OP Uusimaan tilastot tukevat kyselytutkimuksen tuloksia vuoden 2023 investointien osalta. Tammi-marraskuun 2023 aikana OP Uusimaan rahoittamien yritysten hankkeiden määrä tippui noin 8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

- Kuten hyvin tiedämme, erityisesti uudisrakentaminen on jäissä. Sen sijaan taloyhtiöiden peruskorjauslainoja otettiin tilastojemme mukaan tammi-marraskuussa edelleen edellisvuosien tapaan, jopa hieman enemmän, OP Uusimaan pk-yritysasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Tiina Mäkelä kertoo. 

Erityisesti investointien väheneminen näkyy Itä-Uudellamaalla, jossa 53 prosenttia kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä kertoi vähentäneensä investointeja. 

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista pk-yrityksistä noin 30 prosenttia joutui myös karsimaan esimerkiksi markkinointi- ja henkilöstökuluja vuoden 2023 aikana. 

Lähes 40 prosenttia arvioi joutuvansa lykkäämään investointeja edelleen vuonna 2024

Kyselytutkimuksen mukaan 39 prosenttia Uudellamaalla toimivista pk-yrityksistä kertoi lykkäävänsä investointeja edelleen kuluvana vuonna. Yritysten arviot olivat hyvin samansuuntaisia riippumatta yrityksen koosta tai toimipaikasta. 

Teollisuuden alan yritykset olivat kuitenkin hieman optimistisempia kuluvan vuoden suhteen. Niistä noin 30 prosenttia arvioi, että investointeja joudutaan edelleen lykkäämään. 

Epävarmojen talousnäkymien vaikutukset näkyvät myös tällä viikolla julkaistussa OP:n suuryritystutkimuksessa. Sen mukaan vain joka kymmenes suuryritys aikoo laajentaa ja kehittää toimintaansa tänä vuonna.

- Talousnäkymien ollessa edelleen varsin sumeat, myös pk-yritykset siirtävät edelleen isoimpia ja merkittävimpiä investointejaan. On kuitenkin nähtävissä, että toimialoilla, joissa mietitään uusiutuvaan energiaan liittyviä ratkaisuja, ollaan valmiita investoimaan isompiinkin hankkeisiin ja nopealla aikataululla kun talouden näkymät selkeytyvät, Tiina Mäkelä kertoo. 

OP Uusimaan teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 200 uusimaalaista yritystä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina lokakuussa 2023.