain säästettävät summat ovat tilastojen mukaan pienentyneet vain hieman. Toisaalta tilanne on saattanut herätellä monia säästämisen tärkeyteen.

– Myllerryksen aikana on saatu edelleen hyvin uusia säästäjiä sekä sijoittaja-asiakkaita. Epävarmuus on kenties avannut ihmisten silmiä sille, että on fiksua varautua säästämällä ja sijoittamalla, sanoo OP Uusimaan henkilöasiakkaiden vaurastumisen liiketoimintajohtaja Eevi Määttä.

Eevi Määttä.jpg

Vaurastuminen on mahdollista heilahtelevassakin taloustilanteessa. Määttä kuvailee säästämistä pitkäjänteiseksi toiminnaksi – vaurastumista ei tapahdu hetkessä. Juuri sen vuoksi paras aika säästämisen sekä sijoittamisen aloittamiseen ja vaurastumisen tavoitteluun on tässä ja nyt.
– Kaikki lähtee siitä, että asettaa itselleen tavoitteet, tekee vaurastumisen suunnitelman ja aloittaa. Euromäärä voi olla pienempi tai suurempi omasta tilanteesta riippuen, Määttä sanoo.

OP Private -asiakkuuksien liiketoimintajohtaja Markus Malviniemen mukaan tällä hetkellä on aikaisempaa laaja-alaisempi mahdollisuus vaurastumiseen. Syynä ovat etenkin korkosijoituskohteista saatavat houkuttelevammat tuotot.

– Pitkään korkosijoitukset eivät tuottaneet juuri mitään, mutta nyt ne ovat tulleet takaisin valikoimaan. Korkosijoituskohteet mahdollistavat säästämisen myös varovaisemmalle sijoittajalle, joka ei ole vielä valmis lähtemään osakemarkkinoille, Malviniemi sanoo.

Vaurastumisen kolme aikajännettä

Aloittaminen kannattaa siis heti, mutta kuinka ihan konkreettisesti laittaa vaurastuminen alkuun?

Eevi Määtän mukaan säästäminen tai sijoittaminen kannattaa aloittaa säästämällä ensin puskuri, josta voi realisoida rahaa nopeasti käytettäväksi yllättävien elämäntilanteen muutosten tai menojen varalta.

– Osa pitää puskuria sijoituksissa, esimerkiksi rahastoissa, osa talletuksissa. Tilitalletuksissa varat ovat heti käytettävissä. Rahastoista varat ovat pääsääntöisesti yön yli lunastettavissa.

– Moni aloittaakin säästämisen kuukausittaisella rahastosäästämisellä, jolloin varoja kertyy osin huomaamatta säästöön, Määttä kuvaa.

Puskurirahaston kasvattamisen alkuun voi päästä myös mikrosäästämisellä eli pieniä kertaeriä säästämällä. OP:n Säästölipas on mainio mikrosäästämisen työväline oman puskurin rakentamiseen. Säästöt kertyvät korttimaksuista kuin huomaamatta.

Säästämistä ja sijoittamista kannattaa suunnitella myös keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Keskipitkän aikavälin tavoitteena voi olla vaikkapa lomamatka tai ensimmäinen asunto. Pitkällä aikavälillä säästetään usein eläkepäiviä tai läheisiä kuten lapsia tai lapsenlapsia varten.

– Jos haluaa tehdä itse aktiivisesti sijoituspäätöksiä, kannustan rahastosijoittamiseen. Sen rinnalle voi avata osakesäästötilin osakesijoituksia varten. Osakekaupankäynnin tueksi tarjoamme OP:n analyytikoiden osakkeista keräämää tietoa ja ideoita, Määttä sanoo.

Mikäli haluaa ammattilaisen apua sijoitusratkaisuissa, voi aina varata ajan OP:n asiantuntijalle. Tapaaminen voidaan käydä puhelimessa, verkkoneuvotteluna tai konttorilla.

Henkilökohtaista konsultaatiota

Markus Malviniemi.jpg

Markus Malviniemen mukaan säästäminen ja sijoittaminen ovat käytännössä sama asia, mutta erilaisella ajallisella ulottuvuudella. Siinä missä säästäjä säästää pienissä paloissa, sijoittaja pohtii tarkemmin sitä, millä tavoin kasvattaa jo kertynyttä varallisuuttaan.

– Sijoittaessa pohditaan yksilöllisemmin, mitä varoilla lähdetään tekemään. Silloin kannattaa hyödyntää ammattilaisten apua ja neuvoja, Malviniemi sanoo.

OP:sta on saatavilla yksilöllisesti asiakkaan elämäntilannetta sekä tavoitteita heijastava varainhoitosuunnitelma, joka katsoo pitkälle eteenpäin. Varainhoitoasiakas saa ammattimaista apua varallisuuden säilyttämiseen ja kasvattamiseen.

– Varainhoidon avulla pystytään varautumaan tulevaisuuteen sekä miettimään, millaisia tavoitteita varallisuudelle pitkässä juoksussa asetetaan. Haluamme tehdä asian mahdollisimman helpoksi ja mutkattomaksi, Malviniemi sanoo.

Varallisuudenhoitopalveluiden asiakas saa henkilökohtaisen varainhoitajan, jonka kanssa hän voi tarpeen tullen keskustella luottamuksellisesti taloudellisista tavoitteista ja toiveista. Henkilökohtaisella asiantuntijakonsultaatiolla voidaankin rakentaa asiakkaan tarpeisiin sopiva sijoitusratkaisu.

Sen hyöty piilee useimmiten siinä, että varainhoidon rautainen ammattilainen voi auttaa tuomaan sijoittamiseen erilaisia omaisuusluokkia tuotteineen.

– OP on suuri finanssitalo, joka tarjoaa varallisuudenhoitoasiakkailleen laajasti pankki- vakuutus-, laki- ja asuntopalveluita. Pelkän sijoitusvarallisuuden ohella kannattaa huomioida kaikki nämä palvelut, Markus Malviniemi.

Tutustu OP Uusimaan varallisuudenhoidon palveluihin.