Hyvä työnantaja huolehtii työntekijöistään ja aidosti pitää heidän puoliaan. Henkilöstön hyvinvointi on OP:lle tärkeä arvo. Kun näitä arvoja toteutetaan arjessa, se välittyy aina asiakkaille asti. Sitä ei voi teeskennellä.

OP Helsingin henkilöstöjohtaja Elina Aho kertoo, että OP Helsinki haluaa olla finanssialan vetovoimaisin työnantaja pääkaupunkiseudulla.  

– Tämä tavoite haastaa ja inspiroi minua työssäni. Tavoitteen saavuttaminen vaatii sen, että asioita täytyy tehdä laajalla rintamalla. Paljon asioita on jo tehty, mutta vielä on matkaa kuljettavana.

Aho pysähtyy usein pohtimaan, mitä vetovoimaisin työnantaja tarkoittaa ja mitä sen saavuttamiseen vaaditaan.

Asiakaskokemus on kunnia-asia

Kun työntekijät voivat hyvin ja pitävät työtään merkityksellisenä, se heijastuu asiakkaille.

OP on mieluisa kumppani myös asiakkaille. Liiketoiminnan kasvaessa tarvitaan myös uusia työntekijöitä.

– Olemme kiitollisia siitä, että töitä on riittänyt koronasta huolimatta. Asiakkaat ovat tarvinneet meitä. On ollut hienoa nähdä, että asiakkailla on unelmia, joiden toteuttamisessa olemme saaneet olla mukana. Tämän vuoksi etsimme nyt uusia henkilöasiakasrahoituksen ammattilaisia joukkoomme, Aho kertoo.

Ahon mukaan OP Helsingin työntekijöitä yhdistää yhteinen halu tehdä asiakkaan eteen kaikkensa. Asiakaskokemus on heille kunnia-asia.

– Pyrimme aina löytämään asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun hänen tilanteeseensa. Jaamme tiimin kesken onnistumisia ja vaikeita tilanteita, ja pyrimme oppimaan näistä tilanteista.

Perusasioista liikkeelle

Ensin täytyy luoda vahvat perustukset, jonka päälle on hyvä rakentaa. Tärkein kysymys on, miten varmistetaan henkilöstön hyvinvointi. Korona- ja etätyöaika vaikeuttaa tätä, koska yhteydenpito tiimin jäseniin on vaikeampaa ja vaatii työntekijältä erilaisia itsensä johtamisen keinoja kuin aiemmin.

– Olemme pohtineet, miten voimme antaa yksilöllistä tukea. Haluamme välittää tunteen, että välitämme ja huolehdimme aidosti toinen toisistamme, Aho kertoo.

OP Helsinki viestii työntekijöilleen palautumisen tärkeydestä ja terveellisten elämäntapojen merkityksestä. Pari vuotta sitten OP Helsinki haastoi työntekijänsä hyvinvointihaasteeseen, jonka tarkoituksena oli kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin - liikkumiseen, ravintoon, uneen ja palautumiseen. Tukeakseen työntekijöitä hyvinvoinnin tielle OP Helsinki tarjosi viime syksynä henkilöstölleen Firstbeat-hyvinvointimittauksen, jonka avulla henkilöstö sai tietoa palautumisestaan ja terveydestään.

Yli 70 prosenttia mittaukseen osallistuneista OP:n työntekijöistä kertoi, että oli tehnyt jonkin muutoksen omassa arjessaan mittaustuloksen perusteella.

– Työntekijät olivat todella tyytyväisiä testausmahdollisuudesta. Testitulokset herättivät jatkokeskustelua hyvinvointiasioista. Olemme pitäneet tätä keskustelua yllä ja kannustaneet pitämään päivän mittaan mikrotaukoja, Aho kertoo.

Etätyö luo työntekijöille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työskentelytapoihin ja arjen rytmittämiseen. Tätä tukee myös liukuva työaika.

Henkilökohtaiset kiitokset pankinjohtajalta

Erika Karhu siirtyi puoli vuotta sitten kilpailijalta töihin OP Helsingille. Hän työskentelee henkilöasiakasrahoituksen parissa, kuten aiemmassakin työpaikassa. Hän mietti pitkään työpaikan vaihtamista.

Vaihtamiseen vaikutti aiemmassa työpaikassaa tunne siitä, että omaa työtä ei arvostettu ja ettei voinut vaikuttaa työtehtäviin.

– Olen positiivinen ja ratkaisukeskeinen ihminen. Tykkään siitä, että töissä on kivaa. Negatiivinen ilmapiiri nakertaa fiilistä ja tarttuu ympärillä oleviin.

