Hyvää uutta vuosikymmentä! Me OP:ssa uskomme, että tämä vuosikymmen on vastuullisuuden ja ratkaisujen vuosikymmen. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja siihen sopeutumiseksi on löydettävä uudenlaisia ratkaisuja. Tähän työhön tarvitaan niin julkisia toimijoita, yrityksiä kuin kaikkia meitä tavallisia kansalaisiakin.

Teksti Kati Ihamäki, yritysvastuusta vastaava johtaja, OP Ryhmä @Katiihamaki
Julkaistu 23.12.2019

Meidän uuden vuoden lupauksemme OP:ssa on tehdä 20 tekoa ilmaston hyväksi vuonna 2020.

Uuden vuoden kunniaksi julkistamme ensimmäisen niistä – lahjoituksemme Baltic Sea Action Groupille (BSAG).

BSAG kouluttaa tuellamme Carbon Action -hankealustan avulla maanviljelijöitä entistä viisaampaan maaperän käyttöön. Käytännön muutoksilla viljelytapoihin voidaan parantaa sekä maaperän kykyä sitoa hiiltä ja ravinteita että varmistaa satotasojen säilyminen hyvinä. BSAG on Carbon Action -hankkeessa sitoutunut levittämään tietoa ilmasto- ja ympäristömyönteisistä viljelytavoista maanviljelijöille ympäri Suomen – Hangosta Sodankylään. Yhteistyö maatalouden kehittämiseksi yhä kestävämpään suuntaan on meille luontevaa, koska olemme maatalouden suurin rahoittaja Suomessa.

Uskomme, että parhaat ratkaisut yhteiskuntamme suuriin ongelmiin ja kestävän kehityksen edistämiseen löydetään yhteistyön avulla. Teemme vastuullisuustyötämme paitsi oman liiketoimintamme kautta, myös vahvasti kumppanien kanssa.

Haluamme haastaa kaikki suomalaiset, niin yritykset kuin yksityishenkilöt, järjestöt ja kolmannen sektorin mukaan luomaan vastuullista vuosikymmentä.

”Isot muutokset yhteiskunnassa vaativat erilaisten toimijoiden aitoa, rakentavaa yhteistyötä. OP:lla on oman ydintoimintansa kautta vankka rooli suomalaisen viljelijän ja ruokajärjestelmän tukena. Siksi sillä on ainutlaatuisen hyvä paikka tukea myös muutosta, joka lähtee viljelijöistä itsestään. Olemme BSAG:ssa iloisia alkaneesta yhteistyöstä ja kiitollisia lahjoituksesta työhömme”, toteaa Michaela Ramm-Schmidt, Baltic Sea Action Groupin toimitusjohtaja.

”Vastuullisuudesta on tullut yhä keskeisempi osa tuottavaa finanssitoimintaa ja ennakoivaa riskienhallintaa. Finanssiala ja sen lukuisat toimijat ovat ymmärtäneet, että he ovat ratkaisevassa asemassa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Finanssialan pääomilla, sijoituksilla, investoinneilla ja muulla ohjauksella on suuri merkitys muun muassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Finanssiala on yhtenä ensimmäisistä toimialoista tehnyt koko alan kattavia kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Toimenpidesitoumukset vievät kukin osaltaan eteenpäin niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme iloisia, että OP Ryhmä on yhtenä toimialan vetureista lähtenyt mukaan Sitoumus2050 -työhön merkittävien uusien avausten kanssa. Uskomme että OP:n sitoumukset tuovat paljon hyvää yhteiskuntaan, ratkaisevat osaltaan kestävän kehityksen haasteita ja voivat olla esimerkkinä koko toimialalle”, sanoo Annika Lindblom, Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri.

”Vastuullisuuteen linkitetty rahoitus on tänä vuonna lähtenyt Euroopassa voimakkaaseen kasvuun. Tänä vuonna otettu kestävyyskriteerilaina kirittää myös K-ryhmää vastuullisessa toiminnassa. Ilmastonmuutoksen hillintä on meille erittäin tärkeää, ja olemme toteuttaneet tähän liittyviä toimia jo vuosien ajan, muun muassa energiatehokkuudessa sekä uusiutuvan energian hankinnassa. Kesko onkin ainoana suomalaisena kaupan alan yrityksenä valittu mukaan arvostettuihin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin, joten tehty järjestely on jatkumo tälle maailmallakin noteeratulle vastuullisuustyölle”, kertoo Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund.

Kirjoittaja Kati Ihamäki on OP Ryhmän yritysvastuusta vastaava johtaja.