Yli 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksistä 78 prosenttia on tehnyt vastuullisuusohjelman, 2-10 miljoonan liikevaihdon yrityksistä 49 prosenttia ja alle 2 miljoonan euron liikevaihdon yrityksistä vain 21 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla toimivista pk-yrityksistä 84 prosenttia kertoo laatineensa vastuullisuusohjelman, Länsi-Uudellamaalla 45 prosenttia, Keski-Uudellamaalla 35 prosenttia, ja Itä-Uudellamaalla toimivista vain 30 prosenttia.

- Sille, että positiivisimmin kyselyssä erottautuvat pääkaupunkiseudulla toimivat ja yli 10 miljoonan euron liikevaihdon yritykset, on luonteva selitys: monet näistä yrityksistä toimivat kansainvälisesti, ja vastuullisuusvaateet muun muassa toimitusketjujen osalta koskettavat heitä jo nyt, OP Uusimaan yritysasiakkaista vastaava liiketoimintajohtaja Tiina Mäkelä arvioi.

- Itä-Uudellamaalla korostuu palveluala, pääkaupunkiseudulla kaupan ala ja Keski- ja Länsi-Uudellamaalla hieman enemmän teollisuuden toimiala. Tämä ainakin osittain selittää alueellisia eroja tuloksissa, Tiina Mäkelä jatkaa.

Kaupan ala näyttää suuntaa toimitusketjun vastuullisuuden arvioinnissa

Vastuullisuusvaatimusten kiristyminen näkyy pk-yritysten arjessa myös osana suuryritysten toimitusketjuja ja kuluttajien kasvavien odotusten myötä.

- Uudellamaalla toimivat yritykset ovat tehneet paljon kehitystyötä viime vuosina vastuullisuuden saralla ja iso osa yrityksistä onkin hyvissä asemissa ottamaan vastaan sääntelyn tuomat vaatimukset, Tiina Mäkelä sanoo.

Erityisesti kaupan alalla toimitusketjun vastuullisuudesta huolehtiminen on arkipäivää: Kyselytutkimuksemme mukaan yli puolet kaupan alan vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän ”Olemme tehneet toimenpiteitä vastuullisen toimitusketjun varmistamiseksi”, kun taas teollisuusyrityksissä 30 prosenttia, ja palvelualan yrityksistä vain 22 prosenttia oli täysin samaa mieltä.

- Sen lisäksi, että toimialakohtaiset erot toimitusketjujen vastuullisuuteen panostamisessa ovat isoja, eroja on myös suhteessa yrityksen kokoon. Vastuullisuuden vaateet erityisesti toimitusketjuissa koskettavat ensimmäisenä isompia yrityksiä, mutta pienemmissä yrityksissä resurssit voivat olla esteenä sille, että vastuullisuustekeminen ei näyttäydy vielä niin vahvana, Tiina Mäkelä summaa.

OP Uusimaan teettämään ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 200 uusimaalaista yritystä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina syys-lokakuussa 2023.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa pk-yritykselle ja mitä hyötyä siitä on? Miten päästä alkuun vastuullisuudessa? Tutustu oppaaseemme.