Pride Talk -keskustelutilaisuus kokosi tiistaina 26.6. suomalaiset eturivin työnantajat pohtimaan, miten huomioimme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt paremmin työelämässä. OP Helsingistä paneeliin osallistui vt. toimitusjohtaja Päivi Jääskeläinen.

Panelistit pitivät tärkeänä sitä, että hyvinvoivassa työyhteisössä jokaisen tulee voida olla sataprosenttisesti oma itsensä; jokaisen tulee voida esimerkiksi kertoa kahvipöydässä viikonlopun kuulumisistaan ja perhe-elämästään ilman pelkoa tulla syrjityksi.

– Työyhteisö, jossa ihmiset voivat olla oma itsensä vailla syrjityksi tulemisen pelkoa on perusedellytys työntekijän hyvinvoinnille ja loppupelissä koko työyhteisön ja yrityksen hyvinvoinnille ja menestykselle. OP Helsingissä yhdessä menestyminen on keskeisiä arvojamme ja se koskee myös erilaisia vähemmistöjä, Päivi sanoo.

OP Helsinki on sitoutunut edistämään monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja se näkyy Jääskeläisen mukaan myös arjessa.

– Haluamme varmistaa tasa-arvoiset oikeudet työelämässä kaikille työntekijöillemme riippumatta siitä, kuuluvatko he johonkin vähemmistöön. Tämä näkyy niin henkilövalinnoissa, palkitsemisessa, urakehityksessä ja koulutuksessa kuin yleisesti siinä, miten työyhteisömme toimii, Päivi kertoo.

– OP Helsinki on asiakkaidensa omistama – niin Helsinkiin kuin OP Helsinkiinkin mahtuu kaikki sateenkaaren värit.

Yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii tekoja

Keskustelijoiden mielestä työelämän yhdenvertaisuutta edistetään parhaiten tarkastelemalla kriittisesti, erityisesti vähemmistöjen silmin, arjen tekemistä. Henkilöstön ja johdon koulutuksia sekä johdon antamaa esimerkkiä pidettiin myös tarpeellisina.

Jokainen panelisti antoi tilaisuuden päätteeksi lupauksen, mitä tekee yhdenvertaisuuden eteen jatkossa. OP Helsingissä monimuotoisuudesta tullaan keskustelemaan esimiesten kanssa.

– Yksittäisiä tempauksia tärkeämpää on, että niin johto kuin koko henkilöstö on sitoutunut arvoihin ja niitä noudatetaan arjessa, Päivi sanoo.

OPn vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa komppaa ja kertoo yhteisten arvojen ja periaatteiden ohjaavan tekemistä koko ryhmän tasolla.

– OPssa yhdenvertaisuus on sisäänkirjattuna osuustoiminnallisiin arvoihimme. Olemme allekirjoittaneet Global Compact -aloitteen, johon sisältyy periaatteet ihmisoikeuksista ja työelämän oikeuksista. Noudatamme myös omia Hyvän liiketavan periaatteitamme, joihin kuuluu kaikkien tasa-arvoinen kohtelu esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, toimintakyvystä tai iästä riippumatta.