Isomman omaisuuden hoitoon tarvitaan monen eri alan osaamista. OP Private Wealth Planning yhdistää asiakkaan yritys- ja yksityisvarallisuudenhoidon, rahoituksen, sijoittamisen ja lakiasiat samaan kokonaisuuteen, jota hoitaa OP Uusimaan monialainen Private Wealth -tiimi. Varainhoito ulotetaan asiakkaan lähipiiriin ja myös yli sukupolvien esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa ja perintösuunnittelussa.

– Mittavan varallisuuden hoito on usein mutkikas kokonaisuus, jossa huolehditaan eri kohteisiin hajautetuista sijoituksista ja myös kiinteästä omaisuudesta. Perheen talous, yrityksen varainhoito, vakuutukset ja kaikkien näiden juridinen puoli sisällytetään tähän varainhoidon kokonaisuuteen, kertoo OP Private Wealth Planning -tiimiä johtava Oskar Salin OP Uusimaasta.

Asiakas hyötyy OP Uusimaan laajasta osaamisesta päivittäisissä pankkiasioissa, sijoittamisessa, rahoituksessa ja lakiasioissa. Lisäksi esimerkiksi lakiasioissa voidaan konsultoida erityisalojen juristeja. Asiakas osallistuu oman varallisuutensa hoidon suunnitteluun, ja koko OP Uusimaan tiimi tekee tiivistä yhteistyötä.

– Private Wealth Planning -palvelussa syntyy syvällinen sekä kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan varallisuudesta ja tavoitteista. Tämä on mahdollista, koska rahoitus, sijoittaminen, vakuuttaminen ja juridiikka työskentelevät yhdessä.

Miljoonaomaisuuden varainhoitoa

OP Private Wealth Planning on suunnattu asiakkaille, joiden sijoitusvarallisuus ylittää miljoona euroa. Sijoitusvarallisuuteen lasketaan mukaan myös lähipiirin ja mahdollisesti yrityksen sijoitusvarat. Palvelu voi sopia sellaiselle henkilölle, jolle on kertynyt paljon kiinteistö- tai yritysvarallisuutta.

– Otamme myös hoitoomme esimerkiksi startup-yrityksiä, joissa tehdään lujasti töitä eikä yrittäjä ole vielä ehtinyt kiinnittää huomiota varallisuutensa hoitoon. Sitä on kuitenkin hyvä suunnitella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, jopa kymmeniä vuosia eteenpäin.

Moni yrittäjä ja sijoittaja voi jo tietämättään olla siinä vaiheessa, että Private Wealth Planning -palvelusta olisi hänelle jo hyötyä.

– On alkanut kertyä yritysvarallisuutta ja sijoituksia, muttei ole ehkä itse osattu tehdä sen tarkempia kokonaissuunnitelmia, Salin sanoo.

OP Private Wealth Planning -palvelun asiakkaiksi tullaan yleensä yrityspalveluiden tai Private-asiakkuuden kautta.

Rautainen asiantuntijatiimi

Varakkaille asiakkaille on OP Helsingissä, OP Itä-Uusimaassa ja OP Uusimaassa tarjottu vaativan varainhoidon palveluita ennenkin, mutta pankkien yhdistyessä OP Uusimaaksi palvelusta tehtiin tarkasti määritelty palvelumalli.

– Olemme toki aiemminkin tunnistaneet ja huomioineet isojenkin asiakkaiden erityistarpeet, eikä OP Private Wealth Planning siinä mielessä kovasti poikkea siitä, mitä pankeissa on aina tehty. Uutta on kuitenkin se, että palvelun ympärille kootaan nyt erityistiimi.

Tiimiin kuuluu varainhoitaja, joka vastaa koko asiakkuudesta sekä kokonaispalvelun toteutumisesta ja on asiakkaan yhteyshenkilö varainhoitoasioissa. Asiakkuusasiantuntija huolehtii asiakkaan päivittäisistä pankki- ja rahoitusasioista. Juristi taas konsultoi juridisissa kysymyksissä ja toteuttaa lainopillisia toimeksiantoja. Kysymykseen voivat tulla myös erityisen vaativat toimeksiannot, kuten kansainväliset kaupat ja yrityksen omistajastrategia.

– Tämä ydintiimi, johon rahoitus- ja sijoitusasiantuntijoiden lisäksi kuuluu siis myös juristi, vastaa yhdessä asiakkaan pankkiasioista, rahoituksesta, sijoittamisesta ja lakiasioista.

Se tekee yhdessä asiakkaan kanssa laajan varainhoitosuunnitelman ja huolehtii sen toteutumisesta. Ydinhenkilöiden lisäksi tiimiin kuuluu myös kiinteistönvälittäjä ja vakuutusasiantuntija. Aivan uutena tulevat palvelut, joiden avulla varakkaalle asiakkaalle ja tämän yhtiölle voidaan tarjota erittäin laaja valikoima vero- ja lakipalveluita.

– Näihin Private Wealth Planning -palveluihin voi kuulua esimerkiksi verosuunnittelua, perintösuunnittelua, yksittäisen sijoituskohteen hallintaa, kansanvälisiä varainhoitoasioita tai vaikka säätiön perustaminen.

Tutustu OP Uusimaan varainhoidon palveluihin: Varainhoidossakin sinun etusi on meidän etumme | OP