Pankkipalvelut ovat digitalisoituneet viime vuosien aikana kovaa tahtia, mikä tuo helpotusta ja joustoa pankkiasioiden hoitoon. Samalla ne vapauttavat asiakaspalvelun resursseja entistä parempaan vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.

– OP Helsingissä on digitalisoitu yksittäisiä työtehtäviä, ja siitä on ollut paljon apua. Robotit hoitavat rutiinimaisempia tehtäviä, joita kenelläkään ei varmasti enää ole ikävä, toteaa OP Helsingin henkilöstöjohtaja Elina Aho.

Hänen mukaansa OP Helsingissä on tunnistettu, että elämän tärkeissä hetkissä asiakkaalla on tarve ihmiskontaktiin ja keskusteluun pankin asiantuntijan kanssa.

– Esimerkiksi asunnon ostaminen, tulevaisuuden suunnittelu ja vaurastuminen ovat sellaisia asioita, joissa asiakas mielellään keskustelee asiantuntijan kanssa. Henkilökohtainen palvelu yhdessä digitaalisten palveluiden kanssa muodostavat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen.

Asiakkaiden luottamuksen arvoinen

Asuntorahoituksen kysyntä pääkaupunkiseudulla on voimakkaassa kasvussa. Asuntoluoton ottaminen on tavanomainen väylä pankin asiakkaaksi. Nuoret aikuiset ovat edelleen kiinnostuneita omistusasunnon hankkimisesta ja OP Helsinki on yhä useamman valinta kodinhankinnan rahoittajaksi.

– On hienoa, että asiakkaat luottavat meihin, ja haluammekin olla sen luottamuksen arvoinen tarjoamalla asiantuntevaa palvelua isojen rahoituspäätösten tekemiseen, Aho sanoo.

OP Helsingillä panostetaan työntekijöiden oman ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Käytössä on kehittymispolkuja, joiden avulla kukin työntekijä pääsee kasvamaan ammattilaisena.

– Käytännössä kehittymispolku tarkoittaa asiantuntijuuden kasvattamista. Perehdyttämisellä ja esimiestyöllä on iso rooli uuden työntekijän aloittaessa ja koko tämän uran aikana. Meille tullessa ei tarvitse osata kaikkea, vaan huolehdimme siitä, että uutenakin alalle tuleva henkilö saa tarvitsemansa tuen ja opastuksen työtehtäviinsä. Vastaavasti kehittymispolulla voi siirtyä kokonaan uusiin tehtäviin tai laajentaa osaamistaan nykyisessä, kun aika on sopiva.

Ihmisten kohtaaminen tärkein taito

OP Helsingille töihin tulevalla ei tarvitse olla olemassa olevaa kokemusta rahoitusalasta. Ahon mukaan etua on sen sijaan mistä tahansa asiakaspalvelukokemuksesta ja myyntitehtävistä.

– Asenne on tärkeä. Meillä arvostetaan yritteliäisyyttä ja oma-aloitteisuutta – sitä, että haluaa ottaa vastuuta omasta työstään ja tehdä tiimityötä. Kaikista tärkeintä on se, miten kohtaa toisia ihmisiä: asiakkaita ja työkavereita.

Elina Aho kertoo, että nyt OP Helsingin konttoreihin ympäri pääkaupunkiseutua ollaan rekrytoimassa kymmeniä uusia finanssialan ammattilaisia tai sellaisiksi haluavia. Millaiseen työpaikkaan nämä ammattilaiset pääsevät?

– OP:n perustehtävä on olla edistämässä taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia pääkaupunkiseudun ihmisille. Perustehtävämme takaa sen, että meillä saa tehdä hyvin merkityksellistä työtä, olla mukana mahdollistamassa parempaa elämää suomalaisille, hän listaa. – Vahva arvopohjamme on asia, johon henkilöstömme on helppo sitoutua.

Hyvinvointia henkilöstölle

Aho mainitsee myös merkittävät henkilöstöedut ja reilun palkitsemisjärjestelmän. Lisäksi henkilöstön hyvinvointiin panostetaan hyvinkin konkreettisesti.

– Meillä on käytössä Hyvinvointihaaste, jossa haastamme henkilöstöämme voimaan hyvin. Siinä huomioidaan kokonaisvaltainen hyvinvointi eli uni, liikkuminen, ravinto ja palautuminen. Tavoitteemme on, että hyvinvoinnin tukeminen näkyy jatkossa entistä enemmän kaikessa johtamisessa. Joustavamman arjen varmistamiseksi tarjoamme henkilöstölle mm. mahdollisuuden liukuvaan työaikaan ja etätyöhön.

Ahon mukaan myös hyvä johtaminen on merkittävä etu työntekijälle, ja siihen OP Helsingissä panostetaan erityisesti.

– Meillä johtaminen lähtee siitä, että halutaan onnistua yhdessä tiiminä. Tavoitteet ovat selkeät ja jokainen tekee tärkeää, arvokasta työtä. Töihin on kiva tulla.

OP Helsinki on asiakkaidensa omistama pääkaupunkiseutulainen, aidosti paikallinen ja asiakasta lähellä oleva täyden palvelun pankki. Yhdessä kehitämme, rahoitamme ja turvaamme elämän tärkeimpiä asioita. Meillä on jo noin 400 000 asiakasta ja erinomainen asiakaskokemus onkin toimintamme keskiössä. Kasvamme kovaa vauhtia yhdessä pääkaupunkiseudun kanssa. Tule mukaan ammattitaitoiseen, uudistavaan joukkoomme!