Sanotaan, että paras aika aloittaa säästäminen ja sijoittaminen on nyt. Miten sijoittaminen aloitetaan? Keräsimme vinkit aloittelevalle sijoittajalle.

Sijoitussuunnitelma – mihin ja miten sijoittaa?

Paljonko voit sijoittaa? Kauanko voit pitää rahasi sijoituksessa kiinni? Mitä jos sijoituksen arvo laskee? Kolme peruskysymystä, joihin sijoittajan kannattaa miettiä vastaus sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelma on ikään kuin sijoittamisen budjetti, joka auttaa sinua pysymään tavoitteissasi vaikka markkinoilla myllertäisikin.

Millainen on hyvä sijoitussuunnitelma?

Op.fi:ssä voit tehdä myös sijoittajaprofiilisi kartoituksen. Se auttaa hahmottamaan millainen riskinsietokykysi on ja millainen olet sijoittajana.

Tee sijoittajaprofiili op.fi:ssä

Sijoittamisen eri muodoista lyhyesti:

 • Rahastosijoittaminen - Kun sijoitat rahastoon, sinusta tulee rahasto-osuuden omistaja. Sijoitusrahasto sijoittaa varansa arvopapereihin korko- tai osakemarkkinoille.
 • Osakesijoittaminen – Kun ostat osakkeita, sijoitat suoraan yksittäiseen yritykseen. Sijoituksesi arvon kehitys riippuu yrityksen tuloksen kehityksestä. Jos yrityksellä menee huonosti, voi sijoituksesi arvo laskea ja siksi kannattaa varautua pitkään sijoitusaikaan.
 • ETF-sijoittaminen ja ETF-rahastot – ETF-rahastot ovat pörssissä listattuja rahastoja ja niitä ostetaan ja myydään kuten osakkeita. ETF:ien kautta voit sijoittaa melkein mihin vain, esimerkiksi raaka-aineisiin tai vaikka robotiikkaan.
 • Indeksisijoittaminen ja indeksirahastot - Indeksi on eräänlainen laskukaava, joka seuraa markkinoiden yleistä kehitystä ja kuvaa arvon muutosta. Indeksirahasto sijoittaa kohdeindeksinsä mukaisesti osakkeisiin.
 • Asuntosijoittaminen – Konkreettisena sijoituskohteena asunto tarjoaa tasaista tuottoa, jonka suuruuteen voi itse vaikuttaa esimerkiksi remontoimalla. Oman sijoitusasunnon sijasta asuntoihin voi sijoittaa myös sijoittamalla rahastoon, jonka sijoituskohteena ovat asunnot.
 • Vakuutussäästäminen ja vakuutussijoittaminen – vakuutuksen sijoituskohteena ovat yleensä rahastot. Vakuutuksen avulla on helppo säästää useisiin rahastoihin ja sijoituksiin on helppo tehdä muutoksia esimerkiksi elämäntilanteen tai tavoitteiden muuttuessa. Vakuutuksen kautta sijoittamiseen liittyy veroetuja, jotka hyödyttävät pitkän sijoitusajan sijoittajia.
 • Indeksilainat ja joukkolainat eli strukturoidut tuotteet – Nämä niin sanotut velkakirjalainat sisältävät korko-osuuden sekä tuotto-osuuden. Tuotto-osuus sijoitetaan lainan kohde-etuuteen, joka voi muodostua osakkeista, rahastoista, valuutoista, hyödykkeistä, koroista, indekseistä tai näiden yhdistelmistä. Sijoitusaika vaihtelee lainan niin sanotun juoksuajan mukaan, mikä on yleensä noin viisi vuotta. Lainan voi useimmiten myös myydä pois kesken juoksuajan.

Aktiivinen vai passiivinen sijoittaminen – mitä ne tarkoittavat ja kumpi kannattaa?

Aktiivinen sijoitustyyli tarkoittaa sijoitusten arvon seuraamista aktiivisesti ja sijoitusten vaihtamista ja muuttamista. Aktiivinen sijoittaja hakee tuottoa osakekurssien ja markkinoiden heilahteluista.

