Vastaus piilee Kaisan ja Maisan säästöjen tuotto-odotuksissa ja korkoa korolle -ilmiön vaikutuksessa.

Korkoa korolle -ilmiö on yksi talouden voimakkaimmista dynaamisista voimista. Tämä tarkoittaa sitä, että kertynyt korko lisätään pääomaan tuottamaan uutta korkoa. Eli mikäli tuotto-odotukset pysyvät positiivisina, sijoitettu raha kasvaa ajan myötä sitä nopeammin, mitä pidemmän ajanjakson se on sijoitettuna. Jotta tämä saadaan konkretisoitua hyvin, otetaan avuksi OP:n Korkoa korolle -laskuri.

Kaisan 6 prosentin tuotto-odotusta voidaan pitää vielä kohtuullisena laskelman osalta, jos sitä verrataan esimerkiksi S&P 500 -osakeindeksiin, joka on lista 500:sta markkina-arvoltaan suuresta yhdysvaltalaisesta yrityksestä. Sen tuotto on viimeisen 20 vuoden ajan keskimäärin ollut 8 prosenttia.

Asettamasi tuotto-odotuksen perusteella laskuri myös ehdottaa siihen sopivia rahastovaihtoehtoja. 

Huomioithan, että laskuri ei ole sijoitussuositus tai -neuvo, vaan kunkin asiakkaan on itse arvioitava harkitsemansa tuotteen sopivuutta itselleen sijoituskohteena ja varmistettava sen sopivuus omaan sijoitusaikaan. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta. Laskennassa ei ole huomioitu merkintä- ja lunastuspalkkiota.

Miltä tilanne näyttäisi, jos Kaisa ja Maisa säästäisivät samalla tavalla 10 tai jopa 20 vuotta?


Tuotto-odotus on tietenkin yksi merkittävä tekijä laskelmassa. Toinen merkittävä tekijä on säästöaika. Mitä pidempi säästöaika on, sitä enemmät korot ja korkoa korolle -ilmiö vaikuttavat sen tuottoihin. Tämä perustuu siihen, että korkoa korolle -vaikutus kasvaa voimistuen ajan kuluessa. 

Tältä 10 vuoden säästöaika näyttäisi Kaisan ja Maisan osalta samoilla lähtöoletuksilla:

Voidaan havaita, että viiden vuoden säästöaikaan verrattaessa korkoa korolle -vaikutus alkaa näkyä nyt jo selvästi. Eli samalla kuukausittaisella säästömäärällä ja laskennallisella tuotto-odotuksella Kaisalle säästöä karttuisi 16 326 € kun puolestaan Maisalle 12 000 €. Miltäpä tilanne näyttää, jos säästöaika tuplataan vielä kerran?

Tällä 20 vuoden säästöajalla erot ovat jo merkittäviä, Kaisalla laskennallisesti kasassa 45 565 €:n kokoinen potti ja Maisalla puolestaan 24 000 € joka sekin hieno määrä, mutta alkaa olla lähes puolet vähemmän Kaisaan verrattuna. 
Huomaathan, että laskelmat perustuvat tuotto-odotukseen. 

Miten sinä voit hyödyntää korkoa korolle -vaikutusta?

Tähän löytyy useitakin eri vaihtoehtoja, mutta yksi hyvä tapa on kytkeä Säästölippaan automaattinen rahastosäästäminen käyttöösi. Kun otat käyttöön automaattisen rahastosäästämisen, käteispuskurisi yli menevät rahat siirretään automaattisesti valitsemaasi rahastoon kerran viikossa. Rahastojen tuotto-odotus on pidemmällä aikavälillä parempi kuin tilillä, koska niiden varat sijoitetaan osake- tai korkomarkkinoille.

Valittavanasi on seitsemän erilaista rahastoa. OP-Ilmasto, OP-Puhdas Vesi ja OP-Kestävä Maailma ovat vastuullisia teemarahastoja. Ne sijoittavat yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä sekä edistävät puhtaan veden saatavuutta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintotapaa.

Näiden lisäksi valittavanasi on neljä kustannustehokasta indeksirahastoa: OP-Maailma -indeksi, OP-Suomi -indeksi, OP-Eurooppa -indeksi ja OP-Pohjoismaat -indeksi.

Aloita sinäkin rahastosäästäminen Säästölippaalla:

  1. Kirjaudu OP-mobiiliin tai op.fi-palveluun ja siirry Säästölippaaseen.
  2. Siirry Säästölippaassa käteispuskurin asetuksiin ja valitse rahastosäästäminen.
  3. Valitse haluamasi rahastosäästämisen kohde tarjolla olevista rahastoista.
  4. Kun käteispuskurille asettamasi tavoite on täynnä, ylimenevät rahat siirtyvät viikoittain valitsemaasi rahastoon.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy. Sijoittamisen palvelut tarjoaa osuuspankki.

Kaipaatko tukea rahastojen lisäksi esimerkiksi vakuutussijoitusten, osakkeiden tai ETF:ien osalta? Autamme mielellämme. Meillä voit säästää ja sijoittaa juuri sinulle sopivalla tavalla. Jätä meille yhteydenottopyyntö.