OP:n säästämisen ja sijoittamisen palvelujen product owner Tiina Routamaa on ilahtunut nuorten aikuisten positiivisesta asennoitumisesta sijoittamiseen. Routamaan esittelemistä tilastoista näkyy selvästi, että 20–30- ja 30–40-vuotiaiden ikäryhmät ovat aktiivisimpia OP.fi-verkkopalvelun rahastosivujen käyttäjiä.

Eniten sijoittaminen kiinnostaa 25–30-vuotiaita. Tämä ikäryhmä kerää aktiivisimmin tietoa sijoittamisesta, vaikka heillä on vähemmän sijoitusvarallisuutta ja mahdollisuuksia sijoittamiseen kuin vanhemmilla ikäluokilla.

– Merkittävää on, että monet nuoret haluavat opiskella sijoittamista tulevaisuutta varten. He haluavat aloittaa sijoittamisen niin pian kuin se vain on mahdollista. Kun itse olin nuori, ei kaveripiirissä juuri keskusteltu sijoittamisesta. Nyt se on nuorilla ihan yleinen puheenaihe. Nuorten sivistystaso näyttäisikin selvästi kohonneen omista nuoruusvuosistani, Routamaa pohtii.

Sukupuolten erot häviämässä

Sijoittaminen on ollut perinteisesti enemmän miesten kuin naisten kiinnostuksen kohde. Nyt sukupuolten väliset erot ovat kaventumassa. OP:n verkkopalvelussa sijoitusostoksia tehneistä naisia on jo noin 40 prosenttia. Routamaa on havainnut muutoksen myös omassa arjessaan.

– OP on jo pidempään järjestänyt sijoituskouluja korkeakouluopiskelijoille. Aiemmin osallistujina oli lähes pelkästään nuoria miehiä. Nyt kuulijajoukossa näkyy enenevässä määrin myös naisia. Nuorten sijoittamisesta kirjoittavien naisbloggarien saama näkyvyys ja naisten roolin kasvu Nuoret Osakesäästäjät ry:ssä lisää varmasti osaltaan nuorten naisten intoa sijoittamiseen, Routamaa sanoo.

Omatoimista sijoittamista

Nuoret eroavat vanhemmista sijoittajista erityisesti juuri aktiivisuudellaan ja omatoimisuudellaan. Tietoa haetaan laajasti paitsi netissä julkaistuja materiaaleja lukemalla, katselemalla ja kuuntelemalla myös erilaisissa sijoitustilaisuuksissa ja -valmennuksissa käymällä. Sijoittamiseen liittyvät toimenpiteet tehdään usein itsenäisesti verkossa.

– Vanhemmat ikäluokat turvautuvat sijoitusten tekemisessä usein pankin asiantuntijan apuun. Nuoremmat varaavat pankista vain harvoin tapaamisaikoja. He tekevät verkkopankissa tai OP-mobiilissa itsenäisesti sijoittajaprofiilin ja sijoittamisen sopimuksen sekä vertailevat ja tekevät sijoituksia. Myös mahdolliset kysymykset OP:n asiantuntijoille esitetään sähköisten kanavien kautta.

Säästölipas sijoittajan kaverina

Routamaa uskoo, että rahastot ja uusimmat mikrosäästäminen keinot helpottavat ja madaltavat sijoittamisen aloittamisen kynnystä.

– Rahastojen avulla sijoitusten hajauttaminen on helppoa. Ne mahdollistavat myös pienten summien sijoittamisen edullisesti. Oman sijoituspääoman karttumisen voi halutessaan aloittaa tekemällä automaattisia mikrosijoituksia OP:n Säästölipas-palvelun avulla. Esimerkiksi jokaisen korttiostoksen myötä pieni rahasumma voi siirtyä säästöön. Kun rahaa on säästössä riittävästi, rahat siirtyvät säästölippaasta haluttuun sijoituskohteeseen.

Routamaan mukaan nuoret aikuiset tarvitsevat pankin apua lähinnä silloin, kun sijoitettavaa pääomaa on kertynyt enemmän esimerkiksi perinnön tai lahjan muodossa.

– Tällaisissa tilanteissa pankin asiantuntemukseen turvautuminen on järkevää. Suuremmat rahaerät on hajautettava erilaisiin omaisuusluokkiin, jotta sijoittamisen riskiä voidaan alentaa. Samalla tulee kuitenkin huomioida omalle sijoitustoiminnalle asetetut tavoitteet, Routamaa sanoo.

Vastuullisuus korostuu sijoituspäätöksissä

Vanhemmat ikäpolvet suosivat helppoja ja perinteisiä sijoitusratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi säästäjän yhdistelmärahastot (OP-Varovainen, OP-Maltillinen ja OP-Rohkea), jotka sijoittajat osake- ja korkomarkkinoille. Nuoret ovat useammin kiinnostuneita laajemmasta sijoitustuotteiden tarjonnasta. Heidän salkuistaan löytyy muun muassa osuuksia merkintä- ja hoitokuluiltaan edullisista indeksirahastoista sekä vastuullisista rahastoista.

– Vastuullisuus on iso trendi maailmanlaajuisesti. Aktiivisesti sijoitustietoa etsivät nuoret ovat tämän huomanneet. Heille on tärkeää vaikuttaa maapallon hyvinvointiin omilla sijoitusvalinnoillaan.

Routamaa on havainnut, että nuoret ovat halukkaita tekemään myös suoria osakesijoituksia. Erityisesti koronan aiheuttamilla laskumarkkinoilla nuoret ovat tarttuneet rohkeasti hyviin ostopaikkoihin.

Lähteet: Käyttäjätilastot OP.fi-verkkopalveluun kirjautuneista käyttäjistä ja OP-keskuksen haastattelututkimus.