Pyydä lainatarjous hyvissä ajoin

Rakentajan – tai rakennuttajan – kannattaa käydä pankissa on jo siinä vaiheessa, kun alkaa suunnitella tontin ostoa ja omaa taloa.

Pankin antama lainatarjous ei velvoita lainan ottamiseen, mutta tarjouksen avulla voit varmistua siitä, että hankkeen rahoitus on kestävällä pohjalla ja rakentamissuunnitelma taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Kun lainatarjous on valmiina, voit edetä nopeasti, kun sopiva tontti osuu kohdalle.

Lainan saamiseksi sinulla pitää olla hankkeesta tarkka, mielellään ammattilaisen tekemä kustannusarvio. Markkinoilla toimii useita yrityksiä, jotka tarjoavat palvelua arvion laadintaan. Kustannusarvion voi tehdä itsekin ilmaisilla arviolaskureilla tai pankin laskuria apuna käyttäen. Lisäksi useat riippumattomat yhteisöt antavat laskenta-apua ja neuvoja rakennushankkeisiin. Realistinen rahoitussuunnitelma on sekä asiakkaan että pankin etu, sillä se takaa osaltaan projektin saamisen suunnitellusti maaliin.

Pankki hinnoittelee rakennuslainan normaalin asuntolainan ehdoilla. Vaihtuvakorkoinen laina sidotaan 12 kuukauden euriborkorkoon, ja viitekoron päälle lisätään asiakaskohtainen marginaali.

Pankkeja kannattaa kilpailuttaa pyytämällä tarjous parista eri paikasta, mutta pelkkää marginaalia ei ole järkevää tuijottaa. Vertailukriteereihin on hyvä sisällyttää myös palvelun kokonaisvaltaisuus ja tarjotut edut.

OP:n omistaja-asiakkaan eduista keskeisimpiä ovat pankkiasioinnista kertyvät bonukset, joita voi hyödyntää esimerkiksi pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuissa.

Varmista riittävät vakuudet

Pankki vaatii lainalle vakuuden, jonka suuruus riippuu lainan määrästä ja siitä, minkä verran sinulla on käytettävissä omaa rahaa hankkeen toteuttamiseen. Asuinkiinteistö, joka pitää sisällään sekä tontin että sille valmistuvan talon, riittää yleensä vakuudeksi enintään 70 prosenttiin kiinteistön käyvästä arvosta.

Käypä arvo tai markkina-arvo tarkoittaa todennäköistä hintaa, joka kiinteistöstä saataisiin vapailla markkinoilla.

Lisävakuutena voit tarvittaessa käyttää muutakin mahdollista reaaliomaisuutta, kuten asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, tai arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä arvopapereita ja sijoitusrahasto-osuuksia. Omaisuus voi olla omaa tai toisen henkilön vakuudeksi tarjoamaa.

Yksityishenkilön on mahdollista saada asuntolainalle valtiontakaus, jonka suuruus on enintään 50 000 euroa per talo tai asunto. OP:lta voi hakea lisävakuudeksi maksullista luottotakausta. Sen määrä on maksimissaan 25 000 euroa hakijaa kohden.

Tietyissä tapauksissa pankki voi katsoa, että hankkeesi kokonaiskustannukset ylittävät kohteen käyvän arvon. Näin voi käydä, jos rakennat kustannuksiltaan tavanomaista selvästi kalliimman talon alueelle, jossa talojen arvon kehitys voi olla epävakaata tai hinnat voivat laskea. Silloin saatat tarvita lisävakuuksia.

Se, tehdäänkö talo pitkästä tavarasta, eli rakennusmateriaalit työstetään ja käsitellään työmaalla, vai tilataanko asennusvalmis talopaketti, ei juuri vaikuta pankin arvioon rahoitusmahdollisuuksista. Olennaisinta on realistinen kustannusarvio.

Pankki tutustuu mielellään rakennussuunnitelmiisi, mutta vaihtoehtojen tekninen ja taloudellinen vertailu jää rakentajalle itselleen.

Nosta laina erissä

Rakentamiseen myönnettyä lainaa nostetaan yleensä vähitellen, samaan tahtiin rakennuksen edistymisen ja vakuusarvon nousun kanssa. Lainaerän nostoa varten tarvitset vastaavan työnjohtajan laatiman valmiusastetodistuksen.

Lainanhoitokuluja on mahdollista pienentää rakennusprojektin ajaksi. Silloin maksat lainasta vaikkapa vuoden ajan pelkkiä korkoja. Lainan lyhentäminen alkaa sitten, kun talo on valmis.

OP:n käyttämä viitekorko on 12 kuukauden euribor (EB12). Muut euriborit eivät ole tällä hetkellä käytössä. Kiinteän koron voi ottaa myös rakennuslainalle, jos koko laina nostetaan kerralla pantatulle tilille, josta sitten valmiusastetodistusta vastaan saa rahoja käyttöön.

Viitekoron voi vaihtaa kiinteäksi myös sitten, kun koko laina on nostettu. Tällöin käytetään päivän hintaa, ja muutoksesta peritään maksu.

Ota lainaan pelivaraa

Laina hoitokuluineen on hyvä mitoittaa sellaiseksi, että rahaa jää myös elämiseen. Nyrkkisääntö on, että lainanhoitoon saisi mennä enintään 30–35 prosenttia kotitalouden kuukausittaisista nettotuloista. Lisäksi pankki testaa maksukykyäsi sen varalta, että korot nousevat.

Rakennusbudjetista ei kannata lipsua kevein perustein, mutta budjetissa pitäytyminen hammasta purren ei myöskään ole järkevää. Rakennusaikana tulee eteen yllätyksiä, ja esimerkiksi maarakennus- ja pihatyöt vievät usein enemmän rahaa kuin aluksi on arvioitu.

Monesti muutto omakotitaloon merkitsee myös muuttoa isompaan asuntoon, jolloin kalustettavaa ja sisustettavaa on enemmän.

Rakentajankin on syytä varautua mahdolliseen korkotason nousuun. Yksi vaihtoehto on suojata laina korkokatolla. Korkosuojauksen lisäksi on tärkeää varautua muihinkin ennakoimattomiin, ei-toivottuihin elämänmuutoksiin, kuten työttömyyteen tai työkyvyttömyyteen.

Moni rakentaja suunnittelee säästävänsä tekemällä mahdollisimman paljon itse. Omalle työpanokselle ei kuitenkaan kannata panna kovin suurta painoa kustannusarviota laadittaessa – varsinkaan, jos ei ole rakennusalan ammattilainen. Tavallista on esimerkiksi se, että työ vie luultua enemmän aikaa, eikä muualla päivätöissä käyvä rakentaja ehdi tehdä kaikkea, mitä on ajatellut.

Realistinen rakentaja suhtautuu omalla työllä saavutettaviin säästöihin bonuksena, joka toteutuu tai sitten ei.