Tämän hetken kuumin asuste: sijoitussalkku.

Nuorten naisten sijoitusinto on ollut hurjassa kasvussa parin viime vuoden ajan. OP:n tilastojen mukaan kehitys vaikuttaa jatkuvan samanlaisena. OP:lla aktiivisesti osakesijoituksia tekevien 18–30-vuotiaiden naisten määrä on kasvanut viime vuoden aikana suhteessa enemmän kuin mikään muu asiakasryhmä.

– Kasvua on ollut naisilla kaikissa ikäryhmissä, mutta nuorten kohdalla kehitys on radikaaleinta, OP:n säästämisen ja sijoittamisen product owner Tiina Routamaa sanoo.

Routamaa on työskennellyt pankkialalla pitkään. Hän on päässyt todistamaan suurta murrosta naisten suhteessa rahaan eturivin paikalta. Routamaan mukaan vielä kaksikymmentä vuotta sitten oli tavallista, että mies hoiti perheen kaikki raha-asiat. Naisella ollut omaa tiliä tai omia varoja – saati omia sijoituksia.

Kiinni korkoa korolle -ilmiöön

Nykyisin naiset ovat taloudellisesti itsenäisiä. Heillä on paitsi enemmän pääomaa myös entistä enemmän tietoa talouden mekanismeista. Nuorempien sukupolvien naiset pitävät itsestään selvänä, että heidän rahansa ovat heidän omiaan. Routamaan mukaan naisten nopeasti lisääntyvä kiinnostus sijoittamiseen on luonteva jatkumo kehitykselle.

”Mitä aiemmin tytöt alkavat sijoittaa, sitä nopeammin he pääsevät hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä ja kehittyvät sijoittajina.”

– Naisten taloudellinen itsenäisyys on yksi tasa-arvon kulmakivistä. Merkittävä osa sitä on oppia hallitsemaan ja kasvattamaan varallisuuttaan.

Routamaan mukaan sijoittaminen voisi jopa olla olennainen osa naisten vaurastumista. Jos tytöt kiinnostuvat taloudesta yhä aiemmin ja alkavat sijoittaa yhä nuorempina, he pääsevät hyötymään korkoa korolle -ilmiöstä.

– Samalla he myös oppivat virheistään ja kehittyvät sijoittajina entistä aiemmin.

Ensin palkkaero umpeen

Matkaa sukupuolten taloudelliseen tasa-arvoon on kuitenkin vielä rutkasti.

Vaikka sijoittavien nuorten naisten määrä on ollut kasvussa, heitä on edelleen huomattavasti vähemmän kuin miespuolisia ikätovereitaan. Viime vuonna OP:lla oli aktiivisesti osakesijoituksia tekeviä 18–30-vuotiaita naisia peräti 65 prosenttia vähemmän kuin samanikäisiä aktiivisesti sijoittavia miehiä. Aktiivisesti sijoittavalla tarkoitetaan henkilöä, joka teki vuoden aikana vähintään yhden osakekaupan. 

Sosiologian professori ja kulutustutkija Terhi-Anna Wilska on tutkinut rahankäytön eroja sukupuolten välillä. Hän huomauttaa, että sukupuolten väliset palkkaerot ovat Suomessa vielä Euroopan isoimpien joukossa. Tilastokeskuksen mukaan miesten ja naisten ansiotulojen välinen ero on 23 prosenttia. Pääomatuloissa ero on hurjat 62 prosenttia. Naiset siis sekä ansaitsevat että omistavat huomattavasti miehiä vähemmän.

– Jotta naiset voisivat sijoittaa samalla volyymilla kuin miehet, palkkaeroa pitäisi kuroa umpeen. Siihen on vielä paljon matkaa.

Wilska uskookin, että nuorten naisten kasvava sijoitusinto on ilmiö, joka koskettaa toistaiseksi vain pientä osaa ikäryhmästä.

– Luulen, että suurin osa on lähtöisin hyvätuloisemmista ja koulutetuista perheistä, ja malli sijoittamiseen on tullut kotoa. Heillä on sekä talouteen liittyvää tietotaitoa että varallisuutta.

Wilska näkee ilmiössä kuitenkin paljon potentiaalia. Hän uskoo, että naisten suhtautuminen rahaan ja varallisuuden kasvattamiseen on muuttumassa pysyvästi.

– Sijoitusinto voi levitä laajemmalle ikäluokkaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta, kun sijoittamisen aloittaneet naiset jakavat tietoa ja kannustavat muitakin kokeilemaan, hän sanoo.

– Suuret muutokset lähtevät aina liikkeelle edelläkävijöistä.

Pitkäjänteistä kauppaa ja vastuullisia rahastoja

Potentiaalia tosiaan löytyy.

OP:n tilastot paljastavat, että 18–30-vuotiaiden naisten mediaani osakesalkut olivat viime vuonna peräti 30 prosenttia suurempia kuin samanikäisten miesten: naisilla 1 690 euroa ja miehillä 1 300 euroa.

Tiina Routamaa on pistänyt merkille, että naisten sijoittaminen on usein pitkäjänteisempää kuin miesten. Viime vuonna nuoret naiset tekivät 30 prosenttia vähemmän osakekauppoja kuin samanikäiset miehet.

"Naisiin vetoaa mahdollisuus vaikuttaa maailmaan sijoittamalla."

– Naiset pelaavat sijoituksillaan vähemmän kuin miehet – ja se on osoittautunut voittavaksi strategiaksi.

Routamaa uskoo, että nuorten naisten sijoitusosaaminen tulee seuraavina vuosina kehittymään nopeasti. Nyt osakesalkuista löytyy lähinnä suuria, vakavaraisia suomalaisyrityksiä, kuten UPM-Kymmeneä, Nestettä ja Sampoa. Myös valmiiksi hajautetut rahastot ovat nuorten naisten suosiossa.

– Kun kokemusta karttuu, on helpompi lähteä hajauttamaan salkkuaan.

OP:n tilastoista käy ilmi, että naiset sijoittavat myös miehiä vastuullisemmin. Erityisen suosittuja nuorten sijoittajanaisten keskuudessa ovat vastuulliset rahastot.

Löydä sinulle paras vastuullinen rahasto ja vaurastu viisaasti. Tutustu OP:n vastuullisen sijoittamisen rahastoihin.

– Luulen, että naisiin vetoaa mahdollisuus vaikuttaa maailmaan sijoittamalla. Kyse ei ole pelkästä voitontavoittelusta, vaan esimerkiksi kestävän kehityksen edistämisestä.

Yhdistävänä tekijänä arvot, ei sukupuoli

Routamaa muistuttaa, että myös miesten sijoittaminen on muutoksessa. Nuoret miehet ovat sukupolvi, joiden silmissä eivät kiillä enää pelkät euronkuvat.

– Tulevaisuuden sijoittajajoukkoa saattaa yhdistää enemmänkin samanlainen arvopohja kuin sukupuoli.

Wilskakin näkee, että naisiin ja rahaan liittyvät mielikuvat ovat olleet viime vuosina muutoksessa. Ennen valtaa ja rahaa tavoitteleva nainen nähtiin ahneena ja aggressiivisena, kun miestä taas ihailtiin samoista piirteistä.

– Tasa-arvon kannalta on oleellista, että naisen menestys nähdään yhteiskunnan menestyksenä, Wilska sanoo.

– Sijoittava nuori nainen on merkki siitä, että asiat etenevät oikeaan suuntaan.

Miksi osakesijoittaminen on järkevää ja mitä osakesijoittamisesta kannattaa tietää? Tutustu op.fi:n Näin aloitat osakesijoittamisen -sivustoon