Vuosi 2022 oli talouden ja markkinoiden näkökulmasta haastava vuosi. Tästä huolimatta ja toisaalta juuri siitä johtuen moni asiakkaamme aloittikin säännöllisen säästämisen. Viime vuonna uusia säännöllisen rahastosäästämisen sopimuksia avattiin OP Uusimaassa noin 22 000.

Vaikka talouden näkymät ovat haastaneet ja osakekurssit heiluneet, Uudellamaalla asuvat yksityissijoittajat ovat pitäneet edelleen pään kylmänä ja ostaneet osakkeita ja rahastoja enemmän kuin myyneet.

– Olen iloinen, että asiakkaamme ovat jatkaneet pitkäjänteistä sijoittamista talouden haasteista huolimatta. Omassa sijoitussuunnitelmassa kannattaa pitäytyä, vaikka osakekurssit tulisivatkin alaspäin tai heiluisivat ja näimmekin sen, että viime vuoden syksy tarjosikin jo monelle osakesijoittajalle myös ostomahdollisuuden tuottojen kera, kertoo OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Eevi Määttä.

Uusimaalaisia kiinnostavat vastuulliset sijoitusvalinnat
Euromääräisesti kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan nettona eniten OP-Metsänomistajaan, OP Alternative Portfolioon, OP-Maailma Indeksiin ja OP-Amerikka Indeksiin. 

Uudellamaalla näkyy myös vahva kiinnostus vastuullisiin rahastokohteisiin: viime vuoden kymmenen suosituimman rahaston joukossa on mukana seitsemän vastuullisiin kohteisiin sijoittavaa rahastoa.

Myös OP Ryhmän viime syksynä tekemän kyselytutkimuksen mukaan vastuullisuus nousee vahvasti esiin: 27 % Uudellamaalla asuvista aikoo kiinnittää huomiota ESG-tietoihin sijoituskohteiden valinnassa. Valtakunnallisesti vastaava luku on 22 %.

– Erityisesti vastuullisuus kiinnosta uusimaalaisia nuoria, sillä 15-24-vuotiaista jopa 57 %, ja 25-34-vuotiaista 39 % prosenttia aikoo kiinnittää ESG-tietoihin huomiota, Eevi Määttä kertoo.

Vuosittain Uudellamaalla asuvat sijoittavat osakkeisiin keskimäärin 2 300 euroa

OP Uusimaan sijoittaja-asiakkaan mediaani osakesalkun koko on noin 7 000 euroa. OP Ryhmän asiakkailla vastaava luku on noin 4 700 euroa.

- Uudenmaan eri paikkakuntien välillä on nähtävissä myös isoja eroja. Suurimmat summat osakkeisiin sijoitettiin kuluvan vuoden aikana Kauniaisissa: mediaaniosto oli reilut 6 200 euroa ja Espoossa 3 900 euroa, kun taas Tuusulassa mediaani-osto oli noin 2 200 euroa, Määttä kertoo.

OP Uusimaan asiakkaat sijoittavat kuukausittain säännöllisten kuukausisäästösopimusten kautta rahastoihin 89 euroa – summa on vain aavistuksen maltillistunut kotitalouksien kasvaneista kustannuksista ja yleisestä markkinaheilunnasta huolimatta.

Uudellamaalla asuvien yksityissijoittajien keski-ikä on 55 vuotta, mikä on suurin piirtein sama muuallakin Suomessa.

Hajauttamisen merkitys epävarmassa markkinaympäristössä korostuu

– Nousseiden korkojen vuoksi korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet ovat alkaneet kiinnostamaan asiakkaitamme yhä enemmän, mikä näkyy esimerkiksi viimeisen kvartaalin OP Korkotuotto-rahaston suosiossa. Korkotason ja riskilisien nousu ovat nostaneet korkosijoituksen tuottotasot korkeimmilleen pitkään aikaan. Ylipäätään hajauttamisen merkitys tällaisessa epävarmassa markkinaympäristössä korostuu. Eri maihin, toimialoihin ja sijoitustuotteisiin sijoittaminen pienentää sijoitussalkun kokonaisriskiä, jos yksittäinen sijoituskohde menestyy huonosti, kertoo Määttä.

Inflaatio eli rahan arvon aleneminen ja energiakriisi saivat monet pohtimaan rahojen riittämistä. Jos ylimääräisiä varoja tilitä kuitenkin löytyy, Määttä kannustaa sijoittamaan niitä.

– Jos tililtä löytyy ylimääräisiä varoja, näin korkean inflaation aikana olisi hyvä sijoittaa johonkin tuottoa kerryttävään kohteeseen. Inflaatio syö korostetun nopeasti pankkitileillä makaavan rahan arvoa. Pidemmällä aikavälillä osakesijoitukset ovat tarjonneet inflaation ylittävää tuottoa, Eevi Määttä muistuttaa.

OP Uusimaan osakesijoittajien TOP 3 ostetuimmat osakkeet vuonna 2022 ovat olleet: Sampo, Wärtsilä ja QT-Group ja nettomyydyimmät osakkeet ovat olleet Fortum, Kojamo ja Orion.

Vastaavasti vuoden viimeisen kvartaalin ostetuimmat osakkeet ovat olleet: UPM-Kymmene, Nordea ja Valmet ja myydyimpien osakkeiden listalla ovat olleet Sampo, Outokumpu ja Arcelormittal.