Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee: mitä jos lapset eivät menettele vastuullisesti minulta perimänsä omaisuuden suhteen? Tätä miettii moni OP Helsingin lakipalveluiden asiakas.

– Eräs asiakkaideni yleisimmistä huolista on se, miten siirtää varallisuutensa jälkeläisille niin, että heistä tulee vastuullisia omaisuuden hoitajia, seniorilakimies Jukka Kytölä OP Helsingin Lakipalveluista sanoo.

Usein pelkona on, että lapset saavat rahaa liian helposti ja päätyvät elämään vanhempiensa keräämällä varallisuudella sen sijaan, että toteuttaisivat elämässä omia intohimojaan. Siinä on yksi hyvä syy miettiä etukäteen, miten varallisuus siirretään jälkipolville järkevästi. Tässä avuksi tulevat varallisuussuunnittelu ja OP Helsingin lakipalvelut.

– Sijoitusvarallisuuden yhtiöittäminen on yksi keino. Silloin lapset voidaan ottaa hyvinkin varhaisessa vaiheessa mukaan omistajiksi yhtiöön, ja he pääsevät hyötymään omaisuuden arvon kasvusta sekä tarvittaessa myös tuotosta. Yhtiörakenteeseen saadaan sisällytettyä kasvatuksellinen metodi: varallisuuden arvon näkee, mutta sitä ei niin pääse tuhlaamaan, Kytölä sanoo.

Omaisuutta voi siirtää monin muinkin tavoin. Tärkeää on kuitenkin tehdä suunnitelma, jottei tule yllätyksiä. Jos asiaa ei suunnittele etukäteen, se ei nimittäin välttämättä suju toivotusti.

Varallisuussuunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa

Milloin sitten on oikea aika alkaa miettiä varallisuuden siirtoa ja pyytää lainopillista apua? Vastaus on: mahdollisimman pian.

– Yleensä ajatukset omaisuudesta luopumisesta alkavat mietityttää noin 70-vuotiaana. Jos varallisuutta on kertynyt reilusti yli oman tarpeen, asiaa kannattaisi kuitenkin alkaa miettiä mieluiten jo vuosikymmeniä aikaisemmin, Kytölä sanoo.

Kun suunnittelun aloittaa 40–50-vuotiaana, omaisuus voidaan esimerkiksi siirtää pikkuhiljaa. Se taas on usein verotuksellisesti tehokkaampi keino kuin kerralla periminen.

Toisaalta pelkkiä verojakaan ei kannata tuijottaa. Suomessa saa siirtää verottomasti yhdelle henkilölle alle 5 000 euroa kerran kolmessa vuodessa.

Moni katsookin ensin perintö- ja lahjaverotaulukkoa ja alkaa siirtää varallisuutta sen perusteella. Usein voisi kuitenkin olla toimivampaa selvittää ensin tavoite ja vilkaista verotaulukkoja vasta sen jälkeen.

OP Helsingin lakipalveluista vinkkejä varallisuussuunnitteluun

– Klassisesti annetaan pieniä, alle 5 000 euron lahjoja kolmen vuoden välein. Nämä varat saattavat kuitenkin mennä kulutukseen sen sijaan, että ne turvaisivat lasten tulevaisuutta, Kytölä sanoo.

Jos haluaa kasvattaa lahjan saajien varallisuutta pitkäjänteisesti, kannattaa luoda mekanismi, jolla näin tapahtuu. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi rahalahjan ohjaamista rahastoon.

Varallisuussuunnittelua kannattaisikin tehdä ihan jokaisen, jolla on omaisuutta enemmän tai vähemmän.

– Tyypillisesti perheellä saattaa olla kesäpaikka, jonka tulevaisuus huolestuttaa.

Kesäasunto siirretään monesti kaikille lapsille. Yhteisomistus toimii kuitenkin harvoin hyvin. Usein parempi idea olisikin jättää kesämökki yhdelle lapsista ja huomioida muut omaisuusjärjestelyssä. Tähän taas on useita vaihtoehtoja.

– Nämä ovat tavanomaisia tilanteita, joissa lakimieheltä saa luovia ja järkeviä ajatuksia.

OP Helsingin lakipalvelut auttavat myös esimerkiksi suunnittelemaan omaisuuden rakenteen sellaiseksi, että se palvelee tehokkaasti omaa tavoitetta.

– Olemme asiakkaalle sparrauskumppani perheen talouden, juridiikan sekä myös verotuksen suhteen ja autamme pääsemään näissä parhaaseen tulokseen, Kytölä tiivistää.

OP Helsingin Private- ja Omistaja Plus -asiakkaana saat asiantuntevaa lainopillista palvelua varallisuuteesi liittyvissä lainopillisissa kysymyksissä ja sinulle ajankohtaisissa asioissa.