ETF-rahastot eli pörssinoteeratut rahastot ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan. Suosiota selittävät muun muassa alhaiset hallinnointikulut ja laaja valikoima: ETF:illä voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin tai raaka-aineisiin ja lähes mille tahansa maantieteelliselle alueelle tai toimialalle.

Suuri valikoima tarkoittaa myös sitä, että ETF:t vaativat sijoittajalta hieman perehtymistä.

– Se, että haluaa sijoittaa ETF:än on ajatuksena yhtä tarkka kuin se, että haluaa sijoittaa osakkeeseen. Ensin pitäisi tietää, millaisiin kohteisiin haluaa ETF:ien kautta haluaa päästä käsiksi, toteaa OP:n ETF-asiantuntija Mikko Aalto.

Yhä useammalle tärkeä peruste sijoitusvalinnalle on kohteen vastuullisuus. ETF-rahastoja voi haarukoida erilaisten valintatyökalujen kautta, ja esimerkiksi op.fi:ssä on ollut syksystä 2019 asti myös vastuullisten ETF:ien lista (vaatii kirjautumisen op.fi-palveluun). Miten vastuulliset ETF-rahastot toimivat, ja millaisin periaattein rahastot ovat valikoituneet listaan?

ESG-pisteet muodostavat indeksin

ETF:t seuraavat kohteeksi valittua indeksiä ja rahaston sijoitukset hajautetaan sen mukaan automaattisesti eri osakkeisiin. Vastuullisessa sijoittamisessa yleisesti käytetyt ESG-mittarit soveltuvat myös ETF-sijoittamiseen, Mikko Aalto kertoo.

Kirjainlyhenne ESG viittaa siihen, miten yhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan (Environment, Social and Governance) liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

– Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa poissulkuperiaatetta. Eli suljetaan pois kyseenalaisiksi luokiteltuja toimialoja, ja ei osteta näiden yhtiöiden osakkeita rahastoon, Aalto sanoo.

Syvemmälle vastuulliseen ETF-sijoittamiseen päästään laskemalla eri tavalla yhtiöiden ESG-pisteitä painottavia indeksejä, joiden perusteella ETF-rahastoon tehdään sijoituksia.

– Indeksi voi muodostua esimerkiksi niin, että ensin suljetaan pois kaikki tiettyjen toimialojen yhtiöt, ja sen jälkeen painotetaan parhaat ESG-pisteet saaneita yhtiöitä.

Erilaisia painotuksia ja tavoitteita

Op.fi:n vastuullisten ETF:ien listalla on rahastoja, jotka on ajettu jonkinlaisen ESG-työkalun läpi. Aalto kertoo, että omiin sijoitustavoitteisiin ja periaatteisiin sopivaa rahastoa voi haarukoida listalta esimerkiksi rahastojen avaintietoesitteiden avulla.

– Sieltä löytyvät tiedot rahaston sijoituskohteista ja sijoituksia ohjaavasta politiikasta.

Tyypillisesti rahastot painottavat tasapuolisesti kaikkia ESG-periaatteita eli ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan liittyviä tekijöitä. OP:n vastuullisten ETF:ien listalta löytyy kuitenkin myös low carbon -ETF:iä, jotka painottavat erityisesti alhaista hiilijalanjälkeä. Lyxor Green Bond -rahasto seuraa indeksiä, joka sijoittaa vihreiden joukkovelkakirjojen markkinoille.

Valintaa voi rajata myös sen mukaan, kuinka voimakkaasti ESG-kriteereitä haluaa omissa sijoituksissaan painottaa.

– Esimerkiksi MSCI World ESG Screened -indeksiä seuraavat rahastot edustavat hieman väljempää poissulkutaktiikka. Ryhmään kuuluvat rahastot eivät sijoita yhtiöihin, jotka liittyvät kiistanalaisiin aseisiin ja ydinaseisiin, tupakan tai siviiliaseiden valmistukseen, Aalto sanoo.

Hyvin vahvaa ESG-painotusta haluava taas voi tutustua vaikkapa MSCI Europe SRI -rahastoon. Siellä indeksiin pääsee vain yhtiöitä, jotka tähtäävät markkinoiden parhaaseen 25 prosenttiin ESG-pisteissään.

ETF-rahastoista löytyy jokaiselle jotakin

Kenelle vastuullinen ETF-sijoittaminen sopii?

ETF:t eivät välttämättä ole paras sijoituskohde ihmiselle, joka haluaa seurata yksityiskohtaisesti tiettyjen yhtiöiden toimintaa ja vaikuttaa siihen. Laajassa portfoliossa yksittäisiä muutoksia voi olla vaikea hahmottaa.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että monet isot osakkeita omistavat ETF-talot ovat hyvin aktiivisia ja äänestävät osakkeillaan yhtiökokouksissa. Sitä kautta myös sijoittaja voi vaikuttaa yhtiöiden toimintaan.

Yleisesti ottaen ETF:issä korostuvat vaivattomuus ja laajat kaupankäyntimahdollisuudet. Aalto lisää, että ETF:t ovat hyvä tapa hahmottaa sitä, miten moninaisia asioita ESG-mittarit seuraavat.

– Usein ESG liitetään vain ympäristöön ja ilmastoon. Esimerkiksi kehittyvillä markkinoilla hyvä hallintotapa voi olla äärimmäisen merkittävä vastuullisen sijoittamisen kriteeri. ETF:istä löytyy jokaiselle jotakin.

OP tarjoaa omistaja-asiakkaille vuoden 2020 alusta alkaen ETF-kaupankäynnin op.fi:ssä kuluitta koko vuodeksi. Tutustu tarjoukseen tarkemmin

Lue lisää ETF:istä: ETF - seksikäs kirjainlyhenne vai näppärä tapa tehdä pörssikauppaa?