Oman talouden hallinta on jokaiselle olennainen kansalaistaito. Kun arjen kulut ovat nousseet huomattavasti, pohtii moni raha-asioitaan aiempaa tarkemmin. Opettaessamme taloustaitoja nuorille aikuisille tänä keväänä nousivat konkreettiset rahankäytön vinkit suosioon – ja opettivatpa nuoret jotain uutta taloustaidosta myös allekirjoittaneille.

Teksti Veronika Mielck, ESG-asiantuntija, OP Ryhmä
Julkaistu 20.6.2023

Teksti: Veronika Mielck ja Päivi Riska 

Tilastokeskuksen toukokuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaisten palkansaajien reaaliansiot heikkenivät viime vuonna voimakkaimmin yli 60 vuoteen erityisesti korkean inflaation myötä. Lisäksi ihmisiä huolettavat nousevat korot sekä ekonomistienkin ennustama taantuma. 

Tällaisina aikoina taloustaitojen merkitys kasvaa. Taloudelliset vaikeudet voivat aiheuttaa ihmiselle suurta epävarmuutta, stressiä ja jopa häpeää. Suurena suomalaisena finanssialan toimijana koemme, että OP Ryhmällä on vastuu tukea ihmisten talouden hallintaa ja edistää suomalaisten taloustaitoja.  

Turvallisuus ja valinnan vapaus korostuivat nuorten rahaan liittyvissä toiveissa  

Keväällä käymämme taloustaitokoulutuksen jälkeen saavuimme opettamaan taloustaitoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Oli mukava istuutua helsinkiläisen koulun nojatuoleihin puheliaan ryhmän keskelle. Tapaamisemme olivat rentoja: paikalla oli muutama alle 30-vuotias nuori, jotka halusivat oppia ymmärtämään ja hallitsemaan omaa talouttaan paremmin.

Tavoitteenamme oli kertoa taloustaidosta helposti ymmärrettävällä ja innostavalla tavalla keskustellen, joten valmistelimme muutaman arjen rahankäyttöä reflektoivan harjoituksen. 

Juttelimme alkuun raha-asioiden aiheuttamista tuntemuksista, minkä jälkeen nuoret pohtivat minkälaisia kuluttajia he itse ovat. Nuoret kertoivat, että heidän suurin rahaan liittyvä toiveensa on turvallisuuden tunne ja mahdollisuus ostaa kaupasta mieleistä ruokaa sen enempää hintaa miettimättä. 

Kun nuorilta kysyttiin, mitä he oppivat koulutuksemme aikana, opitut aiheet olivat käytännönläheisiä ja hieman erilaisia, kuin olimme odottaneet. Yksi totesi oppineensa, että ruoan pakastaminen voi olla taloudellisesti järkevää, kun taas toinen kertoi oppineensa, ettei enää jatkossa lainaa rahaa kavereilleen. Hyvin konkreettisia oivalluksia siis.  

Myös me opimme taloustaito-opetuksen aikana uutta. Nuoret antoivat uutta perspektiiviä omaan rahasuhteeseen ja auttoivat ymmärtämään, millaista tukien varassa eläminen käytännössä on. 

Mistä taloustaitohankkeessa on kyse? 

Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoimassa, pankkien yhteisessä Taloustaitohankkeessa pankkilaiset opettavat syrjäytyneille nuorille taloustaitoja työpajoissa ja yksilökohtaamisissa eri puolilla Suomea. Vuodesta 2013 käynnissä olleen hankkeen kautta OP:n työntekijät vierailevat nuorisoryhmissä ja yksilövalmennuksen kautta vahvistavat nuorten taloustaitoja. OP myös mahdollistaa työntekijöilleen yhden kokonaisen työpäivän käyttämisen vapaaehtoistyöhön vuodessa.  

Yksi OP Ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteista on tukea oman talouden hallintaa ja edistää taloustaitoja. Vuoden 2022 aikana kohtasimme taloustaito-opastuksissa ja -hankkeissa yhteensä 90 000 lasta ja nuorta. 

Veronika Mielck ja Päivi Riska toimivat ESG-asiantuntijoina OP Ryhmän ESG ja vastuullisuus -toiminnossa.