YEL-vakuutuksella saa hyvän turvan erilaisten elämäntilanteiden varalle. Silti YEL mielletään usein vain yrittäjän pakolliseksi menoeräksi. Viimeaikaiset keskustelut alle 40-vuotiaiden yrittäjätuttavieni kanssa, ovat vain vahvistaneet tätä näkemystä.

Teksti Anniina Kaasinen, YEL-tuotepäällikkö, Ilmarinen
Julkaistu 8.10.2020

YEL-vakuutus ja eläkejärjestelmä ylipäätään herättävät tunteita. Aiheesta käydään vilkasta keskustelua niin verkon keskustelupalstoilla, sosiaalisessa mediassa kuin lehtien sivuillakin. Viimeisimmän Yrittäjägallupin mukaan vain neljä prosenttia alle 40-vuotiaista yrittäjistä luottaa YEL-järjestelmään täysin. Luottamusta eläkejärjestelmään ja sen antamaan turvaan tulee siis parantaa. Syksylle suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä yrittäjän eläketurvan kehittämiseksi on tälle hyvä lähtölaukaus.

Keskustelu YEL-vakuutuksesta liittyy usein YEL-työtuloon, joka luo sosiaaliturvan perustan niin yrittäjäuran aikana kuin eläkkeelle siirryttäessäkin. Yrittäjän eläkelain mukaan työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa vuositasolla. Näin ei kuitenkaan valitettavan usein ole. Työtulo arvioidaan yhä useammin lähelle YEL-alarajaa, joka on tänä vuonna vajaat 8 000 euroa. Pienemmän eläkevakuutusmaksun tavoittelu tapahtuu valitettavasti yrittäjän sosiaaliturvan kustannuksella.

Viimeaikaiset keskustelut alle 40-vuotiaiden yrittäjätuttavieni kanssa, ovat vain vahvistaneet tätä näkemystä. Eräs kertoi saaneensa yrittäjäkollegaltaan neuvon sijoittaa eläkepäivien varalle YEL:n sijasta omistusasuntoon. Toinen taas on pihistänyt eläketurvan kohdalla voidakseen panostaa enemmän arjen hankintoihin ja menoihin. Raha ja sen riittävyys eivät ole itsestäänselvyyksiä. Tänä vuonna yllätyksenä tullut korona on vaikeuttanut monen taloudellista tilannetta entisestään.

YEL on mainettaan parempi vakuutus

YEL mielletään usein vain yrittäjän pakolliseksi menoeräksi. Se on huolestuttavaa, sillä YEL on mainettaan parempi vakuutus. Vaikka vakuutus onkin pakollinen, sen ei tarvitse olla pakollinen paha. YEL-vakuutuksella saa kattavan turvan erilaisten elämäntilanteiden varalle. YEL turvaa yrittäjän ja hänen perheensä toimeentulon vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta. YEL-työtulo määrää myös, kuinka suuri on Kelasta saatava päiväraha esimerkiksi vanhempainvapaan aikana tai sairastuttaessa.

Eikä pidä unohtaa, että YEL vaikuttaa myös yrittäjän työttömyysturvan tasoon. Tämän lisäksi myös yrittäjän vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-työtuloon. Kyseessä on siis harvinaisen monipuolinen ja eri elämäntilanteissa auttava vakuutus.

Arjen keskellä pieni eläkemaksu voi houkuttaa, jos työtulon merkitystä sosiaaliturvaan ei tule ajateltua. Oman sosiaaliturva tasoa on kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään. Eräälle yrittäjätuttavistani minimi-YEL konkretisoitui ikävällä tavalla perheenlisäyksen yhteydessä. Alarajalle asetetun työtulon vuoksi vanhempainpäiväraha kutistui Kelan vähimmäispäivärahaksi, joka on kuukausitasolla 724 euroa. Sillä rahalla joutuu todella miettimään arjen valintojaan. Paremmin työn arvoa vastaavalla 30 000 euron työtulolla vanhempainpäivärahan suuruus olisi ollut 1750 euroa kuukaudessa.

Yrittäjän elämä vaatii rohkeutta, varsinkin koronapandemian aikana. On uskallettava kantaa vastuuta niin omasta työstään kuin sosiaaliturvastaan. YEL-vakuutus on suunniteltu helpottamaan tätä taakkaa – siis yrittäjän turvaksi, ei kiusaksi.

Kirjoittaja on Ilmarisen YEL-tuotepäällikkö Anniina Kaasinen.

Lataa käyttöösi maksuton opas helpottamaan yrittäjyyden alkutaipaletta. Ilmarisen verkkosivuilla sähköpostiin tilattavissa oleva aloittavan yrittäjän opas on tiivis lukupaketti, jonka avulla pääsee helposti kartalle siitä, mikä eläkevakuutus on ja mitä kaikkea sillä saa.

Lue, miten OP:n ja Ilmarisen yhteistyö helpottaa yrittäjän arkea.

Kirjoittaja on Ilmarisen YEL-tuotepäällikkö Anniina Kaasinen.