Olen aloitteleva rahastosijoittaja, ja juuri nyt minua askarruttavat timanttikaivokset.

Yritän kuluttaa vastuullisesti: tarkistan vaatteiden valmistusmaan ennen ostopäätöstä ja tilaan ekosähköä. Mutta kun pankkivirkailija ehdottaa rahastosijoittamista, minulla ei ole aavistustakaan, mihin rahani menevät. Onko mahdollista, että päädyn rahoittamaan veroparatiisiyrityksiä, asetehtaita, lapsityövoimaa käyttäviä timanttikaivoksia tai ympäristöä saastuttavia hiilivoimaloita?

Rahastosäästäminen on Suomessa yleisin tapa aloittaa sijoittaminen. Kuten monilla, minunkin sijoituksissani on kyse melko pienistä summista. Mutta vaikka sijoittaisin kuukaudessa vain 50 euroa, en halua kasvattaa varallisuuttani toisten ihmisten tai ympäristön hyvinvoinnin kustannuksella.

En ole ainoa. Yhä isompi osa tavallisista sijoittajista haluaa tietää, mihin heidän poikimaan panemansa rahat päätyvät.

Eettinen sijoittaminen on kehittynyt 20 vuodessa valtavasti, kertoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen apulaisprofessori Elias Rantapuska. Sijoitusrahastot saapuivat suomalaisten pankkien tuotevalikoimiin 1990-luvun alussa ja ensimmäiset eettisyyttä painottavat rahastot saman vuosikymmenen lopulla.

2000-luvulla vastuullisuudesta on tullut pankeille itsestäänselvyys. Tätä nykyä kaikilla suurilla pankeilla on ESG-osasto, joka keskittyy ympäristöön (environmental), sosiaaliseen vastuuseen (social) ja hyvään hallintoon (governance) liittyviin kysymyksiin. Osasto valvoo ja tutkii pankin sijoitustoiminnan vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Pankin vastuuhenkilöt esimerkiksi tapaavat niiden yritysten johtoa, joihin pankki sijoittaa.

”Pienissäkin varainhoitoyhtiöissä on nykyään oma vastuullisasiantuntija. Sellaista tehtävää ei ollut aiemmin olemassa”, Rantapuska toteaa.

Askel 1: Ymmärrä rahastosijoittamisen periaatteet

Pankkivierailuni jälkeen alan googlailla vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Minulla ei ole aikaa eikä viitseliäisyyttä perehtyä sijoittamiseen syvällisesti, joten pankin tarjoamat rahastot tuntuvat houkuttelevalta ratkaisulta.

Mutta mitä päätökseni käytännössä tarkoittaa? Mihin sijoittajan rahat päätyvät sen jälkeen, kun kuukausittainen säästösumma siirtyy tililtä rahastoon?

Sijoitusrahastojen toimintaperiaate on yksinkertainen. Ulkomainen tai suomalainen rahoituspalveluja tarjoava yritys kerää arvopaperit – jotka ovat useimmiten osakkeita – eri puolilta maailmaa, pistää ne pakettiin ja tarjoaa paketin markkinoitavaksi asiakkaille esimerkiksi suomalaisen pankin tai pankkiiriliikkeen kautta. Yhdessä paketissa on arvopapereita usealta eri yritykseltä.

Kun asiakas sijoittaa rahastoon, sijoitus siirtyy rahaston salkunhoitajan vastuulle. Salkunhoitaja hallinnoi rahan liikkeitä esimerkiksi ostamalla tai myymällä osakkeita.

Eettisyys tulee kuvioon siinä vaiheessa, kun sijoittaja päättää, millaisten arvopaperien pakettiin – eli millaisiin yrityksiin – hän haluaa rahansa sijoittaa.

Askel 2: Tunne termit – haluatko olla vastuullinen vai eettinen?

Jos tarkkoja ollaan, sijoittamisessa termejä ”vastuullinen” ja ”eettinen” käytetään toisinaan tarkoittamaan eri asioita.

”Vastuullisessa sijoittamisessa huomioidaan yleisiä yrityksen hallintotapaan sekä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksiin liittyviä asioita, mutta sijoituspäätökset tehdään puhtaasti taloudellisin perustein”, OPn Varallisuudenhoidon ESG-yksikön Mika Leskinen selventää.

Yritykset sinänsä voivat toimia lähes millä tahansa alalla.

