Muuta evästeasetuksiasi

Rahastosäästäminen on helppo tapa aloittaa sijoittaminen. Rahastoja on laaja valikoima, josta löytyy niin tileistä tuttua korkotuottoa tarjoavia korkorahastoja kuin osakerahastoja, joiden arvo vaihtelee markkinoiden muutosten mukaan sekä näiden yhdistelmiä, eli yhdistelmärahastoja.

– Rahasto kannattaa valita miettimällä, kuinka kauan rahat voi pitää sijoitettuna ja paljonko riskiä sietää, OP:n säästämisen ja sijoittamisen johtaja Katja Taponen vinkkaa.

Kaikilta rahastoilta löytyy suositeltu sijoitusaika. Mitä pidempi aika, sitä vähemmän yksittäiset arvonheilahtelut vaikuttavat. Jos voit sijoittaa vain muutamaksi vuodeksi etkä siedä kovin paljon sijoituksen arvon heilahtelua, valitse korkopainotteinen rahasto. Jos haluat ottaa enemmän riskiä etkä heti huolestu arvon heilahteluista tai tarvitse sijoitustasi takaisin, osakerahastot ovat hyvä vaihtoehto.

Osakerahastojen kautta pääset helposti fiilistelemään osakesijoittamista. Sijoituksesi hajautuu moneen eri osakkeeseen rahaston sijoituspolitiikan mukaan eikä sinun tarvitse itse miettiä minkä yrityksen kehityksen uskot tuovan tuottoa. Osakerahastoja on sekä aktiivisesti hoidettuja että passiivisia indeksirahastoja.

Indeksirahasto

on keskimääräistä tuottoa tarjoava automaatti

Indeksi on eräänlainen laskukaava, joka laskee keskimääräisen tuoton markkinoilla. Indeksi voi esimerkiksi seurata jonkun pörssin, vaikka Helsingin pörssin kehitystä, tai vaikka raaka-aineiden hinnan kehitystä markkinoilla.

Indeksirahastolla siis tienaat tai teet tappiota jonkun markkinan keskimääräisen tuoton mukaan, Katja Taponen summaa.

Indeksirahaston sijoitukset hajautetaan automaattisesti kohdeindeksin mukaista tuottoa tarjoaviin osakkeisiin. Automatiikka takaa sen, että niiden hallinnointipalkkiot ovat pienempiä kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen. Hallinnointipalkkioilla katetaan rahaston ylläpidon kulut ja vähän päälle.

Aktiivisen rahaston sijoituksia hoitaa oikea ihminen

Aktiivirahastojen sijoituksia ohjaa salkunhoitaja, joka tavoittelee indeksejä parempaa tuottoa. Salkunhoitaja on rahaston sijoitusteemaan, esimerkiksi pieniin suomalaisiin yrityksiin perehtynyt asiantuntija, joka voi löytää sellaisia sijoituskohteita, joita indeksit eivät tavoita. Aktiivirahastoja ovat myös korkorahastot ja yhdistelmärahastot, joihin sisältyy vähemmän riskiä kuin osakkeisiin. Aktiivirahastojen hallinnointipalkkiot ovat suuremmat kuin passiivisten osakeindeksirahastojen, sillä palkkioilla maksetaan salkunhoitajan tekemästä työstä.

– Salkunhoitajan tehtävä on yrittää löytää ne osakkeet, joita ei ole hinnoiteltu oikein markkinoilla ja joiden tuottopotentiaalia ei ole tunnistettu, tiivistää työnsä päätehtävän salkunhoitaja Antti Karessuo.

– Aktiivisen rahaston salkunhoitaja voi myös vaihtaa rahaston sijoitusten painotuksia ja reagoida näin indeksirahastoa joustavammin sijoitusmarkkinoiden muutoksiin, Katja Taponen lisää.

