Vielä muutama  vuosi sitten vastuullinen sijoittaminen oli marginaalinen ilmiö, mutta nyt siitä on tullut erittäin suosittua. Erityisesti nuoret haluavat sijoittaa kohteisiin, jotka ovat tuottavuuden lisäksi myös vastuullisia.

Se, mitä vastuullinen sijoittaminen oikeastaan on, vaatii hieman tarkentamista. Mitään yksiselitteistä määritelmää ei nimittäin ole, sillä vastuullisuus tarkoittaa sijoittajille eri asioita. 

– Olennaista on tunnistaa, mikä itsellä on vastuullisuuden tavoite, kertoo OP:n johtava ESG-asiantuntija Annika Esono Manninen.

Sijoituskohteet ja omat arvot

Sijoittaja saattaa rajata salkustaan pois kaikki yhtiöt, joiden toiminta on omien arvojen vastaista: tupakkayhtiö esimerkiksi saattaa olla varsin vastuullinen työnantaja, mutta sen tuote on monen sijoittajan arvojen vastaista.

– Tai jos yhtiö on syyllistynyt ympäristörikkeeseen, joku saattaa haluta rajata sen pois, vaikka rikkeestä olisi jo aikaa ja yhtiö olisi tehnyt suuriakin parannuksia, Esono Manninen sanoo.

Toisaalta vastuullisuutta voi tarkastella myös vastuullisuuden kehittymisen kannalta. Silloin sijoituksia suunnataan niihin yhtiöihin, jotka tekevät kestäviä ratkaisuja, vaikka ne eivät vielä täyttäisikään kaikkia vastuullisuuden kriteereitä.

– Energia-alalla voi olla yritys, joka vielä käyttää kivihiiltä, mutta tavoittelee siitä irtautumista lähivuosina. Sen tehtyään se onkin vastuullinen sijoituskohde, vaikka ei vielä ole, Esono Manninen toteaa.

Mitä tarkoittaa kirjainlyhenne ESG?

Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä käytetään usein kirjainlyhennettä ESG, jonka avulla sijoituskohteiden vastuullisuuden tarkastelu jaetaan kolmeen tekijään: ympäristö (Environmental), sosiaalinen vastuu (Social) ja hallintotapa (Governance). 

Ympäristöä E ja sosiaalista vastuuta S kuvaavat mittarit ovat riippuvaisia yhtiön toimialasta, ja niiden vastuullisuutta tarkastellaan niin kutsutun olennaisuusanalyysin kautta.

– Esimerkiksi jos yritys käyttää tuotannossaan paljon vettä, sen vastuullisuutta voidaan arvioida veden käytön kannalta. Konsulttiyhtiön vastuullisuudesta kertoo taas enemmän se, kuinka tietoturvasta huolehditaan, Esono Manninen selittää.

Hallintotapaa kuvaavalla G-mittarilla vastuullisuutta arvioidaan esimerkiksi hallituksen monimuotoisuuden ja osaamisen kautta tai sillä perusteella, miten hallitus on sitoutunut vastuullisuuden ja kestävyyden edistämiseen.

Hyvä sijoituskohde pärjää ESG-mittareilla

ESG-mittareiden huomioiminen kuuluu vastuulliseen mutta myös tuottavaan sijoittamiseen. Huonosti E-mittarilla pärjäävä yritys ei esimerkiksi ole erityisen vastuullinen ympäristöasioissa, mikä saattaa heikentää sen tuotto-odotuksia.

– Hiilen hinta kasvaa koko ajan, koska fossiilisista polttoaineista halutaan eroon. Jos yritys ei pysty vähentämään hiilipäästöjään, sen kustannukset nousevat eikä sijoitus olekaan kovin hyvä, Esono Manninen sanoo. 

Nuoret sijoittajat kysyvät vastuullisuudesta 

Annika Esono Manninen puhui vastuullisesta sijoittamisesta opiskelijoiden Aalto Investment Clubissa huhtikuussa. Mitä tilaisuuteen osallistuneet Katri, Ida ja Jasmin halusivat kysyä häneltä?

Millaista sääntelyä vastuulliseen sijoittamiseen liittyy? Katri Koistinen, 20

Vastuullista sijoittamista säädellään hyvin monella tavalla. Uusi Kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (SFDR) esimerkiksi edellyttää finanssimarkkinatoimijoita, kuten OP Varainhoitoa, kertomaan asiakkailleen, kuinka sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävyysriskejä ja haitallisia kestävyysvaikutuksia. Tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä, helpottaa rahastotuotteiden vertailua ja ehkäistä viherpesua.

Voiko ESG-luokitus nostaa yrityksen arvoa keinotekoisesti? Ida Saari, 20 

Teoriassa tämä on mahdollista, jos valtaosa sijoittajista ja sijoitustuotteista rajaa huonosti luokiteltuja kohteita ulkopuolelle ja painottaa paremmin luokiteltuja yhtiöitä. Sijoittajan onkin tärkeä pyrkiä aina ensisijaisesti tekemään fiksuja sijoituspäätöksiä sekä perinteisten mittareiden että omaan strategiaan sopivien luokitusten perusteella. 

Mitä on anti-ESG? Jasmin Kauppila, 25

Varsinkin Yhdysvalloissa on noussut ESG:lle vastareaktio, jossa kuvitellaan vastuullisen sijoittamisen olevan pelkästään vahvasti arvopohjaista ja poliittisesti latautunutta maailmanparantamista sijoitustuottojen kustannuksella. 

Kysymyksiin vastasi OP:n johtava ESG-asiantuntija Annika Esono Manninen.

Tutustu vastuulliseen sijoittamiseen.