Kun koulu loppuu aikaisin ja harrastukset painottuvat iltaan, jää väliin monta tyhjää tuntia vailla ohjattua tekemistä. Tähän ratkaisun tarjoavat Suomen Olympiakomitean koordinoimat Lasten Liike -kerhot. Paikallisten urheiluseurojen toteuttamat liikuntakerhot tuovat lapsille iltapäivään yhteistä tekemistä, onnistumisen elämyksiä sekä liikunnan iloa.

  • Monipuolisten kerhojen tavoitteena on, että jokainen lapsi löytäisi oman tapansa liikkua. Myös kerhojen sosiaalinen puoli on tärkeä, sillä aivan liian monen lapsen aika kuluu yksin YouTuben tai pelien ääressä, toteaa Olympiakomitean lasten liikunnan kumppanuuksista vastaava Mikko Selin.

Selin muistuttaa, että liikunnalla on myös suora vaikutus koululaisten oppimiseen. Tutkimusten mukaan enemmän liikkuvat pärjäävät keskimäärin vähemmän liikkuvia paremmin koulussa.

Olympiakomitea pyrkii pitämään kerhot ilmaisina tai mahdollisimman edullisina, jotta jokaisella koululaisella olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua liikuntakerhoon. Toiminnalla voidaan näin auttaa perheitä ja parhaimmillaan jopa ehkäistä syrjäytymistä.

OP Helsingin tuella Olympiakomitea tarjoaa lapsille neljä koko lukuvuoden mittaista liikuntakerhoa. Kaksi kerhoista järjestetään Helsingissä yhteistyössä M-Team ry:n kanssa. Haagan peruskoulussa kokoontuvat kerhot keskittyvät erityisesti salibandyn pelaamiseen. Kaksi muuta kerhoa liikkuu Espoossa Karhusuon koululla Ysikoppi ry:n ohjaamina. Toinen kerhoryhmistä on suunnattu eskarilaisille ja toinen 3.-6. luokkien oppilaille.

Mikko Selin pitää OP Helsingin lahjoitusta tärkeänä toiminnalle. Lasten Liike -kerhot toimivat täysin lahjoittajien ja yrityskumppanien tuen varassa.

  • Ilman OPn tukea Helsingin ja Espoon lapset olisivat jääneet ilman näitä kerhoja. Nyt voimme tarjota lapsille iloisia iltapäiviä ja tuoda samalla pienen helpotuksen myös vanhempien arkeen, Selin iloitsee.

Samalla hän muistuttaa, että mukaan lahjoittajaksi voivat lähteä myös yksityishenkilöt. Jo kahden euron lahjoituksella varmistetaan lapsille tunti iloa ja liikettä.

Lue lisää liikuntakerhoista verkosta: www.lastenliikeiltapaiva.fi