Yllättävien menojen tai pahan päivän varalle kertoo säästävänsä 72 % uusimaalaisista, eläkepäiviä varten 40 % ja lomaa ja matkustamista varten 35 %. Seuraavina listassa tulevat kodin hankinnat (23 %) ja säästäminen lapsille ja lapsenlapsille (15 %). Mielenkiintoista on, että 11 % uusimaalaisista säästää myös työelämästä vapaata pitämistä varten.

-Kyselytutkimuksen perusteella Uudenmaan paikkakuntien välillä ei ole juurikaan eroja, mutta sen sijaan naiset ja miehet säästävät hieman erilaisia asioita varten, kertoo OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Eevi Määttä.

Naisista jopa 77 % (miehistä 67 %) varautuu pahan päivän varalta, ja 42 % (miehistä 28 %) kertoo säästävänsä lomamatkaa varten. Miehistä puolestaan 46 % (naisista 35 %) säästää eläkepäiviä varten. Eroa on myös ajoneuvojen hankintaan varautumisessa: miehistä 14 % ja naisista 7 % säästää autoa tai moottoripyörää varten.

Kolmannes uusimaalaisista on vähentänyt sijoittamiseen käytettäviä summia

Kyselytutkimuksen mukaan 32 % uusimaalaisista on joutunut vähentämään sijoittamiseen käyttämiään summia. Valtaosa, 69 %, mainitsee syyksi sen, että jokapäiväisiin menoihin menee enemmän rahaa. Synkentyneet talousnäkymät ovat vaikuttaneet 26 %:lla vastaajista.

-Tilastojemme mukaan kuukausittain säännölliseen rahastosäästämiseen käytettävät summat ovat kuitenkin pienentyneet vain hieman. Kun vuonna 2021 säännölliseen säästämiseen käytettiin 94 euroa, oli vuonna 2022 vastaava luku vuonna 89 euroa, Eevi Määttä kertoo.

Vaikka rahastomerkintöihin käytettyjen eurojen määrä on tullut alaspäin, asiakkaat näkevät säännöllisen rahastosäästämisen mielekkäänä.

Tammikuussa OP Uusimaan asiakkailla oli aktiivisena sopimuksia enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Määrä ylitti ensimmäisen kerran 100 000 sopimuksen rajan ja oli 101 036.

Lähes puolella uusimaalaisista kuukausibudjetti menoille

Uusimaalaisista 48 % kertoo pitävänsä menoista kuukausibudjettia, ja 16 % noudattavansa sitä tarkasti. Naiset seuraavat miehiä hieman tarkemmin kuukausibudjettia: uusimaalaisista naisista 51 %:lla on budjetti, vastaava luku miehillä on 45 %.

-Tarkka menobudjetti korostuu luonnollisesti nuorilla aikuisilla: työuran alussa ja lapsiperheissä rahat voivat olla tiukilla. Nuorista 18–24-vuotiaista jopa 61 % ja 25–34-vuotiaista 53 % kertoo pitävänsä budjettia menoistaan, Eevi Määttä mainitsee.

-On hienoa, ja ehkäpä hieman yllättävääkin, kuinka moni suunnittelee tarkasti omaa talouttaan, ja varautuu yllättäviin menoihin säästämällä. Hyvä, yleinen nyrkkisääntö on, että jokaisella tulisi olla puskurina säästössä noin kahden kuukauden nettotuloja vastaava summa, Määttä painottaa.

Kiinnostaako säännöllinen säästäminen? Lue lisää kuukausisäästämisestä

OP Ryhmän tammikuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita uusimaalaisia (n=1769).Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä.