Jos sinulla on lapsia ja haluat heidän perivän koko omaisuutesi kuolemasi jälkeen, et tarvitse testamenttia. Lapsille eli rintaperillisille kuuluu perinnöstä vähintään lakiosa eli puolet, ja ilman testamenttia he perivät sinut automaattisesti kokonaan.

Vaikka sinulla olisi lapsia, voit silti halutessasi testamentata vapaan osan eli puolet omaisuudestasi esimerkiksi avio- tai avopuolisolle, ystävälle tai vaikka hyväntekeväisyyteen.

Lapsettoman pariskunnan leski perii puolisonsa, ellei testamentilla ole määrätty toisin.

Avopuoliso taas ei peri kumppaniaan, vaan perintö menee sukulaisille: ensisijaisesti vainajan sisaruksille ja vanhemmille, mutta jos heitä ei ole, isovanhemmille, enoille, sedille ja tädeille.

– Avopuoliso on perintöoikeudellisesti samassa asemassa kuin naapuri, joten keskinäinen testamentti kannattaa ehdottomasti tehdä, sanoo OP Uusimaan seniorijuristi Harri Salonen.

Perintöveron määrää voi pienentää testamenttaamalla osan varallisuudesta suoraan lastenlapsille. Testamentilla voi myös suojella lapsiaan onnettomien avioliittojen varalta.

– Perittyyn omaisuuteen on puolisolla avio-oikeus, mutta testamentilla voi määrätä, että lasten puolisoilla ei ole avio-oikeutta perittyihin varoihin, Salonen neuvoo.

Jotta tekemäsi testamentti olisi varmasti pätevä, vältä seuraavat yleisimmät virheet testamentin teossa.

Virhe 1: Jätät testamentin tekemisen liian myöhäiseksi

Testamentin tekijän kunnon pitää olla sellainen, että hän ymmärtää, mitä on tekemässä. Joskus ikä tai sairaus voi heikentää ymmärrystä, ja täyttä ymmärrystä vaille tehdyn testamentin voi kiistää. Tee siis testamentti hyvissä ajoin.

Jos ikää on ehtinyt jo kertyä, sinun kannattaa hankkia lääkärinlausunto siitä, että olet täysissä sielun voimissa.

– Jos on vaarana, että joku kiistää testamentin, niin kannattaa mennä aamupäivällä lääkäriin ja iltapäivällä lakimiehen pakeille, Salonen ohjeistaa.

Sen henkilön, jonka hyväksi testamentti on tehty, kannattaa pitää lääkärintodistus saatavilla, jos joku kiistää testamentin jättäjän kelpoisuuden testamentin tekohetkellä.

Virhe 2: Teet monimutkaisen testamentin itse

Testamentista pitäisi selvitä yksiselitteisesti, mitä sillä haluaa sanoa. Monimutkaisista testamenteista voi seurata tulkintaepäselvyyksiä, joista voi seurata ikäviä riitoja – jopa raastuvassa.

Erityistestamentein voi esimerkiksi jakaa lakiosan ulkopuolista omaisuuttaan niin, että antaa tietyn rahamäärän yhdelle saajalle, tietyn rahamäärän toiselle, auton kolmannelle ja asunto-osakkeen neljännelle.

Erityistestamentit eli legaatit täytetään jakamattomasta pesästä. Erityisosien jälkeen voi vielä jäädä pankkitilille rahaa, asuntoon irtaimistoa ja niin edelleen, ja niiden jakaminen voi olla mutkikasta, jos perijöitä on useita.

– Testamentin teossa varminta on käyttää ammattilaisen apua, jotta erityistoiveetkin tulevat kirjattua selkeästi ja oikein. OP:ssa on kokeneita testamentin tekijöitä, joiden osaamista kannattaa hyödyntää, Salonen suosittelee.

Tutustu tarkemmin OP Uusimaan lakipalveluihin. 

Virhe 3: Unohdat allekirjoituksen

Testamentti pitää allekirjoittaa kynällä paperille. Sähköinen allekirjoitus ei ole tällä hetkellä mahdollinen Suomen lain mukaan.

– Allekirjoittamaton testamentti ei ole lainvoimainen, Salonen korostaa.

Vaikka tietokoneen muistista tai vainajan arkistoista löytyisi dokumentti, jossa lukee otsikkona ”testamentti”, mutta allekirjoitus puuttuu, testamentti ei ole pätevä.

Virhe 4: Oikaiset todistajien valinnassa

Testamentin tekijän allekirjoitukselle tarvitaan kaksi todistajaa, joiden molempien tulee olla paikalla yhtä aikaa, kun tekijä allekirjoittaa testamenttinsa. Myös todistajat allekirjoittavat testamentin samaan aikaan, eli kaikkien allekirjoituksissa tulee olla sama paikka ja päiväys.

– Todistajat eivät saa olla missään sukulaisuussuhteessa testamentin tekijään, testamentissa syrjäytettävään tai testamentin saajaan. Sukulaisissa perintökaaren jääviys menee todella pitkälle, eli kannattaa varmistua, että todistaja ei ole edes kaukainen sukulainen, Salonen painottaa.

Todistajien pitää ymmärtää, että he ovat todistamassa testamentin allekirjoituksen oikeellisuutta, mutta sen tarkempaa testamentin sisältöä todistajien ei tarvitse tietää. Samalla todistetaan, että testamentin tekijä ymmärtää, mitä on tekemässä.

Virhe 5: Säilytät testamenttia, missä sattuu

Kun testamenttiin vedotaan sitten joskus vainajan kuoltua, tarvitaan alkuperäinen kappale allekirjoituksineen. Kopiot eivät kelpaa.

Testamentti kannattaa siis pistää varmaan paikkaan säilytykseen esimerkiksi pankin tallelokeroon. Toki kotoakin voi löytyä turvallisia paikkoja, kunhan niistä tiedottaa esimerkiksi testamentin saajaa.

– Testamentin voi myös antaa sille henkilölle, jolle testamenttaa omaisuuttaan etenkin, jos edunsaajia on vain yksi. Hänellä on suurin intressi säilyttää testamentti, johon sitten vetoaa perinnön jättäjän kuoltua, Salonen toteaa.

Joskus pitää tehdä uusi testamentti elämäntilanteiden muuttuessa. Silloin tulee varmistaa, että vanha testamentti tuhotaan eikä se jää aiheuttamaan hankalia tulkintariitoja perinnönjaossa.

– Uudessa testamentissa voi myös mainita, että se kumoaa aiemmin tehdyn testamentin. Jos kaksi muodollisesti pätevää testamenttia ovat ristiriidassa keskenään, uusi kumoaa vanhan, mutta epäselvyyksiä on hyvä välttää, Salonen vinkkaa.