Passiivinen sijoittaminen voi olla sijoittamista säännöllisesti kerran kuukaudessa tai isomman summan sijoittamista kerralla. Passiivista se on siksi, että sijoitusten annetaan vain olla ja tuotto muodostuu ajan myötä. Pitkä sijoitusaika takaa, että korkoa korolle ilmiö tekee tehtävänsä ja sijoituksen arvo nousee. Tilastollisesti passiiviset sijoittajat tienaavat aktiivisia sijoittajia paremmin.

Rahastosijoittaminen ja rahastosijoittamisen aloittaminen

Helpoin tapa aloittaa sijoittamien on sijoittaa rahastoihin. Summan ei tarvitse olla suuri, rahastoihin voi sijoittaa vaikka kympin kuukaudessa. Tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja tilin, jolta voit siirtää sijoitussumman rahastoon. Rahastosijoittaminen onkin oiva valinta sijoittamisen aloittamiseen pienellä rahalla.

Rahastoja on neljää eri tyyppiä

 • osakerahastoja, jotka sijoittavat osakkeisiin
 • korkorahastoja, joissa sijoituksille kertyy korkoa ja sijoituskohteiden arvonheilahtelu on yleensä osakkeita maltillisempaa
 • niiden yhdistelmiä eli yhdistelmärahastoja
 • reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin tai metsään, sijoittavia rahastoja.

Rahaston sijoituskohteet valitaan sen sijoituspolitiikan mukaan, kohteena voi olla vaikkapa suomalaiset pienyritykset, Japanin osakemarkkinat tai ilmastonmuutoksen ehkäisy ja kaikkea siltä väliltä.

Lue lisää rahastosijoittamisesta ja rahastosijoittamisen aloittamisesta

Rahastot vai osakkeet – kumpi kannattaa?

Tutustu OP:n rahastovalikoimaan

Kannattaako rahastosijoittaminen - lue, miksi rahastosäästäminen on järkevää

Aktiivinen vai passiivinen rahasto?

Myös rahastoja voidaan hoitaa aktiivisesti salkunhoitajan toimesta tai passiivisesti, jolloin sijoittaminen on automatisoitu noudattamaan rahaston kohdeindeksiä. Indeksi voi seurata vaikkapa Helsingin pörssin keskimääräistä tuottoa.

Valitsenko aktiivisen vai passiivisen rahaston?

Miten rahastoja voi verrata keskenään?

Indeksisijoittaminen ja indeksirahastot

Indeksi on eräänlainen laskukaava, joka laskee keskimääräisen tuoton markkinoilla. Indeksi voi esimerkiksi seurata jonkun maantieteellisen alueen, esimerkiksi Aasian, tai vaikka raaka-aineiden hinnan kehitystä markkinoilla.

Indeksirahaston  sijoitukset hajautetaan automaattisesti kohdeindeksin mukaista tuottoa tarjoaviin osakkeisiin.

Lue lisää indeksisijoittamisesta ja indeksirahastoista

Mikä on indeksi ja indeksirahasto?

Osakesijoittaminen ja osakkeet sijoituskohteena

Osakesijoittamisessa  joutuu näkemään vähän enemmän vaivaa kuin rahastosijoittamisessa ja perehtymään yrityksiin, joiden osakkeita haluaa ostaa. Osakkeiden ostaminen ja myyminen on helppoa verkkopalveluissa.

Helsingin pörssin lisäksi eri palveluntarjoajien kautta pääsee käsiksi myös maailman pörsseihin. Esimerkiksi OP:n palvelun kautta voit sijoittaa 14 eri pörssissä ympärimaailmaa. Osakesijoittamista varten tarvitset verkkopankkitunnusten ja tilin lisäksi arvo-osuustilin.

OP on ottamassa käyttöön myös osakesäästötilin. Osakesäästötili  on tili, jonka sisällä voit ostaa ja myydä osakkeita ilman välittömiä verovaikutuksia.

Lue lisää osakesijoittamisesta:

Osakket sijoituskohteena ja miten osakesijoittamisen voi aloittaa

Millä summalla osakkeita kannattaa ostaa?