Kolme hyvää syytä sijoittaa aktiivisesti hoidettuun sijoitusrahastoon

Indeksirahaston edut ovat selvät; ne ovat kuluiltaan edullisia sijoituskohteita, joiden tuotto on ainakin viime vuosina ollut hyvää. Mutta mitä hyötyjä aktiivisilla rahastoilla on? Katja Taponen löytää ainakin kolme hyvää syytä sijoittaa aktiivirahastoon:

1. Indeksirahastot sijoittavat osakkeisiin ja niihin liittyy aina arvon vaihtelua.

– Jos on valmis pitämään rahat sijoitettuna pidempään, esimerkiksi vähintään seitsemän vuotta, mikä on OP:n indeksirahastoille suositeltu sijoitusaika, on indeksirahasto oikein hyvä vaihtoehto. Aktiivirahastoissa voi sijoituskohteina olla muutakin kuin osakkeita. Korko- ja osaketuottoa yhdisteleviin yhdistelmärahastoihin tai korkorahastoihin voi sijoittaa myös lyhyemmäksi aikaa, sillä korkosijoitusten arvon vaihtelu ei ole niin suurta.

2. Aktiivisessa rahastonhoidossa voidaan ottaa vastuullisuuskysymykset huomioon.

– Vastuullisuuskysymyksistä kiinnostuneiden kannatta valita aktiivisesti hoidettu vastuullisten periaatteiden mukaan sijoittava sijoitusrahasto, sillä indeksirahastojen automatiikka ei ota huomioon tätä näkökulmaa. Vastuullisuus sijoittamisessa ei tarkoita hyvästä tuottopotentiaalista luopumista. Sijoituskohteiden kestävän kehityksen huomioiminen merkitsee kestävämpää yritystoimintaa ja vastuullisilla yhtiöillä on vähintään yhtä hyvät mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa sijoittajalle kuin muillakin yhtiöillä. Vastuulliset toimintatavat ja niiden noudattaminen tarjoavat yritykselle kilpailuetua ja näin toimivat yritykset voivat olla tuottoisia sijoituskohteita, Katja Taponen muistuttaa.

3. Aktiivirahaston kautta voi sijoittaa kohteisiin, joita indeksit eivät tunnista.

– Pienten markkinoiden paikallisilla salkunhoitajilla voi olla tietämystä ja mahdollisuuksia tehdä sijoituksia, joita indeksit eivät huomioi. Aktiivisissa rahastoissa sijoituskohteena voi olla myös sijoituskohteita, joihin ei muuten pääse sijoittamaan. Tällainen on mm. OP Suomi Mikroyhtiöt -rahasto, joka sijoittaa pieniin, hyvän kasvupotentiaalin omaaviin yrityksiin, sanoo Katja Taponen.

– OP Suomi Mikroyhtiöt -sijoitusrahaston sijoituskohteista pääosa on pieniä pörssiyhtiöitä, joita analyytikot eivät juuri seuraa. Meillä on paikallisena toimijana mahdollisuus tutkia yrityksiä ja tarvittaessa tavata niiden johtoa ja näin tunnistaa kasvupotentiaali, jota muut eivät vielä ole markkinoilla huomanneet. Voimme tehdä myös sijoituksia yrityksiin, jotka vasta suunnittelevat listautumista ja joihin eivät piensijoittajat muuten pääsisi mukaan, kertoo Antti Karessuo hoitamansa rahaston sijoituksista.

– Tällä hetkellä aktiivisen salkunhoidon edut perustuvat erityisesti erityisosaamista vaativiin sijoituskohteisiin ja vastuullisuuteen tai johonkin muuhun erityiseen teemaan sijoittamiseen. Indeksirahastot taas toimivat oikein hyvin, jos haluaa sijoittaa keskimäärin hyvin tuottaviin yrityksiin, Katja Taponen summaa.

Tutustu OP:n rahastovalikoimaan op.fi:ssä. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.

Kiinnostaako sijoittaminen? OP Sijoittajakoulun kaikki jaksot ovat nyt katsottavissa!

Tutustu myös aloittavan sijoittajan tueksi koottuihin op.median sijoittamisen artikkeleihin ja blogeihin sekä asiantuntijoiden vinkkeihin.