Kyselytutkimuksen mukaan noin 70 prosenttia 16–25-vuotiaista nuorista uskoo tekevänsä töitä kuluvana kesänä. 72 prosenttia nuorista aikoo säästää valtaosan kesätöistä saaduista rahoista tilille, reilu neljännes aikoo matkustaa ja hiukan vajaa neljännes aikoo sijoittaa tienestejä rahastoihin.

Seuraavaksi suosituimmat käyttökohteet kesälomapalkoille ovat suuremmat hankinnat, juhliminen, osakkeisiin säästäminen ja harrastukset.

–   Nuorten naisten ja miesten vastauksissa oli mielenkiintoisia eroja: Naiset aikoivat käyttää rahaa miehiä enemmän matkustamiseen, kun taas miehistä suurempi osa aikoi säästää rahastoihin ja osakkeisiin, OP Uusimaan vaurastumisen palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Eevi Määttä kertoo.

Uudellamaalla asuvat nuoret miehet muualla Suomessa asuvia innokkaampia rahasto- ja osakesäästäjiä

Uudellamaalla asuvien nuorten vastaukset kesätienestien käyttökohteista poikkeavat muusta maasta niin matkustamisen, rahastosäästämisen kuin osakesäästämisen osalta.

Uudellamaalla asuvista nuorista 31 prosenttia ja jopa 38 prosenttia nuorista naisista aikoo käyttää valtaosan kesätyöpalkasta matkustamiseen, kun koko maan tasolla vastaavat luvut ovat 26 prosenttia ja 29 prosenttia.

Uusimaalaisista nuorista rahastoihin aikoo säästää 25 prosenttia ja osakkeisiin 18 prosenttia. Koko Suomen vastauksissa vastaavat luvut ovat rahastojen osalta 23 prosenttia ja osakkeiden 15 prosenttia. Erityisesti uusimaalaisten miesten vastauksissa korostuu rahasto- ja osakesäästäminen: uusimaalaisista miehistä rahastoihin aikoo säästää 35 prosenttia ja osakkeisiin 28 prosenttia.

–  On hienoa huomata, että uusimaalaiset nuoret ovat vahvasti kiinnostuneita säästämisestä ja sijoittamisesta. Tämä kertoo hyvistä oman talouden johtamisen taidoista ja kiinnostuksesta oman talouden suunnitelmalliseen hallitsemiseen. Matkustamisen suosio on luonnollistakin Uudenmaan alueella, kun yhteydet ulkomaille ovat läheltä saavutettavissa, Eevi Määttä arvioi.

Nuorten kesälomabudjetti noin 500 euroa

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös nuorten kesälomabudjettia eli kaikkea arjesta poikkeavaa ja lomaan kuuluvaa tekemistä, kuten festareita, tapahtumia ja kahvilassa käyntejä. Keskimäärin nuoren kesälomabudjetti on noin 500 euroa.

Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla kesälomabudjetti on muuta maata suurempi. Uudellamaalla budjetti on keskimäärin 595 euroa ja pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo) 610 euroa. Uudellamaalla miesten ja naisten väliset erot kesälomabudjetissa ovat muuta maata korkeammat: uusimaalaisten naisten kesälomabudjetti on keskimäärin 502 euroa ja miesten 682 euroa.

–   Uusimaalaisten kesälomabudjetin suuruus voi kertoa osaltaan muuta Suomea korkeammista kesäloma-ansioista. On kuitenkin yllättävää, että sukupuolten välisissä budjeteissa on näin iso ero. Toivon, ettei tämä johdu eroista kesätyöansioissa, vaan enemmänkin miesten ja naisten välisistä eroista käyttää rahaa, Määttä pohtii.

OP Ryhmän huhtikuussa 2024 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi internetpaneelissa yli 16-vuotiaita suomalaisia yhteensä 3533, joista uusimaalaisia yhteensä 2190. Tulokset on painotettu väestöä edustavaksi. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään koko vastaajajoukon osalta +/- 1,65 prosenttiyksikköä.