Osakesijoittaminen pienellä summalla

Kaikki OP Median artikkelit osakesijoittamisesta

Aloita osakesijoittaminen op.fi:ssä

ETF-sijoittaminen ja EFT-rahastot

Viime vuosina sijoittajien keskuudessa suosiotaan ovat kasvattaneet ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot. Niitä ostetaan ja myydään pörssin kautta kuten osakkeita. Yhden yrityksen sijasta sijoituskohteena on rahasto, jonka kautta sijoitus hajautuu useisiin yrityksiin tai jopa raaka-aineisiin kuten kultaan tai öljyyn.

Lue lisää ETF-sijoittamisesta

Mitä ETF:istä pitäisi tietää ja miten niihin sijoitetaan?

Asuntosijoittaminen ja asuntosijoittamisen aloittaminen

Konkreettisena sijoituskohteena asunto on monelle sijoittajalle houkutteleva vaihtoehto. Asuntosijoittamisessa riskit ovat verrattain pienet, sillä vaikka asunnon arvo laskisi, on epätodennäköistä, että arvo häviäisi kokonaan.

Ota haltuun yhdeksän kohdan opas asuntosijoittamisesta

Opiskele lisää asuntosijoittamisesta op.median sijoittajakoulusta

Sijoittamisen riskit ja tuotto yleisesti

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän sijoittaja haluaa tuottoa, sitä enemmän sijoittajan on oltava valmis ottamaan riskiä. Tärkein kysymys sijoituskohdetta valitessasi onkin voitko riskeerata koko sijoitettavan summan vai tarvitsetko sen takaisin ja jos tarvitset, niin kuinka nopeasti.

Sijoitusvaihtoehdot eroavat riskin suhteen. Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy aina riski pörssikurssien laskusta. Rahastoissa sijoituksesi hajaantuu automaattisesti useaan yritykseen tai muuhun kohteeseen, mikä pienentää riskiä. Myös suorien osakesijoitusten riskiä voi pienentää hajauttamalla, eli sijoittamalla eri yrityksiin, eri toimialoilla toimiviin yrityksiin tai esimerkiksi eri mantereilla toimiviin yrityksiin.

Sijoittaminen ja hajauttaminen

Hajauttaminen voi tarkoittaa

 • sijoittamista eri sijoituslajeihin, esimerkiksi korkoihin ja osakkeisiin
 • maantieteellistä hajauttamista eli sijoittamista eri maantieteellisille markkinoille, vaikkapa Afrikkaan ja Eurooppaan
 • ajallista hajauttamista, eli sijoittamista eri aikoina, esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Hajauttamisesta on se hyöty, että jos jonkun sijoituksesi arvo laskee, ei koko sijoitussalkkusi mene miinukselle, kun toisen sijoituksen tuotto voi kattaa tappion. Hajauttamalla voit siis pienentää riskiäsi.

Lue lisää hajauttamisesta:

Miksi sijoitukset kannattaa hajauttaa?

Sijoittamisen trendit ja sijoitusvinkit 

Mistä tiedät mihin sijoittaa? Mihin kannattaa juuri nyt sijoittaa? Pankit ja sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset tarjoavat valmiiksi analysoitua sijoitustietoa ja analyysipalveluja. Sijoitusaiheisia juttuja julkaisee myös moni media, kuten Kauppalehti, Talouselämä ja Taloussanomat. Voit myös seurata suoraan niiden yritysten viestintää, jotka sinua kiinnostavat sijoituskohteina tai lukea sijoitusblogeja, jotka käsittelevät sijoittamista omaan sijoitustyylisi sopivalla tavalla.

OP:n analyytikot julkaisevat päivittäin aamukatsauksia, kuukausittain osake-, rahasto- ja ETF-ideoita sekä puolivuosittain sijoitusstrategian. OP:n analyytikoiden näkemyksiä voit seurata, kun käytössäsi on OP:n säilytyksen palvelupaketti. Ajankohtaisia uutisia ja sijoitustietoa saat myös seuraamalla op.median blogeja ja artikkeleita sijoittamisesta.

