Sanotaan, että paras aika aloittaa säästäminen ja sijoittaminen on nyt. Mutta miten sijoittaminen sitten aloitetaan? 

Miten tehdään hyvä sijoitussuunnitelma?

Paljonko voit sijoittaa, kauanko voit pitää rahasi sijoituksessa kiinni ja mitä jos sijoituksen arvo laskee. Tässä ovat kolme peruskysymystä, joiden pohjalle hyvä sijoitussuunnitelma rakentuu. Sijoitussuunnitelma on ikään kuin sijoittamisen kartta, joka auttaa pysymään tavoitteissa, vaikka markkinoilla myllertäisikin.   

Op.fi:ssä voit tehdä myös sijoittajaprofiilisi kartoituksen. Se auttaa hahmottamaan millainen riskinsietokykysi on ja millainen olet sijoittajana.

Tee sijoittajaprofiili op.fi:ssä 

Rahapuhetta – näin teet hyvän sijoitussuunnitelman

Mitä eri sijoitusvaihtoehtoja minulla on? 

 • Rahastosijoittaminen – Kun sijoitat rahastoon, sinusta tulee rahasto-osuuden omistaja. Sijoitusrahasto sijoittaa varansa arvopapereihin korko- ja/tai osakemarkkinoille.
 • Osakesijoittaminen – Osakeyhtiöt ovat pilkottu pieniin osiin, joista puhutaan osakkeina. Yksittäisen osakkeen hinta vaihtelee pörssissä päivittäin pörssin aukioloaikoina kysynnän ja tarjonnan mukaan. Ostaessasi osakkeen pörssistä, tulet omistaneeksi kyseistä pörssiyhtiötä.  
 • ETF-sijoittaminen ja ETF-rahastot – ETF-rahastot ovat pörssissä listattuja rahastoja ja niitä ostetaan ja myydään kuten osakkeita. ETF:ien kautta voit sijoittaa melkein mihin vain, esimerkiksi raaka-aineisiin tai vaikka robotiikkatoimialaan.  
 • Indeksisijoittaminen ja indeksirahastot - Indeksirahastot ovat sijoitusrahastoja, joiden varat sijoitetaan rahastoon valitun vertailuindeksin mukaisesti osakemarkkinoille. Indeksirahastoissa ei ole aktiivista salkunhoitoa, vaan osakkeet valitaan samassa suhteessa kuin niiden paino on vertailuindeksissä.  
 • Asuntosijoittaminen – Konkreettisena sijoituskohteena asunto voi tarjota tasaista vuokratuottoa. Asuntoja voi myös ostaa, remontoida ja myydä eteenpäin. Oman sijoitusasunnon sijasta asuntoihin voi sijoittaa myös sijoittamalla rahastoon, jonka sijoituskohteena ovat asunnot.  
 • Vakuutussäästäminen ja vakuutussijoittaminen – Vakuutuksen avulla on helppo säästää esimerkiksi rahastoihin ja strukturoituihin sijoitustuotteisiin. Sijoituksiin on helppo tehdä muutoksia esimerkiksi elämäntilanteen tai tavoitteiden muuttuessa. Vakuutuksen kautta sijoittamiseen liittyy veroetuja, jotka hyödyttävät pitkän sijoitusajan sijoittajia.  
 • Strukturoidut sijoitustuotteet – Nämä niin sanotut velkakirjalainat sisältävät korko-osuuden sekä tuotto-osuuden. Tuotto-osuus sijoitetaan lainan kohde-etuuteen, joka voi muodostua osakkeista, rahastoista, valuutoista, hyödykkeistä, koroista, indekseistä tai näiden yhdistelmistä. Sijoitusaika vaihtelee lainan niin sanotun juoksuajan mukaan, mikä on yleensä noin vuodesta viiteen vuoteen. Lainan voi useimmiten myös myydä pois kesken juoksuajan.  

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen – mitä ne tarkoittavat ja kumpi kannattaa?

Aktiivinen sijoitustyyli tarkoittaa sijoitusten arvon seuraamista aktiivisesti ja sijoitusten tiuhaa ostamista sekä myymistä. Aktiivinen sijoittaja pyrkii hakemaan tuottoa osakekurssien ja markkinoiden heilahteluista.  

