Noussut korkotaso pitää korkosijoitukset tehokasta hajautusta hakevan sijoittajan valikoimassa jatkossakin. Tämä kehitys vahvistui erityisesti viime syksynä, kun maailmanlaajuiset rahavirrat alkoivat suuntautua erityisesti riskisempiin korkosijoituksiin. Samassa yhteydessä kehittyvät markkinat ja Eurooppa painottuivat osakesijoitusten osalta. Kehitys jatkui karkeasti tämän vuoden tammikuun loppuun asti.

Helmikuusta näihin päiviin asti rahavirrat ovat suuntautuneet vielä vahvemmin korkomarkkinoihin ja tällä kertaa erityisesti vähäriskisempiin yrityslainoihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Riskitasoja on siis laskettu ja voidaan todeta, että korkosijoitusten houkuttelevuus suhteessa osakesijoituksiin on lyhyellä tähtäimellä kasvanut. Tätä suuntausta on maaliskuussa vahvistanut yhdysvaltalaisten Silicon Valley Bankin ja Signature Bankin ajautuminen vakaviin ongelmiin. Näyttää kuitenkin siltä, että kyseisten pankkien vaikeudet eivät realisoidu laajaksi pankkikriisiksi. 

Korkosijoitukset kiinnostavat myös uusimaalaisia sijoittajia

Alkuvuonna korkosijoitukset ovat korostuneet myös OP Uusimaan Private-asiakkaiden sijoituksissa. Vaihtoehtoisista sijoituksista erityisesti OP-Metsänomistaja ja OP-Alternative Portfolio ovat kiinnostaneet sijoittajia ja sijoittajat todennäköisesti hyödyntävät seuraavan merkintäikkunan.

Myös strukturoidut tuotteet ovat olleet suosittuja jo toteutuneissa ostoissa. Osakepainon nostoon sen sijaan suhtaudutaan vielä varauksella ja vähintäänkin aikahajautusta enemmän hyödyntäen. Yritysasiakkaiden sijoitussalkuissa korostuvat rahamarkkinasijoitukset ja indeksirahastot laajasti ottaen.

Epävarmassa markkinassakaan osakesijoituksista ei kannata kokonaan luopua

OP:n pitkäaikainen kansainvälinen yhteistyökumppani J.P. Morgan alipainottaa tällä hetkellä osakesijoituksia maailmanlaajuisessa omaisuusluokkajakaumassaan. Joukkovelkakirjalainat ovat ylipainossa ja rahamarkkinasijoitukset saavat neutraalin painon.

Osakemarkkinajakaumassa he alipainottavat Yhdysvaltain markkinoita ja antavat Euroopan ja kehittyvien markkinoiden osakkeille neutraalin painon. Eurooppalaisen osakemarkkinan arvostustaso on tällä hetkellä selkeästi alle sen 25 vuoden keskimääräisen arvostustason.

OP on lyhyellä tähtäimellä samoilla linjoilla. Sijoitusmarkkinoiden riskit ovat koholla ja korkosijoittaminen korostuu. OP Uusimaan Private-asiakkaiden sijoitussalkuissa korkosijoitukset ovatkin edelleen taktisessa ylipainossa.

Sijoituksia on tehty runsaasti myös pääomaturvattuihin strukturoituihin tuotteisiin, joista saa pitkästä aikaa houkuttelevia tuottoja.

Toisaalta korkomarkkinat hinnoittelevat varsin nopeasti rauhoittuvaa inflaatiota ja kevyempään suuntaan kääntyvää keskuspankkien rahapolitiikkaa. Nousseiden korkojen negatiivinen vaikutus yritysten rahoitusolosuhteisiin saattaa siten jäädä lyhytaikaiseksi. Tästä johtuen osakemarkkinastakaan ei kannata olla poissa, sillä riski menettää hyviä tuottopäiviä kasvaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Yhdysvaltain S&P 500-indeksi on tuottanut 9,8 % vuosittain. Jos oli poissa osakemarkkinasta kymmenenä parhaiten tuottavana päivänä, niin vuotuinen tuotto putosi 5,6 %:iin.

Hätäilevä sijoittaja usein menettääkin juuri nuo parhaan tuoton päivät, koska ne usein liittyvät talouden epävarmoihin hetkiin. Pidä siis pää kylmänä ja pyri systemaattisesti noudattamaan sijoitusstrategiaasi. 

Lisää OP:n ajankohtaisia sijoitusideoita voit käydä katsomassa alla olevan linkin kautta.

Mihin sijoittaa juuri nyt? | OP

Tutustu OP Uusimaan varallisuudenhoidon palveluihin