Oletko sinäkin harkinnut aurinkosähköjärjestelmää pientaloon tai vapaa-ajanasunnolle? Lähtökohtaisesti aurinkopaneelien asennus kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, vaikka työ joissain tapauksissa onkin mahdollista tehdä itse. 

Osaavan ammattilaisen löytää Tukesin julkisesta rekisteristä.

– Tukesin verkkosivujen toiminnanharjoittajarekisteriin voi kirjoittaa yrityksen nimen tai Y-tunnuksen. Jos yritys löytyy rekisteristä ja sille on merkitty vastuuhenkilö eli sähkötöiden johtaja, niin edellytykset sille, että yritys tekee sähkötyöt Suomen lakien ja määräysten mukaan, ovat olemassa, sanoo valtuutettu tarkastaja ja sähköpalotutkija Markus Saukko.

Lisäksi on hyvä selvittää ja kysellä, millaisia kokemuksia muilla on yrityksestä, ja vilkaista yrityksen taloustietoja julkisista lähteistä.

– Etukäteen asennuksesta ei kannata maksaa. Järkevä ostaja jakaa kauppasumman osiin ja maksaa viimeisen vasta sitten, kun aurinkopaneelien asennus on vastaanotettu hyväksytysti.

Ensin on kuitenkin selvitettävä lupa-asiat. Kunnan rakennusvalvonta voi vaatia aurinkopaneeleille toimenpideluvan, kaupunkikuva-arkkitehdin tai muun vastaavan hyväksynnän tai toimenpideilmoituksen. Jossakin tapauksissa aurinkopaneelien asentaminen saattaa edellyttää jopa rakennuslupaa – tai sitten rakennusvalvonta ei vaadi mitään ja työt voi aloittaa heti.

Roikkuva kaapeli on tulipaloriski

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan on kohtuullista korvausta vastaan liitettävä pientalojen aurinkosähköjärjestelmät verkkoonsa. Liittämisestä ilmoitetaan sähköverkonhaltijalle niin kutsutulla yleistietolomakkeella.

Verkkoon kytkettyjen vaihtojännitteisten aurinkosähköjärjestelmien sähkötyöt saa tehdä vain Tukesin rekisterissä oleva yritys. Asennuksen jälkeen aurinkosähkölaitteistolle tehdään sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus.

– Aistinvaraisessa tarkastuksessa katsotaan, että aurinkosähkölaitteisto on asennettu standardien vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi kaapelien pitää olla kiinnitetty, ne eivät saa roikkua. Jos kaapeli vikaantuu ja makaa kattohuovan päällä, se sulaa huovasta läpi ja voi sytyttää palon.

Tarkoilla mittauksilla ja testauksilla varmistetaan, että laitteisto on turvallinen ja oikein asennettu.

Sähkölaitteiden rakentaja tekee käyttöönottotarkastuksen sekä laatii ja allekirjoittaa aurinkosähkölaitteiston haltijalle käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Se on vakuus, että laitteisto on määräysten mukainen. Lisäksi laitteistosta tarvitaan sähköpiirustukset.

– Itse laitteistossa on oltava selkeät merkinnät, joissa näkyvät esimerkiksi erotuskytkimet ja invertteri. Sähkökeskukseen pitää olla merkitty sulakkeiden tai johdonsuojakatkaisijoiden paikat.

– Asiantuntijaa kannattaisi pyytää katsomaan välikatosta, että läpiviennit on puhkaistu oikeista kohdista ja paikattu niin, ettei tule vesivahinkoja. Koko aurinkosähköjärjestelmä olisi hyvä dokumentoida valokuvaamalla ennen käyttöönottoa.

Noudata joka kohdassa valmistajan ohjeita

Jos aurinkosähköjärjestelmää ei kytketä sähköverkkoon, ja sen vaihtojännite on enintään 50 V ja tasajännite enintään 120 V, aurinkosähköjärjestelmän saa asentaa myös itse.

– Tällaisten asennusten määrä on kasvanut viime aikoina. Ennen kuin sellaiseen ryhtyy, kannattaa harkita tarkkaan ja tunnistaa omat kyvyt. Esimerkiksi 12 V:n akuissa on tyypillisesti suuri oikosulkuvirta. Kytkemällä johdot väärin voi aiheuttaa pahimmassa tapauksessa sähköpalon.

Tarvikkeisiin on syytä kiinnittää huomiota.

– Sähkölaitteiden ja -tuotteiden pitää olla hyväksyttäjä meidän markkinoillemme. Niissä on oltava CE-merkinnät, asennusohjeet, käyttöohjeet sekä vaatimusten mukaiset vakuutukset.

Yksi ohje pitää aina muistaa, jos lähtee asentamaan itse:

– Noudata joka tilanteessa valmistajan ohjeita.

Niitä täytyy noudattaa ihan alusta pitäen. Jos aurinkopaneelien kiinnikkeitä ei asenneta valmistajan määrittämiin kohtiin, järjestelmä ei välttämättä kanna lumikuormaa. Kiinnitysjärjestelmän omatoiminen asentaminen voi vaikuttaa kotivakuutuksen kattavuuteen katon osalta.

Aurinkosähköjärjestelmät – mitä vakuutus korvaa?

Jos rakennus on vakuutettu, aurinkosähköjärjestelmä kuuluu automaattisesti vakuutuksen piiriin. Kotivakuutuksesta korvataan esimerkiksi myrskyvahinkoja ja takuun ulkopuolella sattuvia vikaantumisia, jotka eivät ole seurausta asennusvirheestä.

Vikatilanteissa tulee takuuaikana ensin selvittää, kattaako takuu korjauksen, sillä kotivakuutus ei korvaa takuuseen meneviä vahinkoja. Aurinkosähköjärjestelmää valitessa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, millaista lumikuormaa se kestää. Kotivakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu jään tai lumen painosta tai niiden liikkumisesta. 

Lähteet: motiva.fi, Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala