Yksinäisyys on tunne, jolta tuskin kukaan voi täysin välttyä elämässään. Se on kokemusta sosiaalisten suhteiden ja yhteenkuuluvuuden puutteesta sekä ulkopuolelle jäämisestä. Näin kuvailee HelsinkiMission yksinäisyystyön päällikkö Maria Lähteenmäki.

Yksinäinen ihminen kokee, ettei hänellä ole riittävästi merkityksellisiä ja luotettavia ihmissuhteita. Tutkitusti jopa sadat tuhannet ihmiset Suomessa kokevat yksinäisyyttä ajoittain tai jatkuvasti.

– On hyvä ymmärtää, että yksinäisyys on inhimillinen ja tarpeellinen tunne. Se on hälytysmerkki vähän kuin nälkä tai jano, että pitäisi tehdä jotain, jotta yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteet helpottavat, Lähteenmäki sanoo.

Yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen. Yksinolo voi olla mieluisa, itse valittu tilanne, kun taas yksinäisyys on aina ei-toivottua. Yksinäisyys koskettaa kaiken ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Sitä voi kokea myös silloin, kun ympärillä on muita ihmisiä, kuten perhettä ja ystäviä.

Yksinäisyys tulee usein näkyväksi elämän muutoskohdissa, esimerkiksi opiskelut aloittaessa tai eläkkeelle jäädessä. Lähteenmäki kertoo, että tutkitusti nuoret ja ikäihmiset kärsivät yksinäisyydestä muita enemmän.

Ulos kuoresta

Tutkimusten mukaan yksinäisyys voi tuntua jopa fyysisenä kipuna. Sitä saattaa olla vaikea erottaa esimerkiksi ahdistuksesta.

– Jos yksinäisyyden tunteeseen ei löydä ratkaisua, se alkaa kuluttaa. Se jää ikään kuin stressitilaksi mieleen ja kehoon, Lähteenmäki sanoo.

Ensimmäinen askel on tunnistaa oma yksinäisyys. Itseltään voi kysyä seuraavat kysymykset: Olenko tyytyväinen verkostoihini? Miten läheiset ihmissuhteeni toimivat, tulenko nähdyksi ja kuulluksi? Mitä toivoisin elämääni enemmän? Mitä voisin tehdä ollakseni vähemmän yksinäinen?

Yksinäisyys saa vetäytymään kuoreen. Niinpä sen vähentäminen vaatii rohkeutta tarttua toimeen.

Etsi keskustelukumppani

Yksinäisyyden tunteesta puhuminen saattaa tuntua vaikealta.

– Yksinäisyyttä pidetään yksityisasiana eikä siitä ole totuttu puhumaan. Siihen liittyy vahva huonommuuden ja häpeän leima, Lähteenmäki pohtii.

Meillä kaikilla on kuitenkin tarve tulla kuulluksi. Lähteenmäki kehottaa etsimään luotettavan henkilön, jolle voi puhua. Löytyisikö sellainen esimerkiksi lähipiiristä tai olisiko tarpeen ammattilainen, kuten terapeutti?

Ammatillista apua voi saada esimerkiksi HelsinkiMission kautta. Ammattilaisten lisäksi yksinäisyyden torjuntaan osallistuu lähes 900 koulutettua vapaaehtoista. He toimivat ikäihmisten, nuorten ja lapsiperheiden tukihenkilöinä.

Tee merkityksellisiä asioita

Mikäli yksinäisyyden kokemustaan haluaa työstää itsekseen tai HelsinkiMission avulla, siihen on avuksi Yksinäisyys-tehtäväkirja. Tietoa ja harjoituksia sisältävä kirja auttaa käsittelemään omia ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä. Tilaa yksinäisyystyökirja avuksesi.

Lähteenmäki kertoo, että yksinäisyyden kokemusta voi myös lieventää tekemällä itselleen merkityksellisiä asioita. Tutkimusten mukaan esimerkiksi vapaaehtoistoiminta antaa kokemuksen merkityksellisestä tekemisestä.

– Vapaaehtoistoiminta on yksi parhaista keinoista ennaltaehkäistä ja torjua yksinäisyyttä. Pieni teko tuntemattomalle ja oman ajan antaminen toiselle on mittaamattoman arvokasta työtä, joka resonoi paljon hyvää.

Lähteenmäki huomauttaa, että toimintaan on paljon erilaisia vaihtoehtoja, kuten tukihenkilönä, mentorina tai keikka-apuna toimiminen. Vapaaehtoistoiminta ei välttämättä vaadi pitkäaikaista sitoutumista.

Huomioi muut arjessa

Avun pyytämiseen liittyy helposti huoli siitä, että on toiselle vaivaksi. Vastapuoli taas saattaa pelätä, että apua tarjotessaan joutuu auttamaan jatkuvasti. Lähteenmäki kannustaa ottamaan rohkeasti asian puheeksi. Auttava osapuoli voi tarjota pientäkin hetkeä elämästään, esimerkiksi ehdottaa yhteistä kävelylenkkiä tai muuta mieluisaa tekemistä.

Me kaikki voimme tehdä työtä yksinäisyyden vähentämiseksi. Toisten tekeminen näkyväksi arjessa on helppoa: tervehdi, katso silmiin, kysy kuulumisia. Vaihda pari sanaa naapurin tai vaikkapa tuntemattoman kanssa bussipysäkillä. Muista läheistä postikortilla.

Lähteenmäki muistuttaa myös kuuntelemisen taidosta ja myötätunnosta.

– Monesti ihminen tietää mitä pitäisi tehdä. Myötäeläminen ja kanssa kulkeminen auttavat parhaiten.

HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka tarjoaa tukea yksinäisyydestä kärsiville eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille pääkaupunkiseudulla. Lue lisää HelsinkiMissiosta