Olemme OP Ryhmässä tukeneet Suomen ja suomalaisten menestystä yli vuosisadan ajan. Globaalissa maailmassa yrityksen toimintarajat kuitenkin hälvenevät ja haasteet koskettavat maailmanlaajuisesti. Koronapandemian vastainen taistelu Intiassa kosketti myös OP Ryhmää ja halusimme osallistua tilanteen helpottamiseen.

Teksti Kati Ihamäki, yritysvastuusta vastaava johtaja, OP Ryhmä @Katiihamaki
Julkaistu 10.6.2021

OP Ryhmän perustehtävä juontaa 120 vuoden taakse. Tehtävänämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Toimimme pääsääntöisesti Suomessa ja Baltiassa. Emme kuitenkaan toimi irrallisena saarekkeena, vaan globaalit haasteet, kuten pandemiat ja ilmastonmuutos koskettavat meitä kaikkia valtioiden rajoista piittaamatta. Niinpä myös meidän on osallistuttava ja kannettava vastuuta sekä kehitettävä toimintaamme ja palveluitamme niin, että ne toimivat ja auttavat myös välittömän toimintaympäristömme ulkopuolella.

Koronakriisi on yhteiskunnallinen ja se on koetellut meitä kaikkia, järisyttänyt koko maailmanjärjestystä. Kriisin vaikutukset ovat ulottuneet ihmisten hyvinvointiin ja kanssakäymiseen, tulevaisuuden uskoon, talouteen ja yritysten toimintaedellytyksiin, jopa valtioiden hallintoon. Pahiten ongelmat ovat koetelleet kehittyviä valtioita ja talouksia, ja näin koskettaneet heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Intian tilannetta on seurattu huolestuneena myös Suomessa. Intian vaikutukset Suomeen ja sen talouteen ovat moninaiset. Intian kasvava talous luo mahdollisuuksia monelle suomalaiselle yritykselle. Usealla yrityksellä, kuten OP Ryhmällä, onkin toimintaa Intiassa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi tietotekniikkapalveluiden hankinnan kautta. Globaalit arvoketjut ulottuvat usein juuri Intiaan.

Toinen korona-aalto on ajanut Intian terveydenhuollon vakavaan kriisiin. Päivittäin on rekisteröity satojatuhansia tartuntoja, ja terveystoimijoilla on pulaa etenkin rokotteista, lääkkeistä ja hapesta. Intian väestöstä kaksi kolmasosaa asuu maaseudulla. Lisäksi pandemian aikana useat suurkaupungeissa asuvat intialaiset ovat paenneet tautia maaseudulle, jossa terveyspalvelut ovat jo valmiiksi puutteellisemmat kuin kaupungeissa.

Kriisin aiheuttamat peruspalvelujen heikkenemiset ja taloudelliset seuraukset osuvat rankimmin alle viisivuotiaisiin lapsiin – Intiassa alle viisivuotiaiden lukumäärä on maailman suurin. YK:n lastenjärjestön Unicefin maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan lapsikuolleisuus on kasvanut 15 prosenttia ja äitiyskuolleisuus 18 prosenttia pandemian aikana. Syynä on muun muassa terveyspalveluiden väheneminen ja erilaisten terveys- ja ravitsemusohjelmien pysähtyminen. Raportti ei ottanut huomioon nykyistä aaltoa, joka en tehnyt tilanteesta vielä huomattavasti vakavamman. Pitkittynyt kriisi hidastaa Intiassa viime vuosikymmeninä tapahtunutta hyvää kehitystä

UNICEF tukee Intian terveydenhoitojärjestelmää yhteistyössä Intian hallituksen kanssa. UNICEFin tuen avulla ei hoideta vain koronan välittömiä vaikutuksia vaan autetaan myös terveydenhuollon yleistä toimivuutta sekä yhteisöjä pitkäjänteisesti. OP Ryhmä tukee UNICEFin avustustyötä Intiassa yrityskeräyksen kautta.

Koronapandemian vaikutukset eivät hellitä, ennen kuin se on hallinnassa kaikkialla maailmassa. Meillä kaikilla on mahdollisuus osallistua ja auttaa. Vastuumme on yhteinen, eikä se tunne rajoja.

Kirjoittaja Kati Ihamäki on OP Ryhmän yritysvastuusta vastaava johtaja.