Millaiselle kohteelle voi hakea energia-avustusta?

Energia-avustusta voi hakea ympärivuotisessa käytössä olevan asuinrakennuksen energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosien 2020–2022 aikana. Avustusta voidaan myöntää, jos yli puolet rakennuksen neliöistä on asuinkäytössä. Esimerkiksi kesämökin tai varastorakennuksen remontointiin avustus ei siis sovellu.

Energia-avustuksen saaminen edellyttää, että korjaustoimenpiteeseen ei ole saatu muuta julkista rahoitusta. Myöskään kotitalousvähennystä ei voi hakea remontista, jonka tekemiseen on myönnetty energia-avustus. Kannattaakin laskea tapauskohtaisesti, onko järkevämpää hyödyntää energia-avustusta vai jotain muuta avustusta tai kotitalousvähennystä.

Avustuksiin on varattu kolmelle vuodelle yhteensä 100 miljoonaa euroa. Samasta potista jaetaan rahat pientalojen ohella myös taloyhtiöiden ja ARA-yhteisöjen energiaremontteihin.

Tarkastelussa rakennuksen E-luvun paraneminen

Energia-avustusta voi saada, jos rakennuksen laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku paranee tehtävillä korjaustoimenpiteillä riittävästi suhteessa rakentamisajankohdan lähtötasoon. Avustuksen määrää voi arvioida suuntaa antavasti ARA:n sivuilla olevalla laskurilla.

Kaikki rakentamisvuoden jälkeen tehdyt energiatehokkuutta parantavat korjaustoimenpiteet huomioidaan korjausten jälkeisen E-luvun laskennassa. Jos taloon esimerkiksi on uusittu aiemmin ulkoseinien lämmöneristys ja nyt uusitaan lämmitysjärjestelmä, molempien remonttien avulla saavutettu parempi E-luku huomioidaan avustusta myönnettäessä.

Avustuksen määrä

Pientaloon voidaan hakea energia-avustusta, jos rakennuksen energiatehokkuus paranee vähintään 44 prosenttia rakentamisajankohdan lähtötasosta. Vanhemmissa taloissa tällaiseen energiatehokkuuden paranemiseen päästään useimmiten esimerkiksi vaihtamalla öljylämmitysjärjestelmä maalämpöön tai ilma-vesi-lämpöpumppuun.

Avustusta voi saada enintään 4000 euroa. Avustussumma voi olla maksimissaan 50 prosenttia energiatehokkuutta parantavien korjausten suunnittelu- ja toteutuskustannuksista.

Avustuksen suuruutta ei lasketa hankinnan kokonaishinnasta. Laskennassa käytettävä hankintakustannus riippuu siitä, millaista toimenpidettä ollaan tekemässä. Kun tiivistetään rakennuksen ulkovaippaa tai vaihdetaan öljylämmitysjärjestelmä ekologisempaan, avustuksen laskemisen perusteena käytetään investoinnin kokonaishintaa. Sen sijaan ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisen kustannuksesta huomioidaan vain 50 prosenttia.

Avustusta voidaan hakea myös uusimpien ja energiatehokkaimpien omakotitalojen energiatehokkuuden parantamiseen. Tällaisissa kohteissa energiatehokkuuden paraneminen voidaan saavuttaa esimerkiksi tehostamalla poistoilman käsittelyä, älykkäillä viilennysratkaisuilla tai kehittyneillä LVIS-tekniikan säätöjärjestelmillä. Jos muutoksilla voidaan päästä lähelle nollaenergiatasoa, energia-avustusta on mahdollista saada jopa 6000 euroa.

Milloin voi ryhtyä toimeen?

Energia-avustusta voi hakea ympäri vuoden ARA:n verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella. Maaliskuun 2020 loppupuolelta käyttöön tulee myös verkkohakemus. Sen tekemiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset.

Tämän vuoden kesäkuun loppuun saakka energiaremontin voi aloittaa ennen avustushakemuksen lähettämistä. Hakemus on kuitenkin toimitettava ARA:lle 30.6.2020 mennessä. Heinäkuun 2020 alusta lähtien hakemus on toimitettava ennen energiaremontin aloittamista.

Avustushakemukseen tulee liittää laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta ja korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tarvitaan myös asiantuntijan laatima selvitys ja kustannusarvio energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä sekä listaus tarvittavista suunnitelmista.

ARA:n myönteisen avustuspäätöksen ehtona voi olla väli- tai lopputarkastuksen teettäminen. Tarkastuksen avulla varmistetaan, että energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet on toteutettu ilmoitetulla tavalla.

Asiantuntija avuksi suunnitteluun

Energiaremonttiin kannattaa ottaa heti alkuvaiheessa mukaan talotekniikka- tai rakennesuunnittelija tai energiatodistuksen laatija. Asiantuntijan avulla selviää, millaisia energiatehokkuutta parantavia korjaustoimenpiteitä taloon kannattaa tehdä ja mitä toimenpiteet maksavat.

Avustus maksetaan vasta remontin jälkeen

ARA maksaa avustuksen vasta korjaushankkeen valmistuttua. Avustusta haetaan energia-avustuspäätöksen liitteenä toimitettavalla maksatushakemuslomakkeella tai ARA:n verkkosivuilla olevalla maksatushakemuksella. ARA edellyttää liitteeksi virallisen energiatodistuksen. Sellaisen voi tehdä vain henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, ja joka on rekisteröity ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

Avustuksen maksua on haettava ARA:lta viimeistään 31.10.2023. Maksatushakemukseen liitetään energiakorjausten jälkeen toteutettu energiatodistus, kustannusselvitys ja toteutusta vastaavat suunnitelmat työselityksineen allekirjoitettuina. Kuitteja hakemukseen ei tarvitse liittää, mutta ne tulee säilyttää kuuden vuoden ajan.

Lähteet: ARA:n Energia-avustus henkilöasiakkaille, Hakuohje 2020 sekä ARA:n ylitarkastaja Johanna Heikkilä

Lue myös taloyhtiöiden energiaremonteista:

Mikä energiaremontti? – Näin taloyhtiö vaihtoi kaukolämmön maalämpöön

energiaremontti.fi