Eettisessä sijoittamisessa sen sijaan valitaan toimialoja ja sijoituskohteita asiakkaan henkilökohtaisten arvojen mukaan.

Aalto-yliopiston Rantapuska antaa esimerkin: islamissa koron ottaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä, joten monet muslimit haluavat välttää sijoitusrahastoja, jotka ovat jollain tapaa mukana rahan lainaamisessa.

”Joku voi myös olla sitä mieltä, että aurinkovoima ei ole eettistä energiantuotantoa, koska aurinkopaneelien valmistaminen ja hävittäminen ovat ympäristön kannalta raskaita asioita. Toisten mielestä aurinkovoima taas on ekologinen tapa tuottaa energiaa.”

Pankit tarjoavat asiakkaille erilaisia rahastoja ja salkunhoitopalveluita, mutta jos on hyvin tarkka siitä, mihin yrityksiin rahansa sijoittaa, ja jaksaa nähdä vaivaa, kannattaa harkita salkun kokoamista omatoimisesti.

”Tee se itse -mallisen salkun hyvä puoli on, että saa itse määritellä, mikä on eettistä sijoittamista. Muutoin sen päättää varainhoitajan asettama komitea”, sanoo Rantapuska.

Askel 3: Selvitä ja valitse rahastotyyppi

Eettiset rahastot voidaan jakaa painotuksen mukaan kolmeen eri kategoriaan: negatiivisen tai positiivisen valinnan periaatteen mukaan koottuihin ja aktivistirahastoihin.

Ensimmäisessä tavassa käytetään negatiivista eli poissulkemisen kriteeriä: rahaston sijoituskohteista on rajattu pois joitain aloja ja toimintoja.

”Sijoituspolitiikkaa tehdään sillä perusteella, mihin ei sijoiteta: vaikkapa aseteollisuuteen, sodassa oleviin maihin tai pornografiaan. Voidaan tehdä myös rankempia rajauksia, kuten välttää yrityksiä, jotka hyödyntävät fossiilisia polttoaineita”, Elias Rantapuska sanoo.

Toisessa, positiivisessa kokoamistavassa rahastoon taas poimitaan tiettyjä sijoituskohteita sen perusteella, että ne katsotaan erityisen eettisiksi. Tähän kategoriaan kuuluvat monet pankkien kokoamat teemarahastot, kuten ilmastorahastot, joissa sijoitukset kohdistetaan uusiutuviin energianlähteisiin, ympäristönsuojeluun ja vähähiilisen talouden tukemiseen.

Kolmas eettisen sijoittamisen tapa ovat niin sanotut aktivistirahastot. Niissä perimmäisenä tarkoituksena on vaikuttaa yritysten päätöksentekoon.

”Yrityshän tekee, mitä sen omistajat vaativat. Jos omistajat haluavat vaikkapa puhtaampaa ilmaa tuoton kustannuksella, johdon on toimittava omistajien tahdon mukaan”, Rantapuska selittää.

Rahastolla on oltava yrityksestä riittävän suuri omistus, jotta sillä on merkitystä. Tyypillinen sijoitusrahasto omistaa sijoituskohteesta, siis yrityksestä, joitakin prosentin kymmenyksiä. Aktivistirahastot tavoittelevat useiden prosenttien omistusta, jotta saavat äänensä kuuluviin yrityksen päätöksenteossa.

Rantapuska neuvoo sijoitustensa eettisyydestä kiinnostunutta kysymään pankkineuvojalta sijoitusrahaston kriteereistä: suljetaanko jotain pois, valitaanko sijoituskohteet eettisyyden perusteella vai onko kyse aktivistirahastosta? Ne ovat eettisen vaikuttamisen skaalalla eri portailla. Aktivistirahastossa rajaus on tiukin ja pyrkimys vaikuttaa yritysten toimintaan voimakkain.

Näiden kolmen tavan lisäksi maailmalla yleistyy parhaillaan uusi eettisen sijoittamisen muoto nimeltä impact investing.

”Tavanomaisessa eettisessä sijoittamisessa valitaan arvopapereita, impact investingissa saavutetaan myös jokin konkreettinen hyöty. Esimerkiksi niin, että rakennetaan vesiputki ja saadaan taloudellisen tuoton lisäksi puhdasta vettä 20 000 ihmiselle”, Rantapuska kertoo.

