OP Ryhmän lokakuussa Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan Uudellamaalla asuvista 37 % on valmiita tinkimään kahvila- ja ravintolakäynneistä ja 36 % matkustamisesta. Kolmantena säästökohteena nousee energian- ja lämmityskustannusten karsiminen – näin ennakoi 30 % uusimaalaisista. Kuitenkin 35 % uusimaalaisista ei usko joutuvansa säästämään mistään.

Uudenmaan paikkakuntien välillä löytyy kuitenkin isoja eroja.

Lohjalla tingitään matkustamisesta ja vaateostoksista – Porvoossa vähennetään ravintolakäyntejä ja energiankulutusta

Lohjalla asuvista 52 % uskoo joutuvansa säästämään erityisesti vaate- ja jalkineostoksista, ja 50 % matkustamisesta. Matkustaminen nousee myös Järvenpäässä asuvien säästökohteiden kärkeen (50 %). Kahvila- ja ravintolakäynneistä tingitään erityisesti myös Järvenpäässä (51 %), sekä Porvoossa (46 %).

Sähkön- tai lämmityksen käyttöön kiinnitetään eniten huomiota Porvoossa (45 %) sekä Hyvinkäällä (39 %). Harrastuksista (4 %) tai lemmikkieläinten kustannuksista (2 %) vain harva uusimaalainen aikoo säästää. Pääkaupunkiseudulla asuvat erottuvat muista uusimaalaisista sillä, että heistä 37 % uskoo, etteivät joudu tinkimään kulutustottumuksistaan.

- Uudenmaan paikkakuntien välillä on mielenkiintoisia eroja, joista osa varmasti selittyy paikkakuntakohtaisilla kulutustottumuksilla. Toisaalta myös varallisuuserot voivat näkyä vastauksissa, OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Eevi Määttä arvioi.

Joululahjaostoksiin ja jouluruokavalintoihin kiinnitettään myös huomiota

Reilusti yli puolet uusimaalaisista aikoo panostaa joululahjoihin totuttuun tapaan. 18 % aikoo käyttää hieman vähemmän rahaa, ja 16 % merkittävästi vähemmän. Uudenmaan paikkakunnista Lohjalla jouluostoksista tingitään eniten: paikkakunnalla jopa 43 % aikoo käyttää joululahjoihin merkittävästi vähemmän rahaa.

-Useimmat lähtevät jouluostoksille joulukuun alussa tai viimeistään joulukuun puolessa välissä. Merkittävää on, että tutkimuksen mukaan 22 % uusimaalaisista ei aio ostaa joululahjoja lainkaan, Määttä kertoo.
Varaudu ennakolta yllättäviin tilanteisiin ja kustannusten nousuun

OP Uusimaan Määttä pitää tärkeänä, että omia kulutustottumuksia arvioi kriittisesti, ja sopeuttaa niitä omaan taloustilanteeseensa. Hän kannustaa kuitenkin varautumaan yllättäviin tilanteisiin ennakolta.

-Kustannusten nousuun, kuten muihinkin yllättäviin menoihin kannattaa varautua aina hyvissä ajoin. Kannattaa muistaa, että pienelläkin summalla voi aloittaa säästämisen ja sijoittamisen, Eevi Määttä korostaa.

OP Ryhmän asiakkaat ovatkin aktiivisesti varautuneet säästämällä. Tänä vuonna rikkoontui 100 000 uuden rahastosäästösopimuksen raja tälle vuodelle.
- Olemassa olevien rahastosäästösopimusten kanta on pysynyt myös aktiivisena ja kasvanut uusien sopimusten myötä tänä vuonna 15 %, Eevi Määttä kertoo.


Tutkimus toteutettiin OP Ryhmän toimeksiannosta Taloustutkimuksen Internet-paneelissa ajalla 6.10.-11.10.2022. Vastaajamäärä kyselytutkimuksessa oli n=1411.