Passiivinen sijoittaminen voi olla sijoittamista säännöllisesti kerran kuukaudessa tai isomman summan sijoittamista kerralla. Passiivista se on siksi, että sijoitusten annetaan vain olla ja tuotto muodostuu ajan myötä. Pitkä sijoitusaika takaa, että korkoa korolle -ilmiö tekee tehtävänsä ja sijoituksen arvo nousee. 

Olen kiinnostunut rahastosijoittamisesta. Millaisia vaihtoehtoja minulla on? 

Yksi helpoimmista tavoista aloittaa sijoittamien on sijoittaa rahastoihin. Summan ei tarvitse olla suuri, rahastoihin voi sijoittaa vaikka kympin kuukaudessa. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja tilin, jolta voit siirtää sijoitussumman rahastoon. Rahastosijoittaminen onkin oiva valinta sijoittamisen aloittamiseen pienellä rahalla. 

Rahastoja on neljää eri tyyppiä: 

 • osakerahastoja, jotka sijoittavat osakkeisiin
 • korkorahastoja, joissa sijoituksille kertyy korkoa ja sijoituskohteiden arvonheilahtelu on yleensä osakkeita maltillisempaa
 • niiden yhdistelmiä eli yhdistelmärahastoja
 • reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin tai metsään, sijoittavia rahastoja.

Rahaston sijoituskohteet valitaan sen sijoituspolitiikan mukaan, kohteena voi olla vaikkapa suomalaiset pienyritykset, Japanin osakemarkkinat tai ilmastonmuutoksen ehkäisy ja kaikkea siltä väliltä.

Lue lisää rahastosijoittamisesta ja rahastosijoittamisen aloittamisesta

Rahastot vai osakkeet – kumpi kannattaa?

Tutustu OP:n rahastovalikoimaan

Kannattaako rahastosijoittaminen - lue, miksi rahastosäästäminen on järkevää

Mitä minun tulisi tietää osakesijoittamisesta? 

Osakesijoittamisessa  joutuu näkemään vähän enemmän vaivaa perehtymällä yrityksiin, joiden osakkeita haluaa ostaa. Osakkeiden ostaminen ja myyminen on helppoa mobiilissa sekä verkkopalveluissa. Osakesijoittamiseen sisältyy monia riskejä, mutta hajauttamalla sijoituksiaan moneen eri yhtiöön pystyy hallitsemaan yrityskohtaista riskiä. On tärkeää valikoida yhtiöitä eri toimialoilta ja eri maantieteellisiltä alueilta. Osakesijoittaminen on historian valossa tuottoisin tapa sijoittaa. 

Helsingin pörssin lisäksi eri palveluntarjoajien kautta pääsee käsiksi myös maailman pörsseihin. Esimerkiksi OP:n palvelun kautta voit sijoittaa 14 eri pörssissä ympärimaailmaa. 

Osakesijoittamista varten tarvitset verkkopankkitunnusten ja tilin lisäksi arvo-osuustilin tai osakesäästötilin. Monille paras vaihtoehto on kuitenkin avata nämä molemmat, sillä silloin pääsee hyötymään molempien tilien eduista. 

Lue lisää osakesijoittamisesta:

Osakket sijoituskohteena ja miten osakesijoittamisen voi aloittaa

Millä summalla osakkeita kannattaa ostaa?

Osakesijoittaminen pienellä summalla

Kaikki OP Median artikkelit osakesijoittamisesta

Aloita osakesijoittaminen op.fi:ssä

Miten arvo-osuustili eroaa osakesäästötilistä? 

Millaisiin riskeihin minun tulisi sijoittamisessa varautua? 

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän sijoittaja haluaa tuottoa, sitä enemmän sijoittajan on oltava valmis ottamaan riskiä. Tärkein kysymys sijoituskohdetta valitessasi onkin, voitko riskeerata koko sijoitettavan summan vai tarvitsetko sen takaisin ja jos tarvitset, niin kuinka nopeasti.

Sijoitusvaihtoehdot eroavat riskin suhteen. Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy aina riski pörssikurssien laskusta. Rahastoissa sijoituksesi hajaantuu automaattisesti useaan yritykseen tai muuhun kohteeseen, mikä pienentää riskiä. Myös suorien osakesijoitusten riskiä voi pienentää hajauttamalla, eli sijoittamalla eri yrityksiin, eri toimialoilla toimiviin yrityksiin tai esimerkiksi eri mantereilla toimiviin yrityksiin.

