Toimitusjohtaja Suvi Kallion mukaan kestävän kehityksen periaatteet ovat kuuluneet Helsingissä järjestettävän Flow Festivalin arvoihin tapahtuman perustamisesta lähtien. Hänen mukaansa festivaalin tuotannossa pyritään huomioimaan sekä ihmiset että ympäristö mahdollisimman kestävällä tavalla.

– Näen sen niin, että koska meillä on mahdollisuus vaikuttaa suuren näkyvyyden kautta ihmisiin, meidän tulee toimia läpinäkyvästi, panostaa vastuullisuuteen ja viestiä arvoistamme mahdollisimman näkyvästi. Kyse ei ole viherpesusta, vaan aidosta halusta toimia oikein.

Flow’n vastuullisuusohjelma käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009.

– Olemme siitä lähtien laskeneet syntyneet hiilidioksidipäästöt ja kompensoineet ne uusiutuvan energian hankkeisiin. Näin ollen olemme yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista tapahtumista. Haluamme kehittää vastuullisuusohjelmaamme vuosi vuodelta paremmaksi.

Tärkeä osa festivaalin brändiä

Toimitusjohtajan mukaan ekologisuus ja vastuullisuus ovat olennainen osa Flow Festivalin suosiota.

– Asiakkaamme ovat hyvin tiedostavaa väkeä ja meille on tärkeää, että arvomme ja toimintatapamme vastaavat heidän arvojaan. Läpinäkyvyyden ja rehellisyyden merkitys korostuu nykyään entistä enemmän.

Sustainable Flow -nimellä kulkeva vastuullisuusohjelma pitää sisällään sekä ympäristövastuun että sosiaalisen vastuun osa-alueet.

– Ohjelman kulmakiviä ovat tänä vuonna hiilineutraalius, vihreä sähkö, sataprosenttinen kierrätys, ympäristöystävällinen ruoka, lähitoimijat ja julkinen liikenne, Itämeren suojelu, yhdenvertaisuus sekä turvallisuus ja saavutettavuus, Kallio toteaa.

Yksi vastuullisuusohjelman peruspilareista on se, että kaikki syntyvä jäte ohjataan hyötykäyttöön: joko energiantuotantoon tai jätemateriaalien uusiokäyttöön. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää ja lisätä biojätettä ja muuta uusiokäytettävää jätettä.

– Esimerkiksi kaikki ruokailuvälineet ovat biohajoavia ja panimotuotteet myydään pantillisissa tölkeissä. Lisäksi pyrimme tuottamaan vain monivuotisia festivaalirakenteita ja käytämme niissä paljon kierrätysmateriaalia.

Kestävä kehitys huomioidaan myös ruokatarjonnassa

Tarjottavan ruoan osalta vastuullisuus näkyy muun muassa siten, että Flow’n ruokaravintolat koulutetaan ekologisten annosten valmistamiseen.

– Suosimme luomua, lähituotantoa sekä kasvis- ja vegaanivaihtoehtoja. Ruokamyyjät saavat avukseen kestävän kehityksen mukaisen Sustainable Meal -ohjeistuksen, Kallio toteaa.

Festivaalin järjestäjät ovat myös kehittäneet ekologiseen ruoanvalmistukseen kannustavan Sustainable Meal -kilpailun.

– Jokaisella ruokamyyjällä tulee olla vähintään yksi Sustainable Meal -kriteerein tuotettu ruoka-annos. Näistä annoksista valitaan festivaalin aikana ekologisuusarvioinnin ja paneelimaistelun perusteella Sustainable Meal -kilpailun voittaja.

Ekologisuuden lisäksi myös sosiaalinen vastuu kuuluu vahvasti festivaalin vastuullisuusohjelmaan. Arvojensa mukaisesti Flow on sitoutunut edistämään tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita kaikessa toiminnassaan.

– Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää ja edellytämme, että kaikki työntekijämme, alihankkijamme ja yhteistyökumppanimme sitoutuvat samoihin arvoihin. Myös Flow’n ohjelmassa on huomioitu sukupuolinen tasa-arvo jo pidemmän aikaa.

Yhteistyö mahdollistaa ohjelman toteutumisen

Toimitusjohtajan mukaan kestävän kehityksen periaatteet näkyvät ruohonjuuritasolla ilmenevissä valinnoissa. Vastuullisuusohjelman puitteissa festivaalin järjestäjät tekevät yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa.

– Meillä on yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistavat vastuullisuusohjelman eri osa-alueiden toteutumisen. Ohjelman pääyhteistyökumppani Nesteen valmistama uusiutuva diesel mahdollistaa ekologisen sähköntuotannon olosuhteissa, joissa joudumme tuottamaan osan energiantarpeesta generaattoreilla.

Vastuullisuusohjelman yhteistyökumppanit tulevat näkymään festivaalialueella.

– Mall of Tripla toteuttaa pyöräparkkimme. Oman vesipullon voi täyttää HSYn hanavesiasemalla ja hiilijalanjäljen voi testata Ilmastoinfon ilmastotreenissä. Keskeisiä toimijoita ovat myös Pöyry Consulting, Ekokompassi, Sustainable Meal, John Nurmisen säätiö sekä L&T.

Onko samankaltaisia vastuullisuusohjelmia käytössä Euroopan muilla suosituilla festareilla?

– Uskon, että pohjoismaiset festivaalit ovat selkeitä edelläkävijöitä Euroopassa tässä asiassa.

Elokuussa järjestettävän festivaalin alkuun ei ole enää pitkä aika. Miten tämän vuoden festivaalin valmistelut ovat sujuneet?

– Valmistelut ovat sujuneet hyvin. Ohjelmisto on taas todella korkeatasoinen ja olemme pystyneet kehittämään alueen toteutusta ja asiakaspalveluita entisestään. Myös lipunmyynti on ollut ennätysvilkasta, Kallio iloitsee.

OP Helsinki haluaa olla mukana rakentamassa yhteisöllistä ja viihtyisää pääkaupunkiseutua. OP Helsinki on toista kertaa Flow Festivalin yhteistyökumppani ja mukana Flow’ssa OP Lounge -osastolla.