Ajatus siitä, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta, saattaa ensi alkuun vaikuttaa nurinkuriselta. Taustalla on kuitenkin loogiset syyt. Useimmiten yritykset ostavat omia osakkeitaan, jotta ne voidaan mitätöidä hankinnan jälkeen.

– Kun osakkeita ostetaan pois pörssistä ja mitätöidään, yhtiön omistajien määrä sekä osakemäärä pienenevät. Samaa kakkua on jakamassa pienempi joukko. Tällöin osakekohtaiset tunnusluvut paranevat. Tulos osaketta kohden kasvaa ja vastaavasti osingonmaksukyky osaketta kohden kohenee, OP:n pääanalyytikko Antti Saari kertoo.

Suomalaiset sijoittajat ovat tottuneet siihen, että voitot jaetaan osakkeenomistajille osinkoina. Omien osakkeiden hankinta on toinen tapa jakaa voittoa omistajille. Osingonmaksuun verrattuna saavutetaan veroetua. Osingoista on maksettava tietty osuus veroa, mutta voitonjaon tapahtuessa omien osakkeiden ostoina, veroja ei lankea maksettavaksi ennen kuin omistaja myy osakkeensa.

– Omien osakkeiden hankinta tukee osakekohtaisia tunnuslukuja ja osakkeen kurssia. Näin ollen omistajat saavat nauttia kurssinoususta ja maksaa verot vasta tulevaisuudessa.

Yhdysvalloissa yleinen käytäntö

Amerikkalaisessa kulttuurissa omien osakkeiden ostaminen on useimmilla yhtiöillä vuosittainen tapa. Osinkoja maksetaan vähemmän, voittoa jaetaan omistajille sen sijaan hankkimalla omia osakkeita ja mitätöimällä ne. 

­– Kun osakkeita on joka vuosi vähemmän liikenteessä, tunnuslukuihin saadaan jatkuva positiivinen vire.

Euroopassa ja Suomessa on pääosin vain tilapäisiä ohjelmia omien osakkeiden ostoon. Tavallisesti ohjelmia käynnistetään, kun yhtiölle on muodostunut ylimääräistä pääomitusta. Omien osakkeiden ostaminen on kuitenkin viime aikoina yleistynyt myös Euroopassa. Yksi syy tähän lienee se, että täällä on paljon kansainvälisiä ja amerikkalaisia osakkeenomistajia, joiden mieltymykset halutaan ottaa huomioon voitonjaossa. Toinen syy yleistymiseen saattaa olla kurssilasku, jolloin omien osakkeiden hankinta voi näyttäytyä mielekkäänä yhtiölle.

– Yrityksen johdon tehtävä ei tietenkään ole spekuloida sillä, onko oman yhtiön kurssi korkealla vai matalalla, mutta omien osakkeiden osto-ohjelma on fiksua käynnistää silloin kun kurssit ovat alhaalla, Saari toteaa. 

Hyötyykö sijoittaja?

Tavallisesti omien osakkeiden osto-ohjelma vaikuttaa kurssikehitykseen positiivisesti.

– Laskevilla markkinoilla nousupainetta ei välttämättä synny, mutta osto-ohjelman ansiosta osake pärjää kuitenkin paremmin. Tämä johtuu siitä, että markkinoilla on yksi iso ostaja lisää. Nimittäin yhtiö itse, Saari täsmentää.

Pidemmällä tähtäimellä tarkasteltuna hyötyä syntyy siitä, että osakekohtaiset tunnusluvut paranevat. Jos yhtiöllä on liikaa pääomaa, ja se maksaa lisäosingon, hyöty osakkeenomistajalle on kertaluontoinen. Jos yhtiö sen sijaan ostaa omia osakkeitaan, hyötyä syntyy pitkällä aikajänteellä.

– Kun osakkeiden lukumäärä on pienempi, muut omistajat saavat hieman suuremman osuuden voitosta jokaisena tulevana vuotena. Omien osakkeiden hankinta heijastuu tätä kautta myös tulevaan osinkovirtaan positiivisesti.

Yritykset voivat ostaa omia osakkeitaan myös muista syistä johtuen. Yksi hyvin tyypillinen tapa on hankkia omia osakkeita kannustintarkoituksessa. 

– Jos johdolle halutaan antaa osakkeita palkkiona, ne täytyy ostaa markkinoilta. Tällaisissa tapauksissa puhutaan kuitenkin pienistä määristä, joilla ei useimmiten ole käytännön kannalta merkitystä. Tällaiset hankinnat eivät tavallisesti vaikuta osakkeen kurssiin, Saari täydentää.

Lue lisää: 

Korkosijoituksista varteenotettava vaihtoehto osakkeille