Sijoittamisen ainoa ilmainen lounas – mitä se tarkoittaa? 

Hajauttaminen voi tarkoittaa

 • sijoittamista eri omaisuuslajeihin, esimerkiksi korkoihin ja osakkeisiin
 • maantieteellistä hajauttamista eli sijoittamista eri maantieteellisille markkinoille, vaikkapa Amerikkaan ja Eurooppaan
 • ajallista hajauttamista, eli sijoittamista eri aikoina, esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Hajauttamisesta on se hyöty, että jos jonkun sijoituksesi arvo laskee, ei koko sijoitussalkkusi mene miinukselle, kun toisen sijoituksen tuotto voi kattaa tappion. Hajauttamalla voit siis pienentää riskiäsi.

Lue lisää hajauttamisesta:

Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?

Mistä saisin ajankohtaisia sijoitusideoita? 

Pankit ja sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset tarjoavat valmiiksi analysoitua sijoitustietoa ja analyysipalveluja. Sijoitusaiheisia juttuja julkaisee myös moni media, kuten Kauppalehti, Talouselämä ja Taloussanomat. Voit myös seurata suoraan niiden yritysten viestintää, jotka sinua kiinnostavat sijoituskohteina tai lukea sijoitusblogeja, jotka käsittelevät sijoittamista omaan sijoitustyylisi sopivalla tavalla. Nykyään on lisäksi olemassa paljon sijoitusaiheisia podcasteja, joista voi oppia paljon uutta. 

OP:n analyytikot julkaisevat päivittäin aamukatsauksia sekä puolivuosittain laajan markkinoita ja osakkeita käsittelevän sijoitusstrategian, ”Pörssitutkan”. OP:n analyytikoiden näkemyksiä voit seurata, kun käytössäsi on OP:n palvelupaketti. Ajankohtaisia uutisia ja sijoitustietoa saat myös seuraamalla OP Median blogeja ja artikkeleita sijoittamisesta. Lisäksi OP:n "Mihin sijoittaa juuri nyt" -sivulta löytyy vaihtuvia osake-, ETF- ja rahastoideoita sijoittajien tueksi. 

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen? 

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoitustoiminnassa on otettu huomioon ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Näitä kutsutaan ESG-tekijöiksi.  

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla, ottavat huomioon vaikutuksensa ympäristössä ja yhteiskunnassa. Samalla tähdäten kannattavaan liiketoimintaan. Vastuullisesti toimiva yritys on elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä.   

 Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä puhutaan myös eettisestä sijoittamisesta. Eettinen sijoittaminen tarkoittaa, että sijoituspäätöksissä otetaan huomioon sijoittajan arvot, jonka mukaan poissuljetaan tiettyjä yhtiöitä ja toimialoja.  

Lue vinkit vastuullisen sijoittamisen aloittamisesta

Tutustu vastuullisiin rahastoihimme op.fi:ssä

Lue viisi neuvoa eettisestä sijoittamisesta

Milloin on oikea aika tai ikä aloittaa sijoittaminen?

Korkoa korolle -ilmiö on nuorten puolella: kun sijoittamisen aloittaa nuorena, ehtii ilmiöstä hyötymään parhaiten. Usein ihmiset heräävät pohtimaan säästämistä ja sijoittamista kuitenkin vasta paljon myöhemmin, esimerkiksi kun on saamassa lapsen tai kun eläkepäivien toimeentulo alkaa mietityttämään. Sijoittamisen aloittaminen kannatta kuitenkin minkä ikäisenä tahansa, kun kohteet valitsee oman riskinsietokyvyn ja taloudellisen tilanteen mukaan. Aina on oikea aika aloittaa sijoittaminen. 

Lue OP Median vinkkejä ja tarinoita sijoittamisen aloittamisesta eri ikäisenä ja eri elämäntilanteissa:

Oikea aika on siis nyt!

Aina on oikea aika aloittaa sijoittaminen. Menneisyyden tuotot eivät ole tae tulevaisuudesta, mutta mitä pidempään pystyt sijoittamaan ja mitä enemmän hajautat, sitä varmemmin sijoituksesi tuottaa. 

Aloita sijoittaminen op.fi:ssä 

Juttu on julkaistu 20.5.2019 ja sitä on päivitetty 16.8.2023 ajankohtaisilla lisäyksillä esimerkiksi osakesäästötiliä koskien sekä uusilla linkeillä.