Lue lisää sijoittamisen megatrendeistä

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ns. ESG-periaatteiden (environment, social, government) eli ympäristöasioiden, sosiaalisten näkökulmien ja hallintoasioiden huomioimista sijoituspäätösten tekemisessä.

Jos nämä periaatteet ovat sinulle tärkeitä, voit huomioida ne sijoituspäätöksissä valitsemalla vastuullisten periaatteiden mukaan sijoittavan rahaston tai tutkimalla sijoituskohteeksi valitsemasi yrityksen taustat tarkasti.

Lue vinkit vastuullisen sijoittamisen aloittamisesta

Tutustu vastuullisiin rahastoihimme op.fi:ssä

Entä mitä on eettinen sijoittaminen? Se tarkoittaa sijoittamista omien henkilökohtaisten arvojen mukaan. Eettistä sijoittamista voi olla vaikka se, että eläinten oikeuksista huolestunut välttää sijoittamasta eläinkokeita tekeviin yrityksiin.

Lue viisi neuvoa eettisestä sijoittamisesta

Sijoittamisen termit

Sijoittamiseen liittyy paljon alan sanastoa. Ainakin nämä kolme termiä kannattaa ottaa haltuun, niin ymmärrät paremmin, miten sijoituksesi voi tuottaa.

 • Allokaatio tarkoittaa sitä, miten sijoittamasi summa jakautuu eri omaisuusluokkiin eli osakkeisiin, rahastoihin tai vaikka asuntoihin ja metsään. Eri omaisuusluokkiin hajauttamalla pienennät sijoittamiseen liittyvää riskiä.
 • Inflaatio tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen hintakehitystä. Säästäjän kannattaa olla erityisen tarkkana inflaation kanssa. Jos säästöilleen ei saa edes inflaation verran tuottoa, heikkenee niiden ostovoima.
 • Korkoa korolle tarkoittaa säästöjen tuoton sijoittamista edelleen. Silloin säästösi kasvavat vuosien varrella moninkertaisiksi.

Lue lisää sijoittamisen termeistä

Sijoitustili ja osakesäästötili

Sijoitustili, tuttavallisemmin osakesäästötili mahdollistaa osakesijoittamisen tilin kautta. Suomessa se tuli käyttöön 2020. Muissa Pohjoismaissa vastaava tili on ollut jo pidempään käytössä ja innostanut ruotsalaiset ja norjalaiset sijoittamaan.

Osakesäästötilille voi tallettaa rahaa ja ostaa varoilla oman päätöksen mukaisesti pörssiyhtiöiden osakkeita. Etuna tilin kautta sijoittamisessa on se, että sijoittaja voi myydä tilillä olevia pörssiosakkeita ilman luovutusvoittoveroa. Myöskään tilille tulevista kotimaisten pörssiyhtiöiden osingoista ei mene veroa. Tuottoa verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä.

Lue lisää osakesäästötilistä

Lue lisää osingoista ja osinkojen verotuksesta

Milloin on oikea aika tai ikä aloittaa sijoittaminen?

Korkoa korolle -ilmiö on nuorten puolella - kun sijoittamisen aloittaa nuorena, ehtii ilmiöstä hyötymään parhaiten. Usein ihmiset heräävät pohtimaan säästämistä ja sijoittamista kuitenkin vasta paljon myöhemmin, esimerkiksi kun on saamassa lapsen tai kun eläkepäivien toimeentulo alkaa mietityttämään. Sijoittamisen aloittaminen kannatta kuitenkin minkä ikäisenä tahansa, kun kohteet valitsee oman riskinottokyvyn ja taloudellisen tilanteen mukaan.

Lue op.median vinkkejä ja tarinoita sijoittamisen aloittamisesta eri ikäisenä ja eri elämäntilanteissa:

Oikea aika on siis nyt!

Sijoittamisen aloittaminen kannattaa aina. Menneisyyden tuotot eivät ole tae tulevaisuudesta, mutta mitä pidempään pystyt sijoittamaan ja mitä enemmän hajautat, sitä varmemmin sijoituksesi tuottaa. Voittoa tulee varmemmin kuin lottoamalla.

Aloita sijoittaminen op.fi:ssä