Demokraatti.fi -sivustolla päätoimittaja Mikko Salmi kirjoittaa tärkeästä aiheesta – siitä miten vanhuksen muistisairaus tekee elämästä turvatonta ja vaikeuttaa asioiden hoitamista. Kaikilla ei ikävä kyllä tänä päivänä ole läheisiä huolehtimassa ja valvomassa vanhuksen etuja. Täysin aukottomia turvaverkkoja voi olla vaikea rakentaa, niin että voisimme välttyä kokonaan ikäihmisten kokemalta turvattomuudelta. Paljon on silti tehtävissä ihan meidän jokaisen kohdalla siinä, miten kohtaamme hädässä olevan vanhuksen arkipäivän tilanteissa ja tarvittaessa hankimme apua. Aivan liian usein luemme lehdistä tilanteista, joissa kiireiset ihmiset jättävät huomioimatta vaikkapa kadun varteen väsähtäneen kulkijan. Jokaisen elämä on yhtä tärkeä riippumatta siitä, toimiiko pää tai pankkikortti.

Mikko Salmi kertoo jutussaan tilanteesta, joka tapahtui OPn Hakaniemen konttorissa. Vanhus oli jonottanut palvelua vuoronumerolla, mutta ei ollut huomannut omaa vuoroaan. Asiakaspalvelussa on tärkeää reagoida myös poikkeaviin tilanteisiin arvojemme pohjalta ja asiakasta kunnioittavalla tavalla. Tässä tilanteessa OPn asiakaspalvelijamme tilannetaju petti, kun vanhusta kehotettiin ottamaan uusi vuoronumero, kun oma numero oli mennyt ohi. Tästä olen hyvin pahoillani ja käymme tilanteen läpi henkilökuntamme kanssa, osataksemme seuraavan kerran vastaavassa tilanteessa toimia paremmin. Asiakaspalvelu on ammatti, jossa tarvitaan lämmintä sydäntä ja aitoa ihmisistä välittämistä. Henkilöstömme tekee työtään suurella sydämellä, mutta virhearviointeja sattuu välillä jokaiselle. Voimme kuitenkin varmistaa, että otamme virheistämme opiksi.

Muistisairaus voi nopeasti aiheuttaa vanhukselle tilanteen, jossa olisi tärkeää saada edunvalvoja auttamaan esimerkiksi raha-asioiden hoitamisessa. Usein tilanne ehtii mennä pahaksi ennen kuin edunvalvonnan tarpeeseen herätään ja vanhuksella saattaa olla suurikin määrä laskuja perinnässä. Edunvalvojan hakeminen on pitkä, useita kuukausia kestävä prosessi, joten on tärkeää toimia heti, kun edunvalvonnan tarve ilmenee. Läheisten rooli on merkittävä, sillä edunvalvonnan tarpeessa oleva ei usein itse tunnista tilannettaan. Elämän käänteitä ei voi ennakoida ja meidän kaikkien kannattaisikin tehdä oma edunvalvontavaltuutus jo hyvissä ajoin ennen kuin muisti pettää tai sairaus iskee. Valtuutettu henkilö toimittaa valtuutuksen maistraattiin vahvistettavaksi ja rekisteröitäväksi sitten, kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.

Kolmannen sektorin järjestöt tekevät paljon hienoa työtä vähempiosaisten tukemiseksi. OP Helsinki on pitkään tehnyt yhteistyötä Helsinki Mission kanssa, joka taistelee yksinäisyyttä vastaan pääkaupunkiseudulla. Helsinki Mission toiminnan keskiössä on nimenomaan ikäihmiset ja tarjolla on monenlaista apua keskusteluryhmistä tukihenkilötoimintaan. Aamuisin päivystää Aamukorva-puhelinpalvelu, jonne voi aamun pitkinä yksinäisinä tunteina soittaa. OP haluaa myös valtakunnallisesti olla mahdollistamassa ja tukemassa vapaaehtoistyötä ikäihmisten hyväksi. Paljon hienoja esimerkkejä löytyy hiiop100.fi -sivustolta, joka oli OPn lahja 100 vuotiaalle Suomelle vuonna 2017.

Osuustoiminnan idea on asiakasomisteisuus – olemme olemassa vain ja ainoastaan asiakkaita, omistajiamme varten. Osuuspankit ympäri Suomea palvelevat, neuvovat ja opastavat ikääntyviä asiakkaita päivittäin pankkipalveluiden käytössä. Konttoriverkosto ajan saatossa väistämättä harvenee digipalveluiden käytön yleistyessä, mutta lupaamme palvella asiakkaita myös konttoreissa niin kauan, kuin sille on tarvetta. Pidetään huolta toisistamme ja puututaan tilanteeseen, jos huomamme pulassa olevan lähimmäisen. Se on meidän jokaisen tehtävä.