Sanomalehden taloussivuilla pörssiyhtiöt on jaettu kolmeen luokkaan niiden markkina-arvon perusteella: suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt. Mutta mitä merkitystä yhtiön koolla on sijoittajalle?

OP:n salkunhoitaja Antti Karessuon mukaan pörssiyhtiön koko vaikuttaa moneen asiaan. Sijoittajan kannalta tärkeimpiä ovat osakkeen likviditeetti sekä seurannan määrä.

Kun yhtiön markkina-arvo on pieni, osakkeita usein ostetaan ja myydään vähemmän. Karessuon mukaan monessa pienessä yhtiössä osakevaihto on vain muutamia tuhansia euroja päivittäin.

Jos tulee tarve myydä nopeasti, ison yhtiön osakkeesta, on helppo päästä eroon, koska sille riittää ostajia – vähemmän likvidistä osakkeesta taas ei.

Isoja yhtiöitä myös seurataan aktiivisemmin kuin pieniä. Esimerkiksi Nokiaa saattaa seurata jopa 20–30 analyytikkoa, jotka tuntevat yhtiön liiketoiminnan hyvin ja antavat sijoitussuosituksia. Vähäisempi seuranta ei kuitenkaan tee pienistä yhtiöistä huonompia. Päinvastoin.

– Jos sijoittajalla on mahdollisuus käyttää omaa aikaa ja resursseja pienten yhtiöiden tutkimiseen, sieltä voi löytää potentiaalia, jota muut eivät ole löytäneet, Karessuo sanoo.

Arvioi johdon ja strategian uskottavuus

Kun sijoittaja päättää sijoittaa pieneen yhtiöön, tärkeintä on kysyä, onko yhtiöllä selkeä strategia ja onko se antanut näyttöjä siitä, että strategia on uskottava. Onko luultavaa, että yhtiön liiketoimintamalli toimii ja että sillä on aitoa kilpailuetua markkinoilla?

Karessuo muistuttaa, että pörssin tehtävä on kanavoida pääomia sijoittajilta yrityksille, jotka investoivat näitä rahoja.

– Sijoittajan pitää siis arvioida, onko yhtiöllä sellaisia näyttöjä, että se pystyy toteuttamaan investointinsa.

Pienet yhtiön usein henkilöityvät vahvasti esimerkiksi perustajaansa. Karessuon mukaan yrityksen perustajat eivät aina ymmärrä, että on eri asia johtaa omaa yhtiötä kuin pörssiyhtiötä.

Siksi sijoittajan kannalta on tärkeää, että listautuvan yhtiön johto on edelleen motivoitunut jatkamaan työtään ja että sen intressit ovat samat kuin sijoittajilla. Hälytyskellojen pitäisi soida varsinkin silloin, jos yhtiön johto myy osakkeitaan nopeasti.

Pienissä yhtiöissä suurempi kasvupotentiaali

Miksi sitten sijoittaa pieniin yhtiöihin? Koska ne voivat tuottaa paremmin. Miljardien eurojen arvoisilla pörssiyhtiöillä on ennustettavaa liiketoimintaa ja iso liikevaihto, mutta kasvu on usein maltillista.

Sitä vastoin pienet yhtiöt ovat yleensä kasvuhakuisia. Karessuo huomauttaa, että pienellä yhtiöllä on onnistuessaan mahdollisuus moninkertaistaa liikevaihtonsa ja arvonsa.

Hän nostaa esimerkiksi röngtenilmaisimia lääketieteen ja turvallisuusteollisuuden käyttöön valmistavan Detection Technology -yhtiön, joka listautui Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle vuonna 2015 noin viiden euron hintaan.

Yhtiö on neljässä vuodessa lähes kolminkertaistanut liikevaihtonsa. Osake on kallistunut samassa suhteessa ja on nyt noin 17 euroa.

Jos sijoittaja siis uskaltaa ottaa riskejä ja tähtää parempiin tuottoihin, pienissä yhtiöissä on pitkällä aikavälillä suurempi kasvupotentiaali.

Esimerkiksi kymmenen viime vuoden aikana eurooppalainen pienyhtiöindeksi STOXX Europe Small 200 on tuottanut keskimäärin 15 prosenttia vuodessa, kun isoissa yhtiöissä (STOXX 600) tuotto on jäänyt 11 prosenttiin.

Mutta suurempi tuotto-odotus tarkoittaa myös suurempaa riskiä. Pieniin yhtiöihin sijoittaneen pitää sietää volatiliteettiä eli markkinoiden epävarmuutta. Pienten yhtiöiden osakkeiden kurssi heiluu jyrkemmin kuin isojen.

– Tämä nähtiin hyvin viime vuoden vaihteessa, kun osakekurssit kautta maailman olivat nopeassa laskussa. Pienten yhtiöiden osakkeet laskivat muita enemmän. Mutta pitkällä aikavälillä riski on kannattanut, ja vuodenvaihteen kurssilaskukin näyttää olleen hyvä ostonpaikka monessa pienessä yhtiössä.

Pieniä yhtiöitä hyvin hajautettuun salkkuun

Fiksu sijoittaja hajauttaa salkkuaan ajallisesti, toimialoittain ja maantieteellisesti. Karessuo suosittelee miettimään hajauttamista myös yhtiön koon perusteella.

– Pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa ottaa hyvin hajautetun salkun osaksi valikoituja, pieniä kasvuyhtiöitä. Isot yhtiöt maksavat parempaa osinkoa, mutta pienillä yhtiöillä voi saada lisätuottoa.

Pieniin yhtiöihin voit sijoittaa myös rahaston kautta. Tutustu OP-Suomi Pienyhtiöt -rahastoon ja OP-Suomi Mikroyhtiöt -rahastoon, jonka salkunhoitajana Antti Karessuo toimii.

Lue vinkkejä sijoittamisen aloittamisesta op.median oppaasta

Lue lisää vinkkejä ja artikkeleita osakesijoittamisen aloittamisesta