Kyselytutkimuksen mukaan parisuhteessa elävät kokevat tietävänsä kumppaninsa taloustilanteen hyvin tai melko hyvin. Noin 90 prosenttia on myös sitä mieltä, että molempien tulee osallistua yhteisten menoja maksamiseen.

- Yhtä ja kaikille sopivaa tapaa sovitella yhteisen talouden tuloja ja menoja ei varmastikaan ole. On tärkeää, että raha-asioista voidaan keskustella avoimesti ja molemmilla on tunne, että talousasiat on jaettu oikeudenmukaisesti, OP Uusimaan henkilöasiakkaiden peruspalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Thomas Salomaa

Kyselytutkimuksen mukaan noin 40 prosentilla pariskunnista on yhteinen tili. Lähes 60 prosenttia vastaajista kertoo, että tilille siirretään joka kuukausi saman verran rahaa. Noin viidennes kertoo, että palkat tai muut tulot siirretään suoraan yhteiselle tilille.

- 18-24-vuotiaiden sekä 65-79-vuotiaiden keskuudessa on selvästi yleisempää, että tulot siirretään yhteiselle tilille. Monilla nuorilla tai eläkeläisillä tulot voivat olla pienet, ja yhteisesti jakamalla ja taloutta suunnittelemalla ne on helpompi saada riittämään, Salomaa arvioi.

Tuhlaaminen ja tasapuolisuus syynä rahariitoihin parisuhteessa

Kyselytutkimuksen mukaan raha-asioista riidellään yllättäväkin harvoin: Lähes 70 prosenttia vastasi, että parisuhteessa ei riidellä raha-asioista. Jos raha-asioista tulee riitaa, yleisimmät syyt riitoihin ovat tasapuolisuus raha-asioissa (10 %) ja tuhlaaminen (14 %).

- Jos parisuhteessa on sovittu yhteiset pelisäännöt tulojen ja menojen jakamiseen, ja molemmat kokevat pelisäännöt tasapuolisiksi, ei raha-asioista olekaan tarvetta kiistellä. Pelisäännöistä onkin hyvä keskustella hyvissä ajoin, kun yhteistä taloutta ollaan perustamassa, Thomas Salomaa neuvoo.

Viisi vinkkiä parisuhteen talouden hallintaan: 

  1. Keskustelkaa jo parisuhteen alkuvaiheessa molemmille sopiva tapa hoitaa arjen raha-asiat.
  2. Yhteiset rahat ovat yhteisiä, tehkää päätökset niiden käytöstä yhdessä.
  3. Suunnitelkaa yhteistä taloutta pitkällä aikavälillä.
  4. Yhdessä säästämällä voi tehdä isojakin hankintoja.
  5. Tarvittaessa saatte neuvoja talouden järjestämiseen omasta pankistanne. 

OP:sta saat parhaat palvelut sujuvasta maksamisesta edistyneeseen taloudenhallintaan, arjessa joustamiseen ja säästämiseen. Lue lisää palveluistamme

OP Ryhmän marraskuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita uusimaalaisia yhteensä 2010. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,2 prosenttiyksikköä.