On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, eikä raastavalle sodalle näy loppua.

Inhimillinen hätä Ukrainassa on valtava: 14 000 000 ihmistä tarvitsee apua, ja heistä 3 miljoonaa on lapsia. Maan ulkopuolella elää 6 miljoonaa pakolaista, ja Ukrainan sisälläkin on 3,7 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa.

– On todella tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja Suomi sen mukana jaksaa jatkaa tukeaan, painottaa ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann Plan Internationalista, joka on osallistunut ukrainalaisten tukemiseen sodan alusta asti.

Kaufmann kertoo, että sodan alussa korostui akuutti humanitaarinen tuki, eli ihmiset tarvitsivat vettä, ruokaa ja vaikkapa lämpöpattereita.

Nyt auttamismuodot ovat laajentuneet esimerkiksi koulujen korjaamiseen: noin 3 800 ukrainalaista koulua on vaurioitunut sodan keskellä.

– Kouluja ja pommisuojia kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Avustuksilla kouluihin voidaan hankkia esimerkiksi kirjoja, vihkoja, kyniä sekä muita oppimateriaaleja, Kaufmann kertoo.

Annukka Von KaufmannOn todella tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja Suomi sen mukana jaksaa jatkaa tukeaan Ukrainaan, Annukka Von Kaufmann painottaa. Kuva: Aaro Kieppi

Koulu ja kaverit kuuluvat kaikille lapsille

Ukrainan lasten ja nuorten turvallisuus sekä mahdollisuudet normaaliin elämään vaihtelevat sen mukaan, missä he elävät. Länsi-Ukrainassa on rauhallisempaa, kun taas rintaman lähellä lapset asuvat ihan sodan vieressä. Monet elävät pakolaisina kaukana kotoa.

Sotaa käyvän maan lapset ja nuoret haluavat ikätovereidensa tavoin tavata ystäviään ja leikkiä heidän kanssaan. Kavereiden kohtaaminen tuo kriisinkin keskellä lasten ja nuorten elämään iloa.

– He saavat toivonpilkahduksia siitä, että pystyvät jatkamaan mahdollisimman tavallista arkea ja käymään vaikka näytelmäkerhossa tai jalkapalloilemassa, Kaufmann kuvailee.

Koulunkäynti pitää lasten ja nuorten elämässä yllä tavallista arkea.

– Sodankin keskellä lasten on tärkeä voida käydä koulua, koska se vahvistaa normaaliuden tunnetta, Kaufmann toteaa.

Lähiopetus ei ole rintaman lähellä kuitenkaan turvallista, joten lähes puolet ukrainalaisista lapsista käy koulua verkossa tai lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä.

Plan Internationalin avustusten turvin opettajia koulutetaan kehittämään etäkoulua, jotta lapset saisivat mahdollisimman laadukasta opetusta myös verkon välityksellä. Moni tärkeä asia, kuten kavereiden tapaaminen, kuitenkin jää etäopetuksessa puuttumaan.

– Etäopetus on haasteellista monella tavalla, mutta Ukrainassa erityishaasteena ovat sähkökatkot. Siksi on rakennettu etäopetuspaikkoja, joihin lapset voivat kokoontua etäopiskelemaan ja joissa sähköä voidaan tuottaa generaattorein tarpeen mukaan, Kaufmann kertoo.

Plan International auttaa pakolaisia myös Romaniassa, Moldovassa ja Puolassa eli siellä, missä ukrainalaisia sotaa paenneita on eniten. Tällä hetkellä lähes 250 000 pakolaislasta seuraa Ukrainan opetussuunnitelmaa etäopetuksessa, eivätkä he ole kirjautuneet paikalliseen kouluun.

– Pakolaislapset kohtaavat kiusaamista taustansa vuoksi. Tähän Plan on vastannut muun muassa järjestämällä paikallisille ja pakolaislapsille yhteistä toimintaa, Kaufmann kuvailee.

Mahdollisimman turvallista arkea sodan keskellä

Sotaakin käyvässä maassa aikuisten tehtävänä on varmistaa lapsille turvallinen koulu, leikkitilat ja muut kohtaamispaikat – toki sodan sallimien mahdollisuuksien mukaan. Turvallisuus voi tarkoittaa eri-ikäisille lapsille eri asioita.

– Pienelle lapselle turvallisuus on leluja ja luotettava aikuinen läsnä leikittämässä – ehkä leikkipuisto, jossa ei näy sodan jälkiä. Vanhemmalle lapselle turvallinen ympäristö voi tarkoittaa koulua, johon on rakennettu pommisuoja, Kaufmann selittää.

Kriiseissä kaikenlaiset vakavatkin rikollisuuden muodot yleistyvät. Lapset ja nuoret esimerkiksi joutuvat monenlaisen väkivallan, usein myös seksuaalisen väkivallan uhreiksi, ja siksi heitä opetetaan tunnistamaan seksuaalinen väkivalta ja verkossa tapahtuva ahdistelu tai hyväksikäyttö.

– Lapsille ja nuorille tulee kertoa, mistä he saavat apua ja kenen puoleen voi kääntyä turvallisesti. Myös tällaista opetustyötä tuetaan avustustemme turvin, Kaufmann sanoo.

Plan Internationalilla on Ukrainassa paikallisia kumppaneita, kuten viranomaisia, avustusjärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä, joiden avulla on mahdollista päästä lähelle apua tarvitsevia ihmisiä ja yhteisöitä.

– Paikallisten toimijoiden, kuten opetusviranomaisten, lastensuojelun ja vaikka nuorisojärjestöjen kautta apumme Ukrainassa kohdistuu oikein ja on todella konkreettista. Sotatilassa toimiminen on uutta myös näille paikallisille järjestöille, joten Planin kriisityökokemus auttaa ja opastaa niitä toimimaan katastrofissa, Kaufmann kertoo.

OP Uusimaa tukee tärkeää avustustyötä

Plan Internationalin tuella opettajia ja muita lasten kanssa työskenteleviä aikuisia koulutetaan auttamaan sodan traumoista kärsiviä lapsia mielenterveystyössä. Myös vanhemmat tarvitsevat tukea voidakseen tukea lapsiaan.

– Lapset ovat sodassa saattaneet nähdä kamalia asioita, joita kenenkään ei pitäisi joutua näkemään, ja heillä on voimakkaita traumoja. Koulutamme tukiverkostoja, jotta lapset pääsisivät käsittelemään kokemiaan asioita eri tavoin ja ikävuosiinsa sopivalla tavalla esimerkiksi keskustelemalla tai vaikka leikin kautta, Kaufmann kertoo.

Plan International on saanut OP Uusimaalta lahjoituksen, jonka avulla on mahdollista luoda Ukrainan lapsille mahdollisimman normaali ja turvallinen arki.

– Olemme tuesta hyvin kiitollisia ja ilahtuneita siitä, miten suomalaiset ovat sankoin joukoin tukeneet Ukrainaa. Apu menee varmasti perille. Se käytetään esimerkiksi koulutuksen ja mielenterveystyöhön tukemiseen siellä, missä apua eniten tarvitaan, Kaufmann painottaa.

OP Uusimaan perustehtävänä on edistää kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tuimme toimialueemme yhteisöjä ja seuroja lahjoitusten ja yhteistyötukien myötä yhteensä 1,4 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Plan Internationalin työ ukrainalaisten lasten hyväksi on yksi vuoden 2024 lahjoituskohteistamme.

Tutustu OP Uusimaan kaikkiin lahjoituskohteisiin

Lue lisää OP Uusimaan vastuullisuustoimista täältä.