1990-luvulla tilille talletetut rahat kasvoivat korkoa jopa 10 prosenttia, ja vielä osan 2000-lukua tilisäästäminen saattoi olla kannattavaa. Enää näin ei ole.

– Viimeiset noin 10 vuotta on eletty matalien korkojen aikaa. Tilien korot ovat nollassa, joten tilillä olevista rahoista ei tule tuottoa. Tilivarat jopa hieman hupenevat inflaation takia, sanoo Tiina Routamaa, joka vastaa OP:ssa henkilöasiakkaiden ja pk-yritysten säästöt ja sijoittaminen -konttorimyyntikanavasta.

Silti moni suomalainen on tottunut pitämään säästönsä perinteisellä pankkitilillä.

– Erityisesti iäkkäämmillä ihmisillä voi olla käyttötilillään kymmeniä tuhansia euroja tai enemmän, jopa koko elämän palkkatulot, Routamaa sanoo.

Tilillä makuuttamisen sijaan rahat kannattaisi kuitenkin sijoittaa tai säästää kohteisiin, jossa ne tuottavat paremmin.

Käytä sijoitusammattilaisen apua

Jos tottunut vain tilisäästämiseen eikä muunlaisesta ole kokemusta, sijoitusneuvoja kannattaa hakea ammattilaiselta.

Ammattilaisen avulla pohditaan, millaista tuottoa omille sijoituksilleen hakee ja millaista riskiä on rahojensa kanssa valmis ottamaan. OP:ssa sijoitusneuvontaa antavat sijoitusalan osaavat ja koulutetut asiantuntijat.

– Asiakkaasta tehdään ensin sijoittajaprofiili, jossa määritellään hänen kokemuksensa säästäjänä ja sijoittajana, sijoitusomaisuus, riskinsietokyky ja tuottotavoitteet.

Sijoittajaprofiilin myötä asiantuntija voi suositella, minkälaisiin sijoituksiin rahoja kannattaa ohjata, Tiina Routamaa sanoo.

Sijoittajaprofiilin voi tehdä myös verkossa ennen ammattilaisen tapaamista.

Sijoita rahat, joita et tarvitse ihan pian

Käyttötilillä on hyvä pitää vain jonkin verran puskurirahaa.

Puskurirahastossa olisi hyvä olla rahaa menoihin, joita voi olla tulossa seuraavan kahden vuoden aikana, mutta seuraavien kahdesta viiteen vuoden aikana tarvittavia varoja voi sijoittaa esimerkiksi alhaisen riskin yhdistelmärahastoon.

– Jos tilillä on rahaa, jolle ei ole käyttöä yli viiden vuoden aikana, sijoituskohdetta kannattaa miettiä asiantuntijan kanssa, Tiina Routamaa suosittelee.

Samalla logiikalla voi pohtia aikaa taaksepäin: onko omalla tilillä maannut viimeisten vuosien ajan enemmän rahaa kuin sitä on kulunut? Jos on, todennäköisesti rahaa on irroittaa sijoituksiin.

Kun elämäntilanne on sellainen, että vastuita eli lainaa ja huollettavia on vähemmän, voi käyttötililtä irrottaa mahdollisesti suuremmankin osan sijoituskohteisiin. Ammattilaiset huomioivat asiakkaan iän aina sijoitusneuvonnassa.

Valitse itsellesi sopiva rahasto

Rahastosäästäminen on helppo tapa saada rahat poikimaan. Jos säästöille on maltilliset tuotto-odotukset ja kyse on lyhyemmän aikavälin sijoittamisesta, rahoja kannattaa laittaa matalan riskin rahastoihin. Jos taas hakee korkeampaa tuottoa ja säästää pitkällä aikajänteellä, sopiva kohde voi löytyä osake- tai indeksirahastoista. Rahastojen kautta voi säästää ja sijoittaa myös kertamerkintöinä esimerkiksi asuntoihin ja metsään.

– Rahastoja on olemassa iso kirjo varovaisista isomman riskin rahastoihin. Näidenkin valinnassa kannattaa käyttää ammattilaista, Tiina Routamaa suosittelee.

Rahastoihin säästäessä varoja kannattaa hajauttaa useampaan kuin yhteen rahastoon.

– Voi laittaa kuukausittain esimerkiksi pienen summan varovaisen riskin rahastoon, pienen summan vaikkapa metsään sijoittavaan rahastoon ja pienen summan vaikkapa vastuullisen sijoittamisen rahastoon, joka on hyvä vaihtoehto osakesijoittamiselle.

Hajauta säästöjä eri kohteisiin

Rahastosäästämisen ohella rahoille voi saada tuottoa esimerkiksi sijoittamalla osakkeisiin, joissa varat kannattaa niin ikään hajauttaa useisiin kohteisiin.

– Jos on valmis ottamaan vähän riskiä ja voi hajauttaa osakesijoituksia eri kohteisiin, pitkällä aikavälillä se tuottaa enemmän kuin tilille säilötty raha, Routamaa sanoo.

– Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset on laskettu pitkän aikavälin mukaan melko realistisesti. Ajan mittaan on laskeva todennäköisyys, että riittävän pitkällä ajalla hajautetuissa ratkaisuissa tuotto olisi negatiivinen – toisin kuin tilisäästämisessä.

Vaihtoehtona on myös vakuutussäästäminen, jossa sijoituskohteet ovat sijoitusrahastoja, sijoituskoreja ja joukkovelkakirjalainoja.

Sijoittaja, joka haluaa rajata pääoman menettämisen mahdollisuutta, voi myös sijoittaa määräaikaisiin indeksilainoihin, jonka tavoitteena on hyvä tuotto, mutta jossa pääoman menetyksen mahdollisuus on rajattu.

– Ammattilaisen avulla voi suunnitella, kuinka paljon varoista hajautetaan erilaisiin sijoituksiin.

Älä siirrä käyttötililtä säästötilille

Entä jos haluaa syystä tai toisesta pitää rahoja tilillä, olisiko ne viisaampaa laittaa käyttätililtä säästötilille?

– On olemassa säästötilejä, mutta vallitsevan nollakorkotilanteen vuoksi niistäkään ei saa tuottoa. Rahojen pitäminen säästötilillä ei siis ole sijoittamista tai edes järkevää säästämistä. Tilille säästäminen sopii oikeastaan vain arjen puskurirahalle tai lyhytaikaisille säästöille, Tiina Routamaa sanoo.

Lue myös: 

Miten rahat saa riittämään muuhunkin kuin pakolliseen? 

Sinustakin säästäjä - Näin pääset alkuun

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.