Karhu oli kuullut, että OP:lla on hyvä maine työnantajana. Hän näki tuttavansa LinkedIn-postauksen, jossa haettiin OP:lle kokeneita rahoituksen ammattilaisia.

– Tunnen muutamia OP:lla työskenteleviä entisiä kollegoita ja kaikki heistä vaikuttavat tyytyväisiltä työpaikkaansa. Kyselin myös ilmoituksen jakaneelta henkilöltä, minkälaista OP:lla on olla töissä ja päätin hakea paikkaa.

Työpaikan vaihtaminen ei ollut ihan helppoa.

– Ensimmäisinä viikkoina mietin, mitä ihmettä olen mennyt tekemään. Aiemman työpaikan työkavereista oli tullut ystäviä myös vapaa-ajalla, mikä teki työpaikan vaihtamisesta vaikeaa.

Alun kangertelun jälkeen Karhu pääsi kunnolla työssään vauhtiin. Tämän huomasi myös pankinjohtaja.

– Pankinjohtaja mainitsi minut nimeltä kvartaalin onnistujana, ja sen jälkeen vielä postissa saapui lahjakortti kiitokseksi. Olin todella häkeltynyt ja otettu, että työpanokseni huomataan tällä tasolla. Tämä oli minulle ennenkuulumatonta.

Tiimi on jäsentensä summa

OP Helsinki on siirtynyt yhdessäohjautuvaan työskentelytapaan, jossa tiimi työskentelee tasavertaisina jäseninä ja pääsee vaikuttamaan oman ja tiimin työn kehittämiseen.

– Kantavana ajatuksena tässä on se, että tiimi yhdessä pohtii, miten he pääsevät heille asetettuihin tavoitteisiin ja miten työskentelyä voisi vielä kehittää. Esihenkilöllä on tässä valmennuksellinen rooli, kertoo OP Helsingin viestintäjohtaja Niina Afflecht.

Erika Karhu kokee yhdessäohjautuvan mallin hyväksi.

– On mahtavaa, että pääsemme vaikuttamaan asioihin ja mielipidettämme arvostetaan. Me käytännön työtä tekevät tiedämme parhaiten, mitkä asiat toimivat arjessa ja mitkä ei. Tiimissäni on sellainen ilmapiiri, että kaikki tiimin jäsenet uskaltavat avoimesti kertoa mielipiteensä ja toisia kuunnellaan. Työskentely on työntekijälähtöistä, se on hienoa.

Yhdessäohjautuvaan työskentelytapaan liittyy keskeisesti oppimisprosessi. Tiimit pysähtyvät säännöllisesti tarkastelemaan aiempaa tekemistä, jotta kehittyisivät työssään entistäkin paremmiksi.

Kovasta työstä palkitaan

Sen lisäksi, että OP Helsinki huomioi onnistumiset henkilökohtaisin kiitoksin, se myös palkitsee työntekijöitä erilaisin eduin. Myyntihenkistä Karhua motivoi se, että kilpailukykyisen palkkauksen lisäksi työstä maksetaan tulospalkkio ja iltatyöstä vielä erillinen iltatyökorvaus.

– Tulospalkkio maksetaan puolivuosittain. Palkkio määräytyy ennalta määritetyn tulostavoitteen sekä mittariston mukaan. Omalla työpanoksellaan voi vaikuttaa tulospalkkion määrään, henkilöstöjohtaja Elina Aho kertoo.

Tulospalkkion lisäksi OP:ssa on vielä toinen, pitkän aikavälin, palkitsemisjärjestelmä: henkilöstörahasto, jonne kertyy OP Ryhmän tavoitteiden toteutuessa palkkiota vuosittain. Rahastosta voi lunastaa vuosittain tietyn osuuden, ja työsuhteen päättyessä saa koko rahan itselleen.

OP:ssa kannustetaan myös yksilölliseen kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Etenemismahdollisuuksia isossa yrityksessä on rajattomasti.

– Viime vuonna yli 100 henkilöä eteni omilla kehittymispoluillaan. Tänä vuonna määrä tulee olemaan vielä suurempi, Elina Aho kertoo.

Rahallisten palkkioiden lisäksi OP:ssa on myös lukuisia muita rahanarvoisia etuja esimerkiksi pankki- ja vakuutuspalveluista, liikunta- ja hyvinvointietuja sekä sairauskuluvakuutus, joka kattaa erikoislääkärikäynnit ja leikkauskulut, silloin kun näihin on työterveyslääkärin lähete.