Vain harvassa yrityksessä tunnistetaan vastuullisuuden merkitys omalle liiketoiminnalle: 13 % keskisuurista, 8 % pienistä ja vain 3 % mikroyrityksistä pitää ESG:tä liiketoimintansa näkökulmasta tärkeänä ja ajankohtaisena teemana.

Samasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että vain harvalle uusimaalaiselle yritykselle ESG on ylipäätään tuttu termi: 64 %:lle suuryrityksistä, 84 %:lle pienistä yrityksistä ja 91 %:lle mikroyrityksistä käsite ei ole tuttu. Vastuullisuusraportoinnissa käytetty ESG-käsite tarkoittaa yrityksen toiminnan raportointia ympäristövaikutuksien (Environmental), sosiaalisten (Social) sekä taloudellisten ja hallinnollisten vaikutusten (Governance) perusteella.

-Vastuullisesta liiketoiminnasta ja vihreän siirtymän tuomista liiketoimintamahdollisuuksista puhutaan julkisuudessa paljon, mutta vaikuttaa siltä, että niiden merkitys ei kuitenkaan ole vielä konkretisoitunut kaikkien yritysten arkeen, OP Uusimaan toimitusjohtaja Olli Lehtilä arvioi.

Kyselytutkimuksen mukaan yrityksiä, jotka tunnistavat vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan merkittäväksi tekijäksi yhdistää se, että ne ovat taloudellisesti vahvoja, usein kasvuhakuisia yrityksiä. Monet niistä ovat pääkaupunkiseudulla toimivia, keskisuuria yrityksiä, joilla on usein myös vientikauppaa.

Ympäristövastuun toteuttamiseen kaivataan tukea

OP Uusimaa, Ilmarinen ja Pohjola Vakuutus järjestivät toukokuussa pk-yrityksille suunnatun seminaarin, jonka yhteydessä kysyttiin, mitkä ESG:n teemat ovat oman toiminnan kannalta merkityksellisimpiä. Vastaajina oli noin 100 Uudellamaalla toimivaa yritystä.

-Niin ympäristö-, sosiaaliseen vastuuseen kuin hallinnolliseen vastuuseen liittyvät teemat arvotettiin lähes yhtä tärkeiksi, Olli Lehtilä kertoo.

Yritykset näkevät, että vastuullinen liiketoiminta lähtee arvoista, mutta myös lainsäädännön vaateet asettavat paineita vastuullisuusasioissa. Eniten yritykset kaipaisivat tukea ympäristövastuuseen liittyvissä kysymyksissä.

-Vastuullisuussääntelyn merkitys korostuu yritysten toiminnassa, ja suuryritykset vaativat myös alihankkijoiltaan uudistumista ja panostamista vastuullisuuteen. Tulevaisuudessa yrityksen vastuullisuus vaikuttaa myös rahoituksen saatavuuteen ja sen ehtoihin. OP Ryhmän keväällä lanseeraama vihreä laina on herättänyt kiinnostusta, ja ensimmäisiä rahoituspäätöksiä on OP Uusimaassa jo tehty, Lehtilä toteaa.

Ilmarinen auttaa yrityksiä pitämään hyvää huolta työntekijöistä

Eläkeyhtiö Ilmariselle sosiaalinen vastuu on aivan keskeinen kestävyystyön painopiste. Koko yhteiskunnalle ja asiakasyrityksille tärkeää on pidentää työuria Suomessa. Ilmarisen asiakkaana on yli 61 000 työnantajayritystä ja 75 000 yrittäjää.

– Olemme strateginen työelämän kumppani asiakkaillemme. Haluamme auttaa asiakasyritystemme työntekijöitä jaksamaan hyvinvoivina ja työkykyisinä töissä mahdollisimman pitkään, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.

Mielenterveyden häiriöt ovat olleet jo vuodesta 2019 alkaen suurin diagnoosiryhmä Ilmarisessa myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Erityisesti nuorten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet huolestuttavasti.


Rakennamme Ilmarisella asiakkaillemme ymmärrystä ja ratkaisuja mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveysongelmien kohtaamiseen ja käsittelemiseen työpaikalla.