Koska projektit vaativat tarkkaa seuraamista ja hallinnointia, impact investing ei ole halvinta mahdollista sijoittamista. Suomessa sitä ei ole vielä tarjolla.

Askel 4: Varaudu tuottoihin

Suurten pankkien sijoituspalvelujen välillä ei enää ole kovin merkittäviä eroja vastuullisuudessa, sanoo apulaisprofessori Elias Rantapuska. ESG-kriteereistä on tullut viime vuosina kaikkien rahastojen standardi, ja suomalaiset pankit ovat ottaneet vuorotellen käyttöön samantyyppiset ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteet.

”Tietty perustaso pätee ainakin isoimmilla rahoituspalvelujen tarjoajilla. Jos yrityksessä ilmenee pahoja väärinkäytöksiä, on yleensä pankin sijoituspolitiikan mukaista jättää se pois listalta. Tämä koskee rahastoja kauttaaltaan, ei vain erikseen vastuullisiksi tai eettisiksi nimettyjä.”

Eettisten sijoituskohteiden valikoima on laajentunut, koska pankkien asiakkaat ovat niin toivoneet. Koska kohteita on tätä nykyä paljon, tuottavan salkun kokoaminen ei ole hankalaa. Siksi vastuullinen sijoittaminen voi olla taloudellisesti aivan yhtä kannattavaa kuin mikä tahansa sijoittaminen.

Itse asiassa vastuullisesti toimiviin firmoihin sijoittaminen voi joskus olla kannattavinta: Jos yrityksessä paljastuu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä väärinkäytöksiä, sen osakekurssi voi laskea. Siinä tapauksessa vastuuton toiminta kirpaisee sijoittajan kukkaroa.

Jos sijoituksensa taas on rajannut hyvin tiukasti vaikkapa tiettyyn toimialaan, on hyväksyttävä, että sijoitusten tuotto voi vaihdella paljon ja olla tavallista pienempi.

Askel 5: Muuta maailmaa osake kerrallaan

Minä päädyn lopulta sijoittamaan korko- ja ilmastorahastoihin. Ilmastorahastoon on poimittu vaihtoehtoisen energian tuotantoon keskittyviä, ympäristöystävällisiä yhtiöitä, ja rahasto tavoittelee kovaa tuottoa. Korkorahasto taas noudattaa pankin omia vastuullisuuslinjauksia, ja sen pienet riskit tasoittavat osakesalkkuani.

Yhdistelmä on arvojeni mukainen, mutta onko sijoituksillani käytännössä muuta merkitystä? Maailmaa pyörittävät isot rahat, eivät esimerkiksi minun muutaman kympin kuukausittaiset säästöni.

”Kokonaisuuden kannalta yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa maailman rahamarkkinoihin ja pankkien toimintaan aika vähän”, sanoo Elias Rantapuska.

”Toisaalta pankkien toiminnassa on ihan sama logiikka kuin muussakin kuluttamisessa: kuluttajille tarjotaan sitä, mitä he haluavat. Jos kaikki haluaisivat sijoittaa vastuullisesti, tarjolla ei olisi muunlaisia vaihtoehtoja.”

Yritykset ovat riippuvaisia sijoittajista. Se tarkoittaa, että mitä useampi yksittäinen ihminen sijoittaa eettisesti, sitä useampi yritys alkaa toimia eettisemmin.

OPn Mika Leskisen mukaan on vaikea arvioida, kuinka iso osa suomalaisista rahastosijoittajista painottaa eettisyyttä valinnoissaan, sillä asiaa ei tilastoida. Varmaa on, että joukko on kasvussa, ja erityisesti nuoremmille asiakkaille eettisyys on tärkeää. Se on noussut kriteeriksi sijoittamisessa samalla kun kuluttamisessakin.

Rantapuskakin ennustaa, että eettisen sijoittamisen suosio kasvaa edelleen.

”On vaikea kuvitella, että eettinen sijoittaminen koskaan täysin dominoisi markkinaa, mutta merkittävä vähemmistöosuus siitä on tulossa. Yhä useampi haluaa vaikuttaa maailmaan sijoitustensa kautta.”

Tutustu vastuullisen sijoittamisen vaihtoehtoihin.

Lue lisää vastuullisesta ja eettisestä sijoittamisesta. 

Lue lisää op.median artikkeleita sijoittamisen aloittamisesta