Terveyttä turvataan nyt voimakkaasti vakuutusten avulla. Julkisen terveydenhuollon kriisi ja terveyserojen kasvu on vakuutusyhtiönkin mielestä haasteellinen asia.

Teksti Jarkko Pärssinen, Pohjola Vakuutuksen henkilövakuuttamisen johtaja
Julkaistu 11.5.2023

Terveydenhuollon ruuhkat ja perusterveydenhuollon tilanne näkyy ja tuntuu laajasti koko yhteiskunnassa. Vakuutusyhtiössä se konkretisoituu kahdella tavalla: jo olemassa olevien yksityisten terveysvakuutusten käytön kovana kasvuna sekä uusien terveysvakuutusten aktiivisena ostamisena.

Perusterveydenhuollon kapasiteetin rajat näkyvät siinä, että ihmiset käyttävät vakuutuksia yhä enemmän. Koronavuosia edeltävä taso on selvästi ylitetty, ja esimerkiksi flunssiin liittyviä perushoito- ja tutkimuskuluja maksettiin tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 90 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla neljänneksellä. Se on valtava kasvu, joka ei selity pelkästään sillä, että ihmiset hakeutuvat hoitoon matalammalla kynnyksellä tai vastustuskyvyn heikkoudella.

Terveydenhuollon kriisi näkyy myös siinä, mihin korvauksia maksetaan, sillä yksityisen sairaanhoidon osuus kaikista korvatuista hoitokuluista on ollut jo pitkään kasvussa. Finanssialan tilaston mukaan viime vuoden lopussa melkein 1,3 miljoonalla suomalaisella oli sairauskuluvakuutus ja kiinnostus yksityistä terveysvakuutusta kohtaan kasvaa yhä.

Alkuvuoden aikana terveysvakuutussopimuksia on tehty noin 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022 vastaavaan aikaan. Poikkeuksellisuutta lisää se, että näin on tapahtunut varsinkin vallitsevassa epävarmassa taloustilanteessa, jossa samaan aikaan kotitaloudet etsivät säästökohteita. Tämä kertoo siitä, että ihmiset suhtautuvat perusterveydenhuoltoon ja hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamaan turvaan eri tavalla kuin ennen.

Terveysvakuutus on loistava asia ja sen avulla omia terveysmenoja pystyy myös ennakoimaan. Muun muassa lapsiperheet ovat tyypillisesti olleet aktiivisia oman terveydenhuoltonsa vakuuttamisessa. Näyttää kuitenkin siltä, että terveyttä turvataan nyt voimakkaasti vakuutusten avulla.

Suomalaisessa yhteiskunnassa vapaaehtoisten sairausvakuutusten merkitys on aiemmin liittynyt asioinnin helppouteen, nopeuteen ja julkisen terveydenhuollon lisänä toimimiseen. Julkisten terveyspalveluiden rahoituspohjan heikkenemisen, hoitovelan kasvun ja hoitojonojen pitenemisen seurauksena yksityisen sairaanhoidon merkitys ja henkilövakuutusten tarve on kasvanut eri luokkaan.

Yksityisen terveyspalveluiden on sosiaali- ja terveysministeriön linjausten mukaisesti tarkoitus nimenomaan täydentää julkisia palveluita, se ei voi olla ainoa palveluntuottaja. Hyvin toimiva terveydenhuolto on kaupallisen vakuutusyhtiönkin intressi, sillä pidemmän päälle terveyserot ja -menot lisäävät rauhattomuutta yhteiskunnassa. Vallitsevan epävarmuuden ja ruuhkautuneen tilanteen keskellä perusterveydenhuollon kapasiteetin haasteiden ratkaisua on priorisoitava.

Kirjoittaja Jarkko Pärssinen vastaa henkilövakuuttamisesta Pohjola Vakuutuksessa. Vapaa-ajalla hän harrastaa lenkkeilyä ja luonnossa liikkumista. Hän on kiinnostunut erityisesti terveyteen, työelämään ja hyvinvointiin liittyvistä yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä kehityssuunnista. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri. Hän on työskennellyt Pohjola Vakuutuksessa